Eklezjologia w Ewangelii wg św. Mateusza

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1330
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Eklezjologia w Ewangelii wg św. Mateusza - strona 1 Eklezjologia w Ewangelii wg św. Mateusza - strona 2

Fragment notatki:


Wykład 9 (29.04.2008) Eklezjologia w Ewangelii wg św. Mateusza cd. Wybór Dwunastu
Wśród Dwunastu główną rolę spełnia św. Piotr (Mateusz od początku nazywa go tym imieniem urzędowym), który zawsze stoi na czele wszystkich uczniów, zawsze on przemawia w ich imieniu
Mt 17, 24-27 - poborcy podatku nie idą do Jezusa, ale do Piotra, uważając go za przedstawiciela całej wspólnoty.
Mt 16, 13-20 13 Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?» 14  oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków». 15 Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» 16  Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego». 17 Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. 18 Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. 19 I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie». 20 Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.
U Marka w tym miejscu kończy się dialog, Mateusz dodaje jeszcze słowa Jezusa. W dialogu tym znamienne jest wzajemne nadanie sobie tytułów, godności.
gr. Petros - imię rodzaju męskiego, pochodzi od słowa `petra' - oznacza skałę (rodz. żeński)
gr. petros - kamyk
aram. Kefa(s grecka końcówka) - słowo to jest imieniem, jednocześnie oznacza SKAŁĘ
Imię to oznacza zarówno godność i funkcję, która jest pełnieniem roli fundamentu w Kościele.
a bramy piekielne go nie przemogą. tu bramy symbolizują moc.
III etap zakładania Kościoła
- Definitywne ustanowienie Kościoła - związek z Misterium Paschalnym Jezusa Chrystusa (od Męki do Pięćdziesiątnicy) o istnieniu Kościoła można mówić po Zesłaniu Ducha Świętego
Mt 26,18 nawiązanie do Wj 24, 6 (opis zawarcia przymierzem pod górą Synaj - pokropienie krwią kozła „to jest krew Przymierza”)
Wspólnota między Bogiem a ludem jest wspólnotą krwi.
Ten gest też jest symbolicznym samoprzekleństwem (wydanym na tego, kto przymierze łamie)
Krew Jezusa zastępuje ofiarną krew kozłów, to nowe Przymierze jest przypieczętowane Krwią samego Jezusa.
Od tego momentu Kościół istnieje jako wspólnota uczniów Chrystusa. Mimo hierarchii, jaka w Kościele istnieje, wszyscy jego członkowie są wspólnotą braterską. Kościół ze swej natury jest dopiero początkiem Królestwa Bożego.


(…)

… najprawdopodobniej została napisana po roku 80 (ok. 85).
Łukasz na pewno korzysta z Ewangelii wg św. Marka i Mateusza (być może tylko z Q).
Mk 13, 14, por. Łk 21, 20
Adresaci
Są nimi zarówno poganie jak i Żydzi.
Ewangelia Łukasza jest o wiele bardziej uniwersalna niż Marka i Mateusza.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz