Chrystologia

note /search

Chrystologia oddolna, odgórna i integralna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Chrystologia
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2219

Chrystologia - to teologiczna nauka o Jezusie Chrystusie. Wykształciły się 3 koncepcje chrystologiczne: 1. Chrystologia oddolna : takie patrzenie na osobę Jezusa Chrystusa gdzie n...

Proroctwa Mesjańskie Starego Testamentu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Chrystologia
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2037

II. Proroctwa mesjańskie ST : Pan Bóg nawet po grzechu pierworodnym nie odwrócił się od człowieka. Człowiek otrzymał światło zbawienia. Pan Bóg systematycznie przybliżał ludziom postać Mesjasza Zbawiciela (Noe-Abraham-Izaak-Jakub-dom ...

Chrystologia - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Chrystologia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1323

Chrystus jest w pełni człowiekiem. Prawdziwa ludzka wola i prawdziwe ludzkie działanie. Od momentu wcielenia aż do końca świata istnieje jako Bóg-człowiek. Chrystus miał prawdziwie ludzką wolę i ta wola była prawdziwie wolna w swoich decyzjach. Dogmat ze zwyczajnego nauczania Kościoła Problem be...

Problematyka bezgrzeszności i grzechu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Chrystologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1078

Chrystus jest w pełni człowiekiem. Prawdziwa ludzka wola i prawdziwe ludzkie działanie. Od momentu wcielenia aż do końca świata istnieje jako Bóg-człowiek. Chrystus miał prawdziwie ludzką wolę i ta wola była prawdziwie wolna w swoich decyzjach. Dogmat ze zwyczajnego nauczania Kościoła Problem be...

Chrystologia prawosławna i protestancka

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Chrystologia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1246

CHRYSTOLOGIA PRAWOSŁAWNA Kościół prawosławny szczególnie podkreśla tajemnicę wcielenia - samo wcielenie wystarczyłoby do zbawienia. Teologia prawosławia jest teologią apofatyczną - tzn. zbyt wiele nie można powiedzieć, bo Bóg pozostaje taje...

Interpretacje śmierci Chrystysa i zbawienie w teologii

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Chrystologia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1008

II. Główne interpretacje śmierci Chrystusa i pojęcia zbawienia w teologii (najważniejsze modele soteriologiczne ) Sposoby interpretacji dzieła zbawienia a zwłaszcza śmierci Chrystusa, są różne na wschodzie i zachodzie. Wschód: Metafizyka i filozofia grecka kładą nacisk na wcielenie ( samo wciel...

Trzy koncepcje chrystologiczne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Chrystologia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1225

Chrystologia - to teologiczna nauka o Jezusie Chrystusie. Wykształciły się 3 koncepcje chrystologiczne: 1. Chrystologia oddolna : takie patrzenie na osobę Jezusa Chrystusa gdzie najpierw dostrzegamy Go jako człowieka (syn cieśli). Takim Go też poznali apostołowie (syn człowieczy - syn Boży) ( Dz....