Chrystologia - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1239
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chrystologia - wykład - strona 1 Chrystologia - wykład - strona 2 Chrystologia - wykład - strona 3

Fragment notatki:


Chrystus jest w pełni człowiekiem. Prawdziwa ludzka wola i prawdziwe ludzkie działanie. Od momentu wcielenia aż do końca świata istnieje jako Bóg-człowiek. Chrystus miał prawdziwie ludzką wolę i ta wola była prawdziwie wolna w swoich decyzjach. Dogmat ze zwyczajnego nauczania Kościoła
Problem bezgrzeszności Czy Chrystus mógł popełnić grzech? W Piśmie Świętym mamy świadectwa, że Chrystus NIGDY nie popełnił grzechu ( 1P2, 22: " On grzechu nie popełnił, a w Jego ustach nie było podstępu "; J 8, 46: " Kto z was, udowodni Mi grzech? Jeżeli mówię prawdę, to dlaczego Mi nie wierzycie?" ; Hbr 4, 15 "Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz poddanego próbie pod każdym względem podobnie [jak my] - z wyjątkiem grzechu") ;) a także na soborze florenckim w 1441r - ogłoszono dogmat z uroczystego nauczania.
Trzy teorie wyjaśniające:
Ontologicznie (tomistycznie) - z samej unii hipostatycznej; gdyby Chrystus popełnił grzech to przez to, że jest jedną osobą - byłby to też grzech Boga, a Bóg grzechu nie może popełnić.
Skotystyczna (franciszkańska) - Chrystus będąc człowiekiem miał cały czas wizje beatyfico. Psychologiczne (św. Augustyn) - źródłem jest sposób rozumienia wolności tzn. umiłowanie dobra i odrzucenie zła
W ludzkich działaniach Chrystusa są dwa rodzaje:
Instrumentalne - działanie boskie, które posługuje się ludzkim działaniem jak instrumentem. "ludzkie" - właściwe ludzkiej naturze (sen, jedzenie, oddychanie, zmęczenie)
Świętość Chrystusa Świętość to pełnia doskonałości, miłości, dobra i prawdy. Chrystus jest święty jako Bóg, bo Bóg w najwyższym stopniu jest doskonały, ale można mówić też o świętości ludzkiej Chrystusa, którą dzielimy na dwa rodzaje:
łaska niestworzona zjednoczenia osobowego - świętość wynika z tego, że Chrystus jest jedną osobą pełnia łaski stworzonej - "łaska głowy" (gratia capitis) - nauka św. Pawła, że Chrystus jest głową Kościoła, czyli pełnią tej świętości, do której my dążymy.
Kult Chrystusa jako człowieka
Kult dzielimy na dwie kategorie:
Kult oddawany tylko samemu Bogu (kultus latriae) to kult uwielbienia (adoratio) Kult oddawany osobom lub rzeczom ze względu na Pana Boga (kultus duliae) - kult szacunku np. Matka Boża, święci - czcimy ich bo dali nam przykład dążenia do Boga i są pośrednikami pomiędzy Nim a nami.
Jezusowi oddajemy kult adoracji (kultus latriae). Czy Jezusowi można oddawać kult szacunku? Można naśladować Jezusa jako człowieka i dlatego można oddawać Mu cześć i szacunek jako człowiekowi. Ludzka świadomość Chrystusa.


(…)

… incarnatum (Słowo wcielone)
Kult krzyża u św. Bonawentury - uczył, że krzyż jest nowym drzewem życia, nawiązanie do sytuacji w raju (porównanie św. Ireneusza)
Błogosławiony Jan Duns Szkot żył na przełomie XIII/XIVw studiował w Oksfordzie i Cambridge, a wykładał na Sorbonie. W tym czasie trwał spór króla Francji ze zwolennikami papieża, dlatego Duns Szkot został usunięty z Sorbony, potem go przywrócono…
… i aby uratować człowieka Bóg posyła swojego Syna na ziemię. Motywem jest zatem wyzwolenie ludzi z grzechu. Tę teorię głosił św. Tomasz z Akwinu. Nacisk położony jest tu na zależność od grzechu. Transhistoryczna (ponadhistoryczna) - twórcą był błogosławiony Jan Duns Szkot - największe dzieło zbawcze - wcielenie nie może zależeć od wydarzenia przygodnego (grzechu). Pan Bóg przewidział wcielenie swojego Syna…
… jest punktem szczytowym doskonałości stworzenia.
Eklektyczna - wcielenie było przewidziane przed stworzeniem, ale Chrystus wcielił się po to, by uratować człowieka. Chrystologia franciszkańska - św. Jan Bonawentura i błogosławiony Jan Duns Szkot
Święty Bonawentura (zm. 1274r) jest uważany za drugiego założyciela zakonu franciszkanów. Wybrany został generałem zakonu, a potem papież mianował go kardynałem…
… jest Chrystus? Chrystus jest:
Bogiem, ale też w pełni człowiekiem
Przyczyną i celem stworzenia
Najwyższym darem miłości Ojca
Ukoronowaniem i celem stworzenia
Błogosławiony Jan Duns Szkot wyróżnia w Chrystusie trzy aspekty:
Chrystus fizyczny - Syn Boży, który przyjął ludzką naturę
Chrystus mistyczny - tj Kościół, Chrystus jako Głowa, każdy chrześcijanin jest zjednoczony z osobą Syna, na wzór unii hipostatycznej…
… rozwijającej się psychologii zaczęto badać Chrystusa psychologicznie. Zadawano pytania odnośnie ludzkiego "ja". Pierwszym badającym był Deodat de Basly (franciszkanin) pod wpływem psychologii napisał "Metafizykę Człowieka - Boga" gdzie podkreślał, że Chrystus posiadał to ludzkie "ja". Ponieważ jego książkę odrzucono, napisał powieść na wzór "Odysei" - "Chrystiada francuska". W tej książce ukazuje Chrystusa…
… tej koncepcji był Pietro Parente. Głosił on, że mówienie o ludzkim "ja" jest sprzeczne z unią hipostatyczną i jest to ukryty nestorianizm. Kwestią tą zajął się Pius XII gdy w 1951r. wydał encyklikę "Sempiternus Rex" i w 1956r. encyklikę "Haurietis aquas", gdzie potępił poglądy de Basly'ego i Seillera. Można badać Chrystusa metodami psychologicznymi, ale nie można wyodrębniać dwóch osób nawet na płaszczyźnie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz