Encyklika

note /search

Encykliki społeczne- opracowanie

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 553
Wyświetleń: 2058

Encykliki społeczne Leon XIII Rerum novarum (1891) - krytyka marksistowskiej teorii socjalizmu...

Doktryna Kościoła

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1295

-wyzwoleńczych, w tym także powstania listopadowego w encyklice „Cum primum” 2) Pius IX kontynuuje politykę...

Totalitaryzm niemiecki - wykład

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Zarys historii Kościoła katolickiego
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1477

go nie przestrzegał. W 1937 Pius XI napisał encyklikę `Ze szczególną troską' gdzie potępił niemiecki narodowy...

Filozofia a religia

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Metafizyka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1204

religię do filozofii i uzasadnić ją metodą wiedzy naukowej. Jan Paweł II w encyklice Fides et ratio...