Społeczna doktryna kościoła katolickiego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Społeczna doktryna kościoła katolickiego - strona 1

Fragment notatki:

Społeczna doktryna Kościoła katolickiego
Społeczna doktryna Kościoła katolickiego, wyodrębniona z całokształtu doktryny i teologii katolickiej w XIX w. i wyrażana publicznie w poświęconych zagadnieniom społeczno-politycznym encyklikach papieskich.
Pierwsza z nich, "Rerum novarum" (Rzeczy nowe) ogłoszona przez Leona XIII w 1891, świadczy o dostrzeżeniu przez Kościół katolicki kapitalizmu i jego społecznej konsekwencji, sytuacji burżuazji i położenia robotników. Następne, szczególnie od pontyfikatu Jana XXIII, wskazywały na ewolucję doktryny społeczno-politycznej. Kościoła i na zwiększające się zainteresowanie sytuacją w ¶wiecie, zjawiskami i procesami, w których uczestniczą też wierni.
Do najbardziej znanych, wprowadzających rewolucyjne zmiany w wykładni społeczno-politycznej należały encykliki:
Jana XXIII "Mater et Magistra" (Matka i Mistrzyni) z 1961,
"Pacem in terris" (Pokój na Ziemi) z 1963, wyrażające ducha Soboru Watykańskiego II. Papież adresował je do wszystkich ludzi dobrej woli, co oznaczało podjęcie dialogu
z ludźmi innych wyznań a także niewierzącymi. Kościół nie tylko wyrażał zainteresowanie problemami biedy,
niesprawiedliwości w świecie, ale też deklarował swoje poparcie dla działań
mogących polepszyć sytuację, sprzyjać rozwiązywaniu konfliktów i zachęcał
wiernych do takiej aktywności. Kwestia niezgody na ucisk i niesprawiedliwość społ. pojawiła się jeszcze silniej w encyklice Pawła VI "Populorum progressio" (Rozwój ludów) z 1967. Również otwierające pontyfikat Jana Pawła II "Redemptor hominis" (Odkupiciel człowieka) z 1979 i "Laborem exercens" (O pracy ludzkiej) z 1981 skupiały uwagę na egzystencjalnych problemach człowieka, wskazując rolę Kościoła w zmienianiu tej sytuacji.
Cały pontyfikat tego ostatniego papieża jest wyraźnie podporządkowany rozwojowi aktywności społecznej i politycznej Kościoła, co wyraża się nie tylko w kształtowaniu my¶li, ale i inicjowaniu przedsięwzięć popularyzujących doktrynę poprzez wizyty papieża we wszystkich krajach świata.
Od lat 80. Rozwinął się też bardziej radykalny kierunek w myśli społecznej Kościoła zwany teologią wyzwolenia. Oficjalna doktryna społeczna kształtowała się więc w opozycji i konkurencji do niego, co częściowo sprzyjało jej radykalizacji w głoszeniu poglądów sprawiedliwości społecznej i wolno¶ci.
Charakterystyczne dla współczesnej społecznej doktryny Kościoła katolickiego

(…)

… wartościami chrześcijańskimi i niezbędnością ponownej ewangelizacji jako najlepszej drogi do uzyskania pokoju i rozwoju w świecie.
Najbardziej tradycyjnie odnosi się społeczna doktryna Kościoła katolickiego do modelu życia społecznego, do roli kobiet i sfer życia prywatnego, akcentując pierwszeństwo rodziny przed aktywnością zawodową

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz