Pontyfikat

note /search

LEON XIII-pontyfikat

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Myśl polityczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 840

, jakim mógł być Kościół Leon XIII Leon XIII (pontyfikat 1878 - 1903) - papież, dzięki któremu Kościół...

Pontyfikat Leona XIII i Piusa X

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Historia Kościoła
Pobrań: 49
Wyświetleń: 959

Teza 5. Pontyfikat Leona XIII i Pius X . Leon XIII, uczony, polityk i społecznik. panował w latach...

Kościół w czasach wojny

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Historia Kościoła
Pobrań: 49
Wyświetleń: 651

światowa Pontyfikat ten był uwarunkowany I wojną światową. Podejmował wiele inicjatyw pokojowych...

Doktryna Kościoła

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1295

we Francji - do pontyfikatu Leona XIII teoria legitymizmu - legitymizm szeroko pojęty: podkreślanie zasady...

Sobór Watykański II, Jan XXIII

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Historia Kościoła
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1134

pontyfikatu, a także uprawiać szczerze ekumenizm oraz wytrwale wzywać do pokoju i zgody między narodami...