Pontyfikat

LEON XIII-pontyfikat

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 805

, jakim mógł być Kościół Leon XIII Leon XIII (pontyfikat 1878 - 1903) - papież, dzięki któremu Kościół...

Pontyfikat Leona XIII i Piusa X

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Zygmunt Babiński
 • Historia Kościoła
Pobrań: 14
Wyświetleń: 875

Teza 5. Pontyfikat Leona XIII i Pius X . Leon XIII, uczony, polityk i społecznik. panował w latach...

Liberalizm a stosunek Papieża

 • Uniwersytet Opolski
 • dr Jacek Kowalski
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1372

do liberlaizmu można zasadniczo podzielić na 3 okresy. Okres potępienia (od pontyfikatu Piusa VI do pontyfikatu...

Kościół w czasach wojny

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Zygmunt Babiński
 • Historia Kościoła
Pobrań: 42
Wyświetleń: 637

światowa Pontyfikat ten był uwarunkowany I wojną światową. Podejmował wiele inicjatyw pokojowych...

Doktryna Kościoła

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Janusz Justyński
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1183

we Francji - do pontyfikatu Leona XIII teoria legitymizmu - legitymizm szeroko pojęty: podkreślanie zasady...

Sobór Watykański II, Jan XXIII

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Zygmunt Babiński
 • Historia Kościoła
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1064

pontyfikatu, a także uprawiać szczerze ekumenizm oraz wytrwale wzywać do pokoju i zgody między narodami...