Polityka społeczna i zdrowotna

note /search

Rozwój demograficzny - omówienie zmian demograficznych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1680

Rozwój demograficzny ZMIANY DEMOGRAFICZNE:  Kraje rozwijające się: 1) silny przyrost ludności na skutek spadku śmiertelności 2) urbanizacja 3) migracje wewnętrzne 4) rozwarstwienie społeczne  Kraje wysoko rozwinięte: 1) przyrost nisk...

Ryzyko socjalne(wypadek, inwalidztwo, itd.) - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1022

Ryzyko socjalne np. Wypadek, inwalidztwo, macierzyństwo, itd  Wiąże się z utratą dochodów (całości lub części) i lub z wzrostem wydatków (przejściowych lub stałych)  Wiąże się z sytuacją dochodową i pozycją społeczną  Konsekwencje indywidualne, społęczne, rodzinne Ryzyko społeczne (gospodarcze) ...

Własność i dobra w polityce społecznej - omówienie.

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 742

WŁASNOŚĆ I DOBRA W POLITYCE SPOŁECZNEJ Własność:  Idea, prawo i prawnie chroniony interes  Każda forma i system własności są społecznie ukształtowanym sposobem ochrony i roszczeń interesu  Własność jest powiązana i funkcjonuje w określonym porządku gospodarczym (formy rynku, system gospodarczy)...

Wprowadzenie do polityki społecznej i zdrowotnej.

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1092

Na koniec egzamin - test z treści wykładu (pytania otwarte i zamknięte). ROZWÓJ SPOŁECZNY - kierunkowy, długotrwały proces, wpisany w zmia u ekonomiczne, polityczne, organizacyjne, dotyczy zjawisk, zdarzeń, obiektów, wyraża sie przechodzeni...

Sprawiedliwość społeczna - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 721

Czy każda nierówność jest zła?  Każdemu według zasług  Każdemu według potrzeb  Każdemu według wkładu własnego  Każdemu po równo (socjalizm) Która zasada jest najlepsza? Którą można pominąć? SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNA:  Człowiek jednostkowy  Struktury społeczne  Struktury państwowe  Sprawied...

Polityka społeczna i zdrowotna - Opracowanie wykładów

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1246

Polityka społeczna zajmuje się podziałem dóbr i usług powstałe w gospodarce pomiędzy ludźmi tak by każdy mógł godnie żyć. Społeczna gospodarka rynkowa: Polityka społeczna jako działalność naukowa: Geneza polityki społecznej (XIX wiek); wczesny rozwój kapitalizmu( podstawa polityki społecznej były...

Metody i techniki badań społecznych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1183

Spis treści ramowy Spis treści szczegółowy Wstęp Czemu służy nauka? Zrozumieniu świata i gromadzeniu wiedzy. Teoria ułatwia realizację tych celów. Teoria powinna być abstrakcyjna, uniwersalna, empirycznie sprawdzalna - dopóki teoria nie zostanie zweryfikowana przez doświadczenie, pozostaje tylko...

Wartości moralne

 • Politechnika Warszawska
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1960

"Wartość jest jednym z podstawowych pojęć używanych w etyce a także często spotykanym w życiu codziennym. Kłopot polega na tym, że słowo to ma kilka znaczeń i kilkadziesiąt odmian znaczeniowych. Najczęściej spotykane rozumienia wartości to: rzecz cenna, coś co jest przedmiotem dążenia, prefer...

Wskaźniki społeczne - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1253

WSKAŹNIKI SPOŁECZNE POWINNY:  Dotyczyć dziedzin najważniejszych dla poziomu i jakości życia społeczeństwa  Opisywać skutki polityki społecznej i gospodarczej bazując na istniejących, prawdziwych i dostępnych danych  Pokazywać efekty działalności społeczeństwa i jego instytucji a także nakłady na...

Rodzina jako podstawowa komórka - omówienie.

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1183

Rodzina - podstawowa komórka Przedmiotem zainteresowania polityki społecznej jest:  Małżeństwo z dzieckiem  Konkubinaty (rodzice z dziećmi)  Jeden rodzic z dzieckiem (samotny ojciec, matka)  Funkcje rodziny wynikają z decyzji zachowań. Rodzina jest chroniona prawnie już w Konstutucji. ,,Małżeń...