Wskaźniki społeczne - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1253
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wskaźniki społeczne - omówienie  - strona 1 Wskaźniki społeczne - omówienie  - strona 2

Fragment notatki:

WSKAŹNIKI SPOŁECZNE POWINNY:
 Dotyczyć dziedzin najważniejszych dla poziomu i jakości życia społeczeństwa  Opisywać skutki polityki społecznej i gospodarczej bazując na istniejących, prawdziwych i dostępnych danych  Pokazywać efekty działalności społeczeństwa i jego instytucji a także nakłady na ich realizację  Uwzględniać stan obiektywny i subiektywny odczucia społeczeństwa  Być porównywalne i weryfikowane w czasie i przestrzeni  Odnosić się do całego kraju jak i jego części / grupy ludności  Powinny być powiązane z teorią określającą ich ważność  Indicatum - zjawisko interpretowane przez jakiś inny wskaźnik, indicatum powinno być punktem wyjścia, dla którego dobiera się wskaźnik WSKAŹNIKI SPOŁECZNE:
 Miecznikowska statystyczne i dane ilościowe badań socjologicznych  Służą opisowi i ocenie zjawisk oraz procesów społecznych, demograficznych i ekonomicznych związanych z warunkami bytu, poziomem i jakością życia społeczeństwa  Stosowane są do oceny procesów rozwoju społecznego GEM - wskaźnik udziału kobiet i mężczyzn w rozwoju społecznym GDI - wskaźnik rozwoju społecznego z uwzględnieniem płci HPI - wskaźnik ubóstwa WSKAŹNIKI SŁUŻĄCE OCENIE UDZIAU KOBIET
 Podstawowe mierniki do wyznaczania GDI: 1. Przeciętne dalsze trwanie życia (w latach)
2. Wskaźnik alfabetyzacji w %
3. Ogólny wskaźnik skolaryzacji brutto dla wszystkich poziomów nauczania w %
4. Realny PKB na głowę mieszkańca (według parytetu siły nabywczej waluty PPP)
 Wskaźniki cząstkowe: 1. Indeks trwania życia
2. Indeks skolaryzacji
3. Indeks osiągnięć edukacyjnych
4. Udział w PKB z tytułu pracy zarobkowej
Wskaźnik rozwoju społecznego GDI - podstawowe mierniki do wyznaczenia GEM: 1. Udział w ogólnej liczbie mandatów w polskim Parlamencie w %
2. Udział w kierowaniu i zarządzaniu w %
3. Udział jako specjalistów i pracowników technicznych w %
4. Udział w ludności w %
5. Udział w tworzeniu produktu krajowego brutto w %
6. Indeks reprezentacji parlamentarnej
7. Indeks pozycji w kierowaniu i zarządzaniu
8. Indeks wyrównanego udziału w tworzeniu PKB
 Wskaźnik GEM określający uczestniczenie kobiet w życiu publicznym oraz ich udział w podejmowaniu decyzji CEL, ZADANIA I WSKAŹNIKI WYNIKAJĄCE Z DEKLARACJI MILENIJNEJ ONZ
1. Wyeliminowanie skrajne ubóstwo i głód
2. Zapewnić powszechne nauczanie na poziomie podstawowym


(…)

… wyrównanego udziału w tworzeniu PKB
 Wskaźnik GEM określający uczestniczenie kobiet w życiu publicznym oraz ich udział w podejmowaniu decyzji CEL, ZADANIA I WSKAŹNIKI WYNIKAJĄCE Z DEKLARACJI MILENIJNEJ ONZ
1. Wyeliminowanie skrajne ubóstwo i głód
2. Zapewnić powszechne nauczanie na poziomie podstawowym
3. Promować równość płci i niezależność kobiet
4. Ograniczyć umieralność dzieci do 5 lat
5. Poprawić opiekę zdrowotną nad matkami
6. Walczyć z HIV/AIDS, malarią i innymi chorobami
7. Zapewnić ochronę środowiska naturalnego
8. Stworzyć globalne partnerstwo na rzecz rozwoju
 Świadczenia, usługi świadczone przez państwo w celu zaspokojenia potrzeb.  INSTRUMENTY - wyższy poziom, kategoria nadrzędna. Służą między innymi dostarczaniu świadczeń  Poziom zaspokajania potrzeb …
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz