Poziom i warunki życia na świecie - mierniki ekonomiczne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2289
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Poziom i warunki życia na świecie - mierniki ekonomiczne - strona 1 Poziom i warunki życia na świecie - mierniki ekonomiczne - strona 2 Poziom i warunki życia na świecie - mierniki ekonomiczne - strona 3

Fragment notatki:

Poziom i warunki życia na świecie
Jakub Staniewski 1.Wstęp- definicje poziomu życia i warunków życia. Od 1992 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych wydaje raporty o rozwoju społecznym (Human Development Report). Poszczególne dane, pochodzące ze wszystkich krajów świata i dotyczące różnych dziedzin życia - od liczby młodocianych przestępców, przez procent śmiertelności niemowląt, aż po stopień zniszczenia środowiska - są szczegółowo analizowane i ujmowane w kilkudziesięciu tabelach, na postawie których ustala się ranking państw dla każdego roku. ONZ określa rozwój społeczny jako proces poszerzania zakresu wyborów, jakich możemy dokonywać w życiu, poprzez zwiększenie naszych zdolności i możliwości. Ich pełna realizacja zależy od trzech podstawowych czynników: czy będziemy żyć długo i w dobrym zdrowiu, czy jesteśmy wykształceni oraz czy mamy dostęp do dóbr, które zapewnią nam godny poziom życia. Jeśli te warunki nie są spełnione, wiele możliwości, jakie niesie ze sobą życie, pozostaje poza naszym zasięgiem. Chodzi tu o możliwość uczestniczenia w życiu politycznym, perspektywy rozwoju ekonomicznego i społecznego, świadomość przynależności do społeczności, jak również o poczucie własnej wartości. Aby przybliżyć i określić poziom i warunki życia na świecie należy te dwa terminy zdefiniować. Poziom życia jest to stopień zaspokojenia potrzeb wynikających z konsumpcji wytworzonych przez człowieka dóbr materialnych i usług oraz stopień zaspokojenia potrzeb materialnych i kulturalnych przy istniejącej infrastrukturze umożliwiającej to zaspokojenie. Warunki życia to całokształt obiektywnych warunków, o charakterze infrastrukturalnym, w jakich żyje społeczeństwo. Wiążą się one głównie z kondycją materialną, zabezpieczeniem egzystencjonalnym i środowiskowym życia jednostek. W badaniach GUS wyróżniamy obszary warunków życia, które dzielimy na: materialną sytuacje gospodarstw domowych (sytuacja finansowa, zasobność gospodarstw, poziom zaspokojenia podstawowych potrzeb, korzystanie z pomocy społecznej), niematerialne aspekty życia (stan zdrowia, sytuacja zawodowa, poczucie integracji społecznej, formy spędzania czasu wolnego). 2. Poziom życia na świecie przedstawiony za pomocą mierników ekonomicznych. Raport o Rozwoju Społecznym, opublikował Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). Opiera się on na wskaźniku rozwoju społecznego HDI (Human Development Index), który jest miernikiem rozwoju i poziomu życia w poszczególnych krajach. ). Przy wyliczaniu go bierze się pod uwagę średnią długość życia, poziom wykształcenia (umiejętność czytania i pisania wśród dorosłych oraz procent młodzieży w wieku szkolnym uczęszczającej do szkół pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia) oraz realny dochód w dolarach na głowę mieszkańca, określony jako parytet siły nabywczej (czyli rzeczywistą wartość nabywczą naszych zarobków).

(…)

… naszych zarobków). Drugim wskaźnikiem, stosowanym do pomiaru poziomu życia na świecie, jest wskaźnik biedy społecznej (Human poverty index - HPI). Osobno wylicza się go dla krajów rozwijających się oraz dla krajów uprzemysłowionych. Ogólny poziom życia różni się znacznie w rozmaitych częściach świata, dlatego konieczne jest wzięcie pod uwagę odmiennych wyznaczników biedy. W krajach trzeciego świata istotne…
… wskaźnika HDI L.p
Państwo
Wskaźnik HDI
1
Zimbabwe
0.140
2
DRK
0.239
3
Niger
0.261
4
Burundi
0.282
5
Mozambik
0.284
6
Gwinea Bissau
0.289
7
Czad
0.295
8
Liberia
0.300
9
Burkina Faso
0.305
10
Mali
0.309
Źródło. Opracowanie własne na podstawie Human Development Report 2010.
Tabela przedstawia państwa z jednego kontynentu jakim jest Afryka. Są to kraje tzw. Trzeciego Świata, które są bardzo słabo rozwinięte…
… położone w zachodniej części Europy Południowej na południowym zachodzie Półwyspu Iberyjskiego. Jest najdalej wysuniętym na zachód państwem Europy, od północy i wschodu graniczy z Hiszpanią, a od zachodu i południa Portugalię oblewają wody Oceanu Atlantyckiego. Dodatkowo w skład Portugalii wchodzi szereg wysp położonych na Oceanie Atlantyckim, w tym Archipelag Azorski (Açores) i Madera. Jest członkiem…
… zawodowo. Produkcja rolnicza obejmuje bawełnę, sorgo, proso, orzeszki ziemne, tytoń, ryż, maniok, gumę arabską. Istotną rolę w gospodarce odgrywa także hodowla bydła, owiec, kóz i wielbłądów. Głównymi partnerami handlowymi Czadu są Stany Zjednoczone, Chiny, Francja, Niemcy i Kamerun. Eksport obejmuje przede wszystkim ropę naftową, bawełnę, bydło, skóry, gumę arabską. Importuje się głównie maszyny…
… i urządzenia, samochody, żywność, tekstylia, leki. Czad ma bardzo słabo rozwiniętą, nawet na warunki afrykańskie, infrastrukturę komunikacyjną. Ze względu na ciągłe niepokoje wewnętrzne oraz brak zasobów finansowych rozwój sieci komunikacyjnej następował w przeszłości bardzo wolno.
4. Podsumowanie.
W komentarzu UNDP napisało, że zestawienie pokazuje zwiększające się rozbieżności między bogatymi i biednymi…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz