Międzynarodowa Organizacja Pracy-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Międzynarodowa Organizacja Pracy-opracowanie - strona 1 Międzynarodowa Organizacja Pracy-opracowanie - strona 2 Międzynarodowa Organizacja Pracy-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Międzynarodowa organizacja pracy- MOP
Ang. International Labur Organization- ILO
Franc. Organisation Internationale du Travail - OIT
Utworzona 28 czerwca 1919r. na paryskiej konferencji pokojowej, jako autonomiczna organizacja stworzona z Ligą Narodów
Po II WŚ stała się organizacją afiliowaną przy ONZ. Siedzibą tej organizacji znajduje się w Genewie.
1969r. otrzymała pokojową Nagrodę Nobla.
Reprezentacja w MOP
Każdy kraj członkowski reprezentowany jest na Konferencji przez czterech delegatów: dwóch z ramienia rządu, jednego przedstawiciela pracodawców i jednego przedstawiciela pracowników.
Wszystkie głosy równe, niezależnie od wielkości i ludności państwa. Reprezentanci pracowników i pracodawców zazwyczaj są wybierani przez ogólnopolskie organizacje. MOP zajmująca się problemami pracowniczymi:
Ograniczeniem pracy dzieci (szczególnie w niebezpiecznych branżach)
Ochrona praw pracowników
Polepszanie warunków do pracy i życia
Tworzeniem miejsc pracy i szkoleń
Kształtuje standardy ustawodawstwa z zakresu zabezpieczenia społecznego.
MOP ustanawia standardy pracy w formie:
Konwencji
Zaleceń
Dostarcza też na dużą skalę pomoc techniczną w różnych dziedzinach. Szeroka gama programów technicznych realizowana jest w 140 krajach.
Teoretyczne podstawy interwencjonizmu państwowego w gospodarce
John Maynard Keynes (1883- 1946)
Dzieło z 1936r. Ogólna teoria zatrudnienia, stopy procentowej i pieniądza.
Poszukując drogi wyjścia z kryzysu gospodarczego:
Keynes stwierdził:
Inwestowanie jest najważniejszym instrumentem wyprowadzania kraju z gospodarczego upadku
W czasie kryzysu sektor prywatny ogranicza do minimum inwestycje
Dlatego należy „złożyć” na państwo ciężar inwestowania.
Teoria Keynesa znalazła potwierdzanie:
1. W początkowych latach kryzysu (1929-1935)
2. Uruchomienie robót publicznych:
Stworzyło to nowe miejsca pracy
Zwiększyły w ten sposób ilość pieniądza na rynku
Co zwiększyło popyt na towary (popyt - pragnienie, ale i coś, co jest poparte możliwością faktycznego nabycia czegoś)
Pozwoliło zwiększyć produkcję
Tworząc dalsze miejsca pracy. Raport Beveridge a
Sir William Beveridge (1897- 1963, znany także jako baron Beveridge of Tuggal),
Jeden z najbardziej wpływowych ekonomistów swej epoki
W roku 1942 opublikował pracę FULL EMPLOYMENT IN A FREE SOCIENTY ZNANĄ jako Raport Beveridgea


(…)

…, „obciążenia rodziną”, czy śmierć
Zalecane rozwiązania:
Opublikowanie Raportu Beveridgera można uznać na początek państwa opiekuńczego (ang. Welfare state)
Postulował, aby doraźne działania socjalne rządu zastępować działaniami w duchu keynesizmu
NIGDY WIĘCEJ BIEDY!!!
Ze względu na fakt, iż większość ludzi wykazało skłonność do niedoszacowania ryzyka, eliminacja ubóstwa wymaga od państwa interwencji…
… opiekę zdrowotną i budownictwo socjalne.
Definicje polskie:
Ludwik Krzywicki: Naczelnym przedmiotem nauki polityki społecznej jest badanie z rodowodu kwestii społecznej. Kwestia społeczna to zbiór negatywnych zagadanień socjalnych. Kwestia społeczna istnieje w każdej epoce, ale zmienia się jej zewnętrzny charakter
Wacław Szubert: Polityka społeczna jako celowe oddziaływanie państwowych związków zawodowych i innych organizacji na istniejący układ zmierzających do poprawy warunków bytu i pracy szerokich warstw ludności usuwania nierówności społecznych oraz podnoszenia kultury życia
Julian Auleytner: Polityka społeczna jako działalność państwa i samorządowych organizacji pozarządowych, których celem jest wyrównywanie szans grup społeczeństw ekonomicznych i socjalnie najsłabszych.
Wskaźnik rozwoju…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz