Wstęp do polityki społecznej

note /search

Międzynarodowa Organizacja Pracy-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do polityki społecznej
Pobrań: 119
Wyświetleń: 938

Międzynarodowa organizacja pracy- MOP Ang. International Labur Organization- ILO Franc. Organisation Internationale du Travail - OIT Utworzona 28 czerwca 1919r. na paryskiej konferencji pokojowej, jako autonomiczna organizacja stworzona z Ligą Narodów Po II WŚ stała się organizacją afiliowaną pr...

Modele polityki spolecznej-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do polityki społecznej
Pobrań: 497
Wyświetleń: 2366

Modele polityki społecznej. Modele polityki społecznej: Ustalenie (badanie) zależności między szczególnymi politykami społecznymi i ich uzasadnieniem aksjologicznym prowadzi do budowania większych całości, nazwanych modelami polityki społecznej. Mogą odnosić się do rzeczywistej polityki prowadzone ...

Podstawy prawne do świadczenia pomocy społecznej-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do polityki społecznej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 637

Art. 67 Konstytucji RP Obywatel ma prawo zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego Zakres i formy zabezpieczenia społecznego określa ustawa. Obywatel pozostający bez pracy nie z własnej woli i nie mający in...

Polityka społeczna i jej cele-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do polityki społecznej
Pobrań: 588
Wyświetleń: 2135

Polityka społeczna To działalność państwa, samorządów i organizacji pozarządowych zmierzająca do kształtowania ogólnych warunków pracy i bytu ludności, prorozwojowych struktur społecznych oraz stosunków społecznych opartych na równości i sprawności społecznej , sprzyjających zaspokajaniu potrzeb sp...

Polityka zdrowotna-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do polityki społecznej
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1435

Polityka zdrowotna. Co to jest zdrowie? Zdrowie wg. WHO- zdrowie to nie tylko brak choroby, ale pełnia fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu jednostki ludzkiej 1947r. Uwarunkowania zdrowia M. Lalonda „Pola zdrowia”. Biologia człowieka- są to przede wszystkim czynniki genetyczne Środo...

Pomoc społeczna-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do polityki społecznej
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1078

Wskaźniki stanu zdrowia. Zapadalność, zwana również potocznie zachorowalność, to liczba nowo zarejestrowanych przypadków konkretnej choroby w przedziale czasu (roku) na 100 tys. osób badanej populacji. W populacji w której, zapadalność i chorobowość utrzymują się na stałym poziomie istnieje zależn...

Powstanie i ksztaltowanie się polityki społecznej-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do polityki społecznej
Pobrań: 287
Wyświetleń: 903

Polityka - gr. Polis - państwo, miasto Pojecie właściwe naukom społecznym, rozumiane na wiele sposobów. Arystoteles „Rodzaj sztuki rządzenia państwem, której celem jest dobro wspólne”. Starożytność i średniowiecze Polityka oparta na źródłach z praw natury bądź woli sił nadprzyrodzonych, służąca...

Rodzaje instrumentów polityki społecznej-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do polityki społecznej
Pobrań: 581
Wyświetleń: 2177

Hierarchia aktów prawnych: Konstytucja Ustawy „zwykłe ustawy” Ratyfikowane umowy międzynarodowe (przyjęte a nieustanowione przez nasz sejm) Rozporządzenia Akty prawa miejscowego Instrumenty ekonomiczne Kształtowanie skali i warunków dostępu obywateli do własności majątku konsumpcyjnego lub pr...

Szczegółowe polityki społeczne-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do polityki społecznej
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1274

Szczegółowe polityki społeczne Podział zakresu znaczeniowego pojęcia „polityka społeczna” ma mniejsze zbiory (klasy); Może opierać się na jednym lub kilku kryteriach, którymi są zwykle kategorie używane do definiowania opisu i wyjaśniania polityki społecznej. Wyodrębnianie polityk szczegółowych K...

Zasady polityki społecznej-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do polityki społecznej
Pobrań: 2597
Wyświetleń: 4781

Zasady polityki społecznej: Ogólne dyrektywy i normy działania jakimi powinny kierować się podmioty polityki społecznej w realizacji podstawowego celu, jakim jest zaspokojenie potrzeb. Niektóre zasady polityki społecznej są tożsame z wartościami. Zasada przezorności- oznacza, że