Polityka społeczna i jej cele-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1414
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka społeczna i jej cele-opracowanie - strona 1 Polityka społeczna i jej cele-opracowanie - strona 2 Polityka społeczna i jej cele-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Polityka społeczna
To działalność państwa, samorządów i organizacji pozarządowych zmierzająca do kształtowania ogólnych warunków pracy i bytu ludności, prorozwojowych struktur społecznych oraz stosunków społecznych opartych na równości i sprawności społecznej , sprzyjających zaspokajaniu potrzeb społecznych na dostępnym poziomie.
Jest to nauka interdyscyplinarną wpisuje się w szeroką dziedzinę nauki społecznych.
Polityka społeczna ma powiązania z:
Prawem pracy,
Socjologią
Filozofią
Subdyscypliny polityki społecznej. Polityka:
rodzinna,
demograficzna,
zatrudnienia, prac, warunków i ochrony pracy,
Mieszkaniowa,
Ochrony zdrowia,
Oświatowa
Zabezpieczenia społecznego i opieki społecznej,
Ochrony środowiska naturalnego,
Prewencji, zwalczania występowania patologii społecznej.
Zasady polityki społecznej:
Przezorności,
Pomocniczości,
Solidarności społecznej,
Samopomocy,
Partycypacji,
Samorządności,
Dobra wspólnego,
Wielosektorowości.
Cele polityki społecznej
Kształtowanie odpowiednich warunków pracy i bytu ludności
Gdzie podstawy zapewniające społeczne zaspokajanie swoich potrzeb,
Dobre warunki w środowisku pracy.
Kształtowanie prorozwojowych struktur społecznych
Kształtowanie struktury rodziny zapewniającej zastępowalność pokoleń (obecnie zwiększone ze względu na wydłużenie wieku życia),
Odpowiednia struktura wykształcenia ludności i struktura zawodowa jako niezbędne dla realizacji bieżących i strategicznych zadań rozwojowych
Odpowiednie warunki kreacji kapitału ludzkiego oraz jego przygotowanie do pracy.
Kształtowanie sprawiedliwych stosunków międzyludzkich
Oparte na zasadzie sprawiedliwości społecznej i równości szans na starcie życia zawodowego poprzez odpowiednie prawo.
Gospodarka rynkowa nie tworzy barier dla legalnych dochodów - rozpiętość w dochodach jest i będzie powiększać się. Inne ujęcia celu polityki społecznej:
Poprawa pozycji grup słabych ekonomicznie i społecznie oraz zapobieganie ryzykom zagrażających ich egzystencji (H. Lampert)
Organizacja postępu społecznego (J. Danecki)
Obrona przed niezaspokojeniem elementarnych i rozwojowych potrzeb człowieka (J. Supińska)
Łagodzenie nierówności i ubóstwa, minimalizowanie społecznego ryzyka i optymalizacja podziału pomyślności (G. Esping - Andeisen)
2 klasy celów: ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz