Polityka gospodarcza - Polityka społeczna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1372
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka gospodarcza - Polityka społeczna  - strona 1

Fragment notatki:

Polityka gospodarcza :
Świadome oddziaływanie władz państwowych na gospodarkę narodową - na jej dynamikę, strukturę i funkcjonowanie, na stosunki ekonomiczne w państwie oraz na jego relacje gospodarcze z zagranicą.
Dyscyplina badająca publiczne działania gospodarcze na trzech poziomach: „bieżących” wyborów dokonywanych przez państwo, wyborów dokonywanych przez instytucje wyższego szczebla (czyli określających „gospodarczą konstytucję” społeczeństwa) oraz identyfikacji społecznych preferencji lub celów.
Kluczowym zagadnieniem polityki gospodarczej jest wzrost gospodarczy, który jest warunkiem zapewnienia długookresowej poprawy zaopatrzenia społeczeństwa w dobra rzeczowe i usługi. Wzrost gospodarczy rozumiany jest jako proces ilościowych zmian w gospodarce, będących następstwem zwiększenia potencjału materialnego i osobowego. Cele polityki gospodarczej Dobrobyt
Swoboda postępowania
Sprawiedliwość
Bezpieczeństwo
Postęp
Celem mierzalnym (wymiernym) jest cel ogólny, który daje się mierzyć w kategoriach zmiennej
ekonomicznej, takiej jak dochód lub zatrudnienie
podmioty:
Podmioty kreujące politykę gospodarczą,
Podmioty starające się wpływać na realizowaną politykę gospodarczą,
Podmioty, na które polityka gospodarcza jest ukierunkowana i oddziałuje. Polityka społeczna to działalność państwa, samorządów i organizacji pozarządowych zmierzających do kształtowania ogólnych warunków pracy i bytu ludności, prorozwojowych struktur społecznych oraz stosunków społecznych opartych na równości i sprawiedliwości społecznej, sprzyjających zaspokajaniu potrzeb społecznych na dostępnym poziomie. W zakres polityki społecznej wchodzą wszystkie najważniejsze potrzeby społeczne, bez zaspokojenia których społeczeństwo nie może sprawnie funkcjonować takie jak: ochrona zdrowia, edukacja, mieszkalnictwo, kultura, zabezpieczenie emerytalne i rentowe, potrzeby związane z niepełnosprawnością.
Polityki szczegółowe wchodzące w skład systemu polityki społecznej:
Polityka socjalna (zabezpieczenie społeczne),
Polityka ochrony pracy,
Polityka zatrudnienia,
Polityka ochrony zdrowia,
Polityka mieszkaniowa,
Polityka oświatowa,
Polityka kulturalna,
Polityka ochrony środowiska naturalnego,
Polityka prewencji i zwalczania patologii społecznej,
Polityka ludnościowa,
Polityka rodzinna,
Polityka wobec młodzieży,
Polityka wobec ludzi starych.
Cele polityki społecznej
Kształtowanie odpowiednich tj. na miarę możliwości gospodarczych, warunku pracy i bytu ludności ( wyrównywanie warunków życia i pracy poprzez zaspokojenie potrzeb grup ludności);


(…)

… jest w stanie zaspokoić swoje potrzeby własnym działaniem przy ewentualnej pomocy rodziny lub organizacji charytatywnych.
Model redystrybucyjny - zakłada, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo socjalne jednostki ponosi przede wszystkim społeczeństwo. PS zajmuje się redystrybucją dochodów i gwarantuje dostęp do świadczeń i usług opartych na kryterium potrzeb niezależnie od funkcjonowania rynku i wkładu własnego…
… sprawiedliwości społecznej i równości szans na starcie życia zawodowego. Państwo tworzy odpowiednie prawa zapewniając wszystkim obywatelom odpowiednie możliwości. (usuwanie nierówności społecznych)
Zabezpieczenie przed ryzykami życiowymi Podmioty polityki społecznej: /ludzie tworzący, kształtujący i realizujący politykę społeczną
Państwowe - organy administracji i samorządy,
Niepaństwowe - centralne i lokalne…
… jej wytworów, w którym gospodarka zachowuje zdolność do konkurencji na rynkach międzynarodowych, a poziom i sposób zaspokajania potrzeb społeczeństwa nie powoduje ostrych kwestii społecznych. Tak rozumiany rozwój nie wyklucza dopuszczalnych zróżnicowań społecznych i przestrzennych.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz