Wstęp do polityki społecznej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 294
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wstęp do polityki społecznej - strona 1 Wstęp do polityki społecznej - strona 2 Wstęp do polityki społecznej - strona 3

Fragment notatki:

W1
Wstęp do polityki społecznej Dyżury Pokój D27, budynek 6.
Kontakt: joanna_rakowska@sggw.pl Zaliczenie:
Forma pisemna (20-25 minut)
5 pytań po 20% każde
50% 3
Ostatni wykład przed sesją
Ilość podejść 2
Zakres tematyczny - okrojony
„Polityka społeczna” Adam Kurzynowski
1) Geneza, rys historyczny Rewolucja przemysłowa XVIII/XIX w. - zmiany społeczne powstała grupa robotników
- praca na nowych warunkach
Sytuacja pracowników w XIX w. w fabrykach - faza wczesnego kapitalizmu: zarabiali tylko tyle, żeby przeżyć; mężczyźni więcej, kobiety = ½ zarobków mężczyzny, dzieci = ¼ zarobków mężczyzny
bieda, nędza
duża wypadkowość w pracy, choroby przekładały się na sytuację materialną całej rodziny
nie było rent ani zapomóg
brak środków na kształcenie dzieci
Do przełomu doprowadziły zmiany społeczne, mianowicie wybory władzy przez głosowanie.
2) Źródła polityki społecznej Kwestie społeczne - zjawisko negatywne, którego skala utrudnia normalne funkcjonowanie społeczeństwa lub wręcz mu zagraża.
Polityka społeczna - to działalność państwa, samorządów i organizacji pozarządowych, zmierzająca do kształtowania ogólnych warunków pracy i bytu ludności prorozwojowych stosunków społecznych, opartych na równości i sprawiedliwości społecznej, sprzyjających zaspokajaniu potrzeb społeczności na odpowiednim poziomie.
3) Cele polityki społecznej Kształtowanie odpowiednich warunków pracy i bytu ludności Państwo tworzy ogólne podstawy zapewniające społeczeństwu zaspokojenie swoich potrzeb przez pracę zarobkową, a nie pracującym już zawodowo możliwość utrzymania się z rent i emerytur
Kształtowanie prorozwojowych struktur społecznych Kształtowanie struktury rodziny zapewniającej zastępowalność pokoleń, odpowiedniej struktury wykształcenia ludności i struktury zawodowej; niezbędnych dla realizacji bieżących i strategicznych zadań rozwojowych
Kształtowanie sprawiedliwych stosunków międzyludzkich Państwo tworzy odpowiednie prawa zapewniające wszystkim obywatelom równe możliwości
4) Podstawowe dziedziny polityki społecznej Polityka ludnościowa i rodzinna
Polityka w dziedzinie zatrudnienia, płac, warunków i ochrony pracy
Polityka mieszkaniowa
Polityka ochrony zdrowia
Oświatowa
Kulturowa
Zabezpieczenia społecznego i opieki społecznej


(…)

… społeczne stanowią największe zagrożenie dla postępu społecznego a pośrednio dla rozwoju ludności świata.
5) Podmioty polityki społecznej - wszystkie organy, instytucje i organizacje, których zadaniem jest kształtowanie zasad polityki społecznej oraz realizacji ich celów.
Wszystkie jednostki rządowe, kościoły, organizacje itp.
Można wyróżnić podmioty:
Międzynarodowe: Rada Gospodarczo-Społeczna w ramach ONZ, Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa, Międzynarodowa Organizacja Pracy, Światowa Organizacja Zdrowia, UNICEF, Komitet Ekonomiczno-Społeczny UE, Rzecznik Praw Obywatelskich w UE, etc.
Państwo i jego instytucje: sejm, senat, prezydent, rada ministrów, ministerstwa, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, PZU
Pozarządowe organizacje społeczne: PCK, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, organizacje kombatanckie…
… wymienić 6 przykładów podstawowych dziedzin polityki społecznej.
Czym jest kwestia społeczna?
Proszę wyjaśnić pojęcie „podmioty polityki społecznej”?
Proszę podać 5 podstawowych grup podmiotów polityki społecznej.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz