Opracowane pytania na egzamin - polityka społeczna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1337
Wyświetleń: 4186
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowane pytania na egzamin - polityka społeczna - strona 1 Opracowane pytania na egzamin - polityka społeczna - strona 2

Fragment notatki:

Co rozumiemy pod pojęciem „polityka społeczna”?
Polityka społeczna - jest to działalność państwa, samorządów w organizacji pozarządowych zmierzające do kształtowania ogólnych warunków pracy i bytu ludności, prorozwojowych struktur społecznych oraz stosunków społecznych opartych na równości i sprawiedliwości społecznej; sprzyjających zaspokajaniu potrzeb społecznych na dostępnym poziomie.
Jakie są cele polityki społecznej?
Kształtowanie odpowiednich warunków pracy i bytu ludności (renty, emerytury i inne świadczenia społeczne)
Kształtowanie prorozwojowych struktur społecznych - kształtowanie struktury rodziny zapewniający zastępowalność pokoleń, odpowiedniej struktury wykształcenia ludności i struktury zawodowej, niezbędnych zadań rozwojowych.
Kształtowanie sprawiedliwych stosunków międzyludzkich - państwo tworzy odpowiednie prawa zapewniające wszystkim obywatelom równe możliwości.
Jaki jest zakres przedmiotowy polityki społecznej?
Zakres przedmiotowy polityki społecznej obejmuje afery życia człowieka:
- pracy
- dobrobytu
- kultury
- ładu społecznego
Proszę wymienić 6 przykładów podstawowych dziedzin polityki społecznej.
Polityka ludnościowa i rodzinna
Polityka w dziedzinie zatrudnienia, płac, warunków pracy
Polityka mieszkaniowa
Zdrowia
Oświatowa
Kulturalna
Zabezpieczenia społecznego i opieki społecznej
Ochrony środowiska naturalnego
Prewencji, zwalczenia patologii
Czym jest kwestia społeczna?
Kwestia społeczna - zjawisko negatywne, którego skala utrudnia normalne funkcjonowanie społeczeństwa lub mu wręcz zagraża.
Proszę wyjaśnić pojęcie „podmioty polityki społecznej”?
Podmioty polityki społecznej są to organy, instytucje i organizacje, które kształtują zasady polityki społecznej oraz realizację ich celów.
Proszę podać 5 podstawowych grup podmiotów polityki społecznej.
Międzynarodowe: Raga Gosp-Społ (ONZ), MOP, UNICEF, WHO, Komitet Ekonomiczno-Społeczny UE, organizacja ds.wyżywienia i rolnictwa.
Państwo i jego instytucje: sejm, senat, prezydent, rada ministrów, ministerstwa, PZU, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
Pozapaństwowe Organizacje Społeczne: PCK, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Org.Kombatanckie.
Lokalne: samorządy terytorialne
Zakłady pracy
Czy zajmuje się demografia?
Demografia - dziedzina nauki, która zajmuje się życiem, powstawaniem i przemijaniem społeczności ludzkiej w równej mierze jej opisem liczbowym, strukturą, rozmieszczeniem przestrzennym i dalszymi czynnikami w szczególności społecznymi i socjologicznymi, które wpływają na jej zmiany. W śledzeniu i odkrywaniu praw rządzących tymi zmianami, jak również w ich prognozowaniu demografia stosuje metody statystyczne.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz