Pytania kontrolne na egzamin z polityki społecznej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2380
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania kontrolne na egzamin z polityki społecznej - strona 1 Pytania kontrolne na egzamin z polityki społecznej - strona 2

Fragment notatki:

Pytania kontrolne na zaliczenie z przedmiotu Polityka społeczna Co rozumiemy pod pojęciem „polityka społeczna”?
Jakie są cele polityki społecznej?
Jaki jest zakres przedmiotowy polityki społecznej?
Proszę wymienić 6 przykładów podstawowych dziedzin polityki społecznej.
Czym jest kwestia społeczna?
Proszę wyjaśnić pojęcie „podmioty polityki społecznej”?
Proszę podać 5 podstawowych grup podmiotów polityki społecznej.
Czy zajmuje się demografia?
Czym charakteryzuje się modelowa piramida wieku przedstawiająca strukturę progresywną? Czym charakteryzuje się modelowa piramida wieku przedstawiająca strukturę zastojową? Czym charakteryzuje się modelowa piramida wieku przedstawiająca strukturę regresywną? Proszę zdefiniować politykę ludnościową?
Proszę wskazać dwa główne kierunki polityki ludnościowej.
Jakie trzy kierunki polityki ludnościowej wpływają na poziom dzietności?
Jakie cel ma pronatalistyczna polityka ludnościowa?
Jaki cel ma antynatalistyczna polityka ludnościowa?
Jaki cel ma neutralna polityka ludnościowa?
Jaka wartość wskaźnika dzietności gwarantuje prostą zastępowalność pokoleń?
Co oznacza „dodatni przyrost naturalny”?
Co oznacza „ujemny przyrost naturalny”?
Czy jest bezrobocie w skali makro?
Czym jest bezrobocie w skali mikro?
Jak obliczamy stopę bezrobocia rejestrowanego?
Kogo zaliczamy do grupy osób czynnych zawodowo?
Kogo zaliczamy do grupy osób biernych zawodowo (definicja i 4 przykłady)?
Proszę wymienić 15 rodzajów bezrobocia.
Proszę scharakteryzować bezrobocie dobrowolne.
Proszę scharakteryzować bezrobocie przymusowe.
Proszę scharakteryzować bezrobocie krótko-, średnio i długookresowe.
Proszę scharakteryzować bezrobocie jawne.
Proszę scharakteryzować bezrobocie ukryte.
Proszę scharakteryzować bezrobocie frykcyjne.
Proszę scharakteryzować bezrobocie fikcyjne.
Proszę scharakteryzować bezrobocie technologiczne.
Proszę scharakteryzować bezrobocie strukturalne.
Proszę scharakteryzować bezrobocie pokoleniowe.
Proszę scharakteryzować bezrobocie koniunkturalne.
Proszę scharakteryzować bezrobocie sezonowe.
Proszę wymienić 6 proponowanych sposobów przeciwdziałania bezrobociu.
Czym jest EURES? Jakie oferuje usługi?
Co oznacza „ubóstwo”?
Jakie 4 podstawowe rodzaje ubóstwa wyodrębnia się w badaniach?
Co oznacza ubóstwo absolutne?
Co oznacza ubóstwo względne?
Co oznacza ubóstwo subiektywne?
Jak określa się ubóstwo urzędowe?


(…)

… bezrobocie sezonowe.
Proszę wymienić 6 proponowanych sposobów przeciwdziałania bezrobociu.
Czym jest EURES? Jakie oferuje usługi?
Co oznacza „ubóstwo”?
Jakie 4 podstawowe rodzaje ubóstwa wyodrębnia się w badaniach?
Co oznacza ubóstwo absolutne?
Co oznacza ubóstwo względne?
Co oznacza ubóstwo subiektywne?
Jak określa się ubóstwo urzędowe?
Proszę zdefiniować minimum egzystencji.
Proszę zdefiniować minimum socjalne?
Jakie trzy podstawowe charakterystyki stosujemy do pomiaru ubóstwa?
Czym jest zasięg ubóstwa?
Czym jest głębokość ubóstwa?
Czy jest dotkliwość ubóstwa?
Proszę scharakteryzować ubóstwo w Polsce (4 cechy wybrane spośród omówionych).
Co oznacza pojęcie „warunki życia”?
Proszę podać definicję gospodarstwa domowego wykorzystywaną przez GUS.
Jak dzielimy gospodarstwa domowe?
Proszę wymienić 5 typów gospodarstw domowych wg grup społeczno-ekonomicznych.
Czym jest edukacja?
Jaki jest zakres polityki oświatowej?
Jak obliczamy wskaźnik skolaryzacji brutto?
Jak obliczamy wskaźnik skolaryzacji netto?
Od jakich czynników uzależniona jest jakość kształcenia?
Czym jest kształcenie ustawiczne?
Czym jest EUCEN?
Czym są patologie społeczne?
Proszę wymienić trzy główne rodzaje patologii społecznej.
Proszę podać 3…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz