polityka społeczna i zdrowotna - Przykładowe pytania na egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2114
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
polityka społeczna i zdrowotna - Przykładowe pytania na egzamin - strona 1

Fragment notatki:

Pytania z polityki społecznej:
Definicja polityki społecznej
Twórca terminu „polityka społeczna”
Najważniejsze wydarzenia, które przyczyniły się do rozwoju ps
Dziedziny polityki społecznej
Skale polityki społecznej
Upaństwowienie a uspołecznienie ps
Związki polityki społecznej z innymi dziedzinami wiedzy
Wartości w polityce społecznej
Modele polityki społecznej
Wyjaśnić pojęcia: poziom życia, standard życia, jakość życia, cywilizacyjna godność życia
Syntetyczne mierniki poziomu życia
Kwestia społeczna - definicja i cechy
Zbiorowości szczególnie zagrożone kwestią społeczną
Krytyczne sytuacje życiowe i ich cechy
Definicja ubóstwa i pojęcie biedy zawinionej
Przyczyna ubóstwa
Granice ubóstwa
Ujemne skutki ubóstwa
Pozytywne skutki ubóstwa
Zjawisko nowej biedy i podklasy
Charakterystyka biedy w Polsce
Definicja i typy bezrobocia
Skutki bezrobocia
Pasywne i aktywne instrumenty przeciwdziałania bezrobociu
Charakterystyka bezrobocia w Polsce
Wskaźniki kwestii edukacyjnej
Czynniki selekcji szkolnej
Główny cel polityki oświatowej państwa
Charakterystyka ludności Polski w kwestii wykształcenia
Definicja biomedyczna i socjo-ekologiczna zdrowia
Wskaźniki stanu zdrowia
Uwarunkowania zdrowia
Główne przyczyny zgonów w Polsce
Przykłady zagrożeń zdrowotnych w Polsce
Rodzaje polityk ludnościowych Instrumenty polityki ludnościowej
Charakterystyka demograficzna w Polsce
Ryzyka życiowe podlegające ubezpieczeniom społecznym
Cechy ubezpieczeń społecznych
Wartości ub.sp
Modele ub.sp
Co to jest praca socjalna
Co to jest pomoc społeczna
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz