Opracowane pytania z zaliczenia - ubóstwo w Polsce

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowane pytania z zaliczenia - ubóstwo w Polsce - strona 1 Opracowane pytania z zaliczenia - ubóstwo w Polsce - strona 2

Fragment notatki:

Czym jest głębokość ubóstwa?
Głębokość - odpowiada na pytanie, o ile przeciętny poziom życia ubogich rózni się od granicy ubóstwa.
Czy jest dotkliwość ubóstwa?
Dotkliwość - zróżnicowanie poziomu życia ubogich, a także głębokość i rozległość sfery ubóstwa.
Proszę scharakteryzować ubóstwo w Polsce (4 cechy wybrane spośród omówionych).
Bieda jest przede wszystkim bieda wsi
Obecna bieda jest zjawiskiem przedłużającym się, uporczywym, chronicznym lub nawet przekazywanym z pokolenia na pokolenie.
Koncentracja ubóstwa i powiązanych z nim negatywnych zjawisk prowadzących do wykluczenia społecznego (tj. bezrobocie, niski poziom edukacji i kwalifikacji) w pewnych regionach i miejscach na społecznej mapie Polski.
Juwenilizacja polskiej biedy (ubóstwo dzieci, ubóstwo rodzin wielodzietnych, bezrobocie młodego pokolenia itp.)
Specyficzna postać feminizacji ubóstwa w wersji polskiej oraz zróżnicowanie ubóstwa w mikroskali rodziny i gosp. domowego.
Ubóstwo jako pochodna bezrobocia (ale także zjawisko working poor).
Co oznacza pojęcie „warunki życia”?
pełne korzystanie z praw i swobód obywatelskich, możliwość zatrudnienia i praca w odpowiednich warunkach, dobre warunki mieszkaniowe, utrzymanie kondycji psychofizycznej stosownej do wieku i płci, uzyskanie odpowiedniego wykształcenia, odpowiednie zaopatrzenie w żywności i odpowiedni stan odżywienia, poczucie bezpieczeństwa, komunikacja i łączność z innymi ludźmi, możliwość gromadzenia oszczędności, możliwość wypoczynku , regeneracji sił i rozrywki oraz dostępność odpowiedniej odzieży Proszę podać definicję gospodarstwa domowego wykorzystywaną przez GUS.
Przez gospodarstwo domowe rozumie się zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się. Jeżeli któraś z osób mieszkających razem utrzymuje się oddzielnie, osoba ta tworzy oddzielne jednoosobowe gospodarstwo domowe.
Jak dzielimy gospodarstwa domowe?
Ze względu na liczbę oraz stosunek pokrewieństwa osób wyróżniono następujące typy gospodarstw domowych:
rodzinne,
- jednorodzinne,
- dwurodzinne,
- trzy i więcej rodzinne,
nierodzinne,
- jednoosobowe,
- wieloosobowe.
Proszę wymienić 5 typów gospodarstw domowych wg grup społeczno-ekonomicznych. (????) Czym jest edukacja?
Edukacja - wychowanie, wykształcenie, nauka, kształcenie i proces zdobywania wiedzy umiejętności - proces przekazywania następnym pokoleniom własnych (charakterystycznych dla danej kultury) wartości, przekonań i zwyczajów.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz