Powstanie i ksztaltowanie się polityki społecznej-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 280
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Powstanie i ksztaltowanie się polityki społecznej-opracowanie - strona 1 Powstanie i ksztaltowanie się polityki społecznej-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Polityka - gr. Polis - państwo, miasto
Pojecie właściwe naukom społecznym, rozumiane na wiele sposobów.
Arystoteles
„Rodzaj sztuki rządzenia państwem, której celem jest dobro wspólne”.
Starożytność i średniowiecze
Polityka oparta na źródłach z praw natury bądź woli sił nadprzyrodzonych, służąca uzasadnieniu nierówno prawnych podziałów na uprzywilejowanych rządzących i podporządkowanym ich interesom poddanym
Nowożytność
Przynosi procesy demokratyzacji sprzyjające obiektywizacji poglądów na genezę i społeczną role polityków i polityki.
Wiele definicji „polityki”
Sztuka bycia wybieranym (zdobywania władzy);
To stosunek miedzy tym co rząd próbuje robić, a tym co się naprawdę dzieje;
Polityka jako nadrzędna decydująca siła sprawcza, kształtująca władze ludzi, pieniądza oraz związanego z nimi aparatu dyspozycyjnego;
Kazimierz Opałka „Działalność wytyczona przez ośrodek decyzji sformalizowanej grupy społecznej (organizacji), zmierzająca do realizacji ustalonych celów z pomocą określonych środków”. Powstanie polityki społecznej dyscypliny naukowej XIX w.
Procesy społeczne (urbanizacja i industrializacja, szerzej rewolucja przemysłowa) - przyczyna powstania nowych grup społecznych (min. najemnie robotnicy fabryczni).
Nowe grupy znajdują się w bardzo trudnej sytuacji;
Nowe grupy samoorganizują się i walczą o zaspokojenie swoich potrzeb oraz o realizacje swoich interesów;
Reakcja innych grup np. pracodawców oraz władz publicznych (represje, ustępstwa, aktywna działalność)
Uzasadnienia = przy użyciu wielu argumentów (np. postęp społeczny)
Definicje polityki społecznej
Nie ma jednej definicji na, która zgodziliby się pracownicy nauki i praktyki.
Różne podejścia, zależne od orientacji metodologicznej i teoretycznej autorów, a także od doświadczenia.
Każda definicja wyraża określoną filozofie, czyli sposób rozumienia jej roli w społeczeństwie, zadań szczegółowych i roli w rozwoju społeczno - gospodarczym. W. Szubert 1979
„Celowe oddziaływanie państwa, związków zawodowych i innych organizacji na istniejący układ, zmierzające do poprawy warunków bytu i pracy ludności, usuwanie nierówności społecznych oraz podnoszenie kultury życia”. J. Auleytner
Działalność państwa, samorządów i organizacji pozarządowych, której celem jest poprawa położenie materialnego, asekuracja przed ryzykami życiowymi oraz wyrównywanie szans życiowych grup społeczeństwa ekonomicznie i socjalnie najsłabszych. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz