Modele polityki spolecznej-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1960
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Modele polityki spolecznej-opracowanie - strona 1 Modele polityki spolecznej-opracowanie - strona 2 Modele polityki spolecznej-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Modele polityki społecznej. Modele polityki społecznej: Ustalenie (badanie) zależności między szczególnymi politykami społecznymi i ich uzasadnieniem aksjologicznym prowadzi do budowania większych całości, nazwanych modelami polityki społecznej.
Mogą odnosić się do rzeczywistej polityki prowadzone w różnych krajach, w różnym czasie.
Mogą powstawać w oderwaniu od praktyki, stanowiąc konstrukcje pożądanych czy też możliwych do realizacji polityk społecznych.
Dotychczas przeważa pierwsze podejście, chociaż efektem są typy idealne (jak M.Webera) niż typologiami ściśle nawiązującymi do....
Model R. Titmussa (1975)
Wzajemne relacje między polityką sppłeczną, a gospodarką rynkową:
Model marginalny lub rezydualny
Model motywacyjny/ służebny bądź wydajnościowy
Model instytucjonalno- dystrybucyjny. Model N. Furniss i d. Tilton (1977)
Kryterium możliwych form integracji państwa kapitalistycznego w wolną grą sił rynklowych:
Państwo pozytywne
Państwo bezpieczeństwa socjalnego
Państwo dobrobytu społecznego.
Model G. Esping- Andersena (1990)
Zmianna określenia „modele” na reżimy” i modyfikacja podziału Titmussa:
Liberalny
Konserwatywno-korporacyjny
Socjaldemokratyczny.
Model marginalny (liberalny)
Popierany przez skrajnych liberałów i nonkonsewatystów
Naturalnymi kanałami zaspokajania potrzeb: rynek prywatny i rodzina
Zdecydowana większość społeczeństwa jest w stanie zaspokoić swoje potrzeby własnym działaniem przy ewentualnej pomocy rodziny lub organizacji charytatywnych
Państwo powinno ingerować jedynie w ostateczności
Interwencje tylko w odniesieniu do grup. Które nie są w stanie same sobie pomóc
Budowa państwowej polityki społecznej jest niepotrzebna, niesie ze sobą negatywne skutki w postaci utraty motywacji do pracy, osłabienia moralności czy ograniczenia wolności indywidualnej. Działania o charakterze selektywnym Świadczenia udzielne tylko na czas istnienia potrzeby
Świadczenia społeczne są fakultatywne zależne od sytuacji materialnej (sprawdzanej) dane osoby
Państwo stymuluje podmioty prywatne albo pasowane albo aktywne do korzystania z prywatnych systemów świadczeń i usług bardzo duża rola ubezpieczeń prywatnych. Model motywacyjny (korporacyjny) społeczna gospodarka rynkowa:
Popierany przez społecznie zorientowanych liberałów
O wiele szersza integracja państwa
Wyraźna granica ingerencji: programy społeczne powinny jak najmniej zakłócać mechanizmy funkcjonowania gospodarki rynkowej i w możliwie największemu stopniu służyć rozwojowi gospodarczemu


(…)

… życia
Polityka społeczna powinna obejmować wszystkich obywateli- prawo do świadczeń społecznych powinno przysługiwać każdemu bez dyskryminujących warunków wstępnych
Konieczna jest redystrybucja dochodów i gwarantowanie dostępu do świadczeń i usług oparty na kryterium potrzeb niezależnie od funkcjonowania rynku i wkładu własnego jednostki. Model w krajach tzw. realnego socjalizmu, „państwowostyczny…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz