Szczegółowe polityki społeczne-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1148
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Szczegółowe polityki społeczne-opracowanie - strona 1 Szczegółowe polityki społeczne-opracowanie - strona 2 Szczegółowe polityki społeczne-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Szczegółowe polityki społeczne Podział zakresu znaczeniowego pojęcia „polityka społeczna” ma mniejsze zbiory (klasy);
Może opierać się na jednym lub kilku kryteriach, którymi są zwykle kategorie używane do definiowania opisu i wyjaśniania polityki społecznej.
Wyodrębnianie polityk szczegółowych
Kryterium: warunki życia - rozmaite elementy otoczenia w jakim ludzie przebywają i działają, można (przykładowo) podzielić je na warunki pracy i warunki mieszkaniowe, więc wyróżniamy politykę ochrony pracy i politykę mieszkaniową;
Kryterium: formy „zła społecznego” jak: ubóstwo, brak wykształcenia, bezdomność, bezrobocie, (mogą być inne), więc polityka społeczna ograniczająca ubóstwo, umożliwiająca (promująca) wykształcenie, przeciwdziałająca (zwalczająca) bezrobocie itd.
Kryterium: grupy zajmujące gorsza pozycje pod względem ekonomicznym i społecznym - siroty społeczne, biologiczne, rodziny niepełne, rodziny wielodzietne, bezdomni, chorzy, niepełnosprawni, analfabeci, ubodzy, ofiary przestępstw, więźniowie, więc polityka na rzecz sierot, rodzin niepełnych, rodzin wielodzietnych itd.
Polityki szczegółowe według W. Szubarta:
Ludnościowa
Rodzinna
Zdrowotna
Mieszkaniowa
Kształcenia
Kulturalna
Zatrudnienia
Kształtowania dochodów
Ochrony pracy
Zabezpieczenia społecznego
Organizowania wypoczynku i czasu wolnego
Kształtowania i ochrony środowiska
Usuwania i ograniczenia zjawisk patologii społecznej
Przedmiot polityki społecznej
Kwestie społeczne: bezrobocie, nędza, brak mieszkań, zaniedbania oświatowe (L. Krzywicki - lata 30);
Struktura społeczna (K. Krzeczkowski - lata 40);
Potrzeby ludzi (W. Szubert - lata 70);
Warunki życia oraz stosunku międzyludzkie (A. Rajkiewicz - lata 70);
Warunki życia, treści współżycia społecznego, dysproporcje i nierówności społeczne oraz udział ludzi w kształtowaniu form życia zbiorowego (J. Danecki - lata 80);
Kształcenie, zdrowie, mieszkalnictwo, problemy ekonomiczne, podatki, zapewnienie dochodów, planowanie miejskie, władza lokalna (A. Heidenheimer - lata 80).
Przedmiot polityki społecznej
J. Supińska - lata 90-te
Strefa pracy (zagrożenia i szanse samorealizacji jakich dostarcza praca);
Dobrobyt (materialny poziom życia, czas wolny, stan środowiska, zdrowie);
Kultura (wiedza i umiejętności konieczne do uczestnictwa w życiu społecznym);
Porządek społeczny (ustrój polityczny, gospodarczy, społeczny) ludzkie zachowanie w tych strefach.


(…)

infrastruktury społecznej i ograniczanie służ społecznych;
Zapewnia kontrolę legalności, celowości działalności innych podmiotów.
Odpowiedzialność państwa
Za sytuację wszystkich obywateli;
Za tworzenie podstaw bezpieczeństwa socjalnego obywateli;
Za tworzenie prawnych ram dla:
Aktywności ekonomicznej obywateli,
Relacji międzyludzkich i wymiany,
Instytucjonalizacji konfliktów społecznych,
Kontroli przestrzegania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz