Wykład - Modele polityki społecznej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Modele polityki społecznej - strona 1 Wykład - Modele polityki społecznej - strona 2 Wykład - Modele polityki społecznej - strona 3

Fragment notatki:

MODELE POLITYKI SPOŁECZNEJ (UJECIE PRAKTYCZNE)
Modele są odzwierciedleniem stanów/ sytuacji idealnych. Ich powtarzalność jest zależna od kryteriów decydujących o kwalifikacji do poszczególnych typów „idealnych”.
Reformy BISMARCKA (manifestem z 17 listopada 1881 roku cesarz Wilhelm I ogłosił „przyjście z pomocą warstwom robotniczym przez państwo za jedno z najdonioślejszych zadań każdego społeczeństwa” )
- rok 1883 zapoczątkował w Niemczech serie ustaw społecznych - USTAWA O PRZYMUSOWYM UBEZPIECZENIU NA WYPADEK CHOROBY ROBOTNIKA przyznająca świadczenia lecznicze, które polegały na pomocy w pokryciu kosztów leczenia pracownika (bez rodziny) i zasiłki pieniężne częściowo rekompensujące utracone zarobki. Nawiązywała ona do uprzednio organizowanych robotniczych kas chorych, jednak oparta była na przymusie finansowania świadczeń. 1884 powołano USTAWĘ DOTYCZĄCĄ UBEZPIECZENIA W PRZYPADKU WYPADKU PRZY PRACY, zapewniającą prawo do leczenia i renty w razie niezdolności do pracy wywołanej wypadkiem. Ubezpieczenie to było formą organizacji pracodawców, których obarczono opłacaniem składki i powierzono im profilaktykę w zakresie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w zamian za całkowite zwolnienie z odpowiedzialności odszkodowawczej na zasadach prawa cywilnego. Świadczenia obejmowały renty w zryczałtowanych wysokościach i koszty leczenia. W 1889 roku została wydana USTAWA O UBEZPIECZENIU EMERYTALNO-RENTOWYM przewidująca zabezpieczenie w przypadku inwalidztwa i starości. Przyznawała ona robotnikom oraz nisko zarabiającym pracownikom umysłowym (od 1899 roku także pracownikom zatrudnionym w rolnictwie ) prawo do emerytury po ukończeniu 70 lat życia i po 30 latach opłacania składek oraz rentę w razie inwalidztwa z innych przyczyn niż wypadek przy pracy.
Składka na ubezpieczenie obciążono w równych częściach pracowników zainteresowanych świadczeniami oraz pracodawców. Jednocześnie zostały przewidziane znaczne dopłaty z budżetu państwa - jako udział za zwolnienie organów publicznych z obciążeń na opiekę społeczną. Ustawa ta (emerytalno-rentowa) nie miała większego praktycznego znaczenia, gdyż z uwagi na ówczesną długość życia robotników, świadczenia emerytalne były dla większości nieosiągalne.
Bismarck…
W lipcu 1911 roku wydano USTAWĘ KODYFIKUJACA PRAWO UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO pod nazwą Ordynacji Ubezpieczeniowej Rzeszy. Zakres ubezpieczenia chorobowego rozszerzony została o zwrot kosztów leczenia członków rodziny pracownika. Ubezpieczenia emerytalno-rentowe objęły pracowników umysłowych, wprowadzono także renty wdowie i sieroce w razie śmierci ubezpieczonego żywiciela. System ten pomijał funkcjonariuszy państwowych, którzy z odrębnego prawa do uposażenia w razie choroby oraz odrębnych uprawnień emerytalnych.

(…)

… w realizację Doszło do powstania kilku istotnych konstrukcji prawnych Konstrukcje prawne Rady :
Europejska Konwencja Praw Człowieka (1950 , PL - 1993)
Europejska Konwencja Pomocy Społecznej i Medycznej (1953)
Europejska Karta Społ. (1961) (1997)
Europejki Kodeks Zabezpieczeń Społecznych (1964)
Europejska Konwencja o statusie prawnym pracowników migrujących (1977)
Europejska Konwencja o zabezpieczeniu…
…)
Organizacja ogólnoeuropejska - Rada Europy
Organizacja integracyjna- UE
Organizacje integracyjne zamknięte - Rada Nordycka Nordycka Rada Ministrów MOP (1919rok)
Międzynarodowa Konferencja Pracy- zgromadzenie ogólne Rada Administracyjna - rada wykonawcza Międzynarodowe Biuro Pracy
Dyrektor Generalny MOP
Podstawowym zadaniem była poprawa warunków życia i pracy poprzez ustanowienie wszech stronnego kodeksu praw…
…, warunków rekrutacji do pracy, regulowała prawo wyjazdu i wjazdu pracowników i ich rodzin, odnosiła się do prawa zrzeszania się w związki zawodowe, poruszała problem edukacji zawodowej, równe traktowanie jeśli chodzi o dostęp do edukacji, regulowała prawo do wwozu zarobków i oszczędności.
Rada Nordycka(1952) (przedstawicielstwo parlamentów państw nordyckich) & NR Ministrów (1971) (przekłada język…
… (11.09.1945r.) zdecydowano o podpisaniu Konwencji w sprawie wspólnego rynku pracy krajów nordyckich,
1946 powstaje Nordycki Komitet Polityki Społecznej,
Od 1947 roku odbywają się coroczne Nordyckie Konferencje ds. Higieny Pracy
Od roku 1951 Konferencje ds. Medycyny Pracy (co trzy lata)
Od 1963 działa Nordycka Rada ds. Psychologii Pracy zajmująca się psychologicznym aspektem miejsca pracy,
1973 rok powołano…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz