Wprowadzenie do polityki społecznej i zdrowotnej.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1092
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wprowadzenie do polityki społecznej i zdrowotnej. - strona 1 Wprowadzenie do polityki społecznej i zdrowotnej. - strona 2

Fragment notatki:

Na koniec egzamin - test z treści wykładu (pytania otwarte i zamknięte). ROZWÓJ SPOŁECZNY - kierunkowy, długotrwały proces, wpisany w zmia u ekonomiczne, polityczne, organizacyjne, dotyczy zjawisk, zdarzeń, obiektów, wyraża sie przechodzeniem od form prostych i mniej doskonałych do złożonych. Jest to proces ciągły, konieczny, nieodwracalnych przemian wewnętrznych i zewnętrznych, zapewnia gwarancje utrzymania w państwie pokoju społecznego i procedur demokratycznych.
ROZWÓJ GOSPODARCZY - ma charakter jakościowy, wytwarzane dobra i usługi wynikają ze zmian w sferze gospodarki, wpływa na wzrost innowacyjności, rozwój technologiczny i cywilizacyjny, obejmuje ilosciową ekspansję mierzoną przyrostem PKB. Wpływa na ewolucję rozwiązań prawnych, ustrojowych, organizacyjnych, dostosowywanych do zmieniających się warunków społecznych i ekonomicznych. Zapewnia utrzymanie pokoju społecznego, stabilizuje reżim demokratyczny, uzasadnia rozwiązania liberalne. POLITYKA SOCJALNA - wywiązywanie się przez państwo z przyjętych funkcji w zakresie zabezpieczenia bytu (materialno - socjalnego) obywatela.
POLITYKA SPOŁECZNA - zapewnienie obywatelowi pomyślnej ciągłości rozwoju indywidualnego i/lub zbiorowego (rodzina, grupa społeczna, grupa etniczna, narodowa, itd).
POLITYKA SPOŁECZNA JAKO DYSCYPLINA NAUKOWA:
 Naukowe, autonomiczna i systemowe, uporządkowane przedstawienie oraz analiza realnych systemów, elementów systemów i problemów polityki społecznej.  Posługiwanie się swobodnie dobieranymi i uznanymi za właściwe metodami naukowymi  Pozyskiwanie wiedzy na temat realnie prowadzonej polityki społecznej oraz na temat alternatywnych rozwiązań w obszarze działania społeczno - politycznego. Podstawowy przedmiot badań:
 Ludzkie potrzeby  System społeczny  Wybrane typy stosunków społecznych i społeczno - ekonomicznych  Zmiany w strukturze społecznej  Oceny i opinie ludzi w odniesieniu do kwestii społecznych  Polityka społeczna (jak działalność praktyczna) i jej racjonalizacja PRAKTYCZNA POLITYKA SPOŁECZNA:
 Jest to celowe, zinstytucjonalizowane wplywanie/kształtowanie rozwoju społecznego przy wykorzystywaniu instytucji państwowych  Zapewnia poczucie bezpieczeństwa egzystencjanego poprzez wytworzenie o utrzymanie sieci powiązań gwarantowanych/realizowanych przez państwo.  Ma bezpośredni wpływ na dobrobyt obywateli poprzez dostarczanie usług i dochodu  Służy zaspokajaniu potrzeb oraz poprawie pozycji ekonomicznej i społecznej ludności  Kształtuje warunki życia obywateli w sferze zabezpieczenia i usług społecznych  Urzeczywistnia materialną wolność i społeczną sprawiedliwość, niweluje różnice posiadanych wpływów pomiędzy grupami w społeczeństwie

(…)

… i społecznej ludności  Kształtuje warunki życia obywateli w sferze zabezpieczenia i usług społecznych  Urzeczywistnia materialną wolność i społeczną sprawiedliwość, niweluje różnice posiadanych wpływów pomiędzy grupami w społeczeństwie  Chroni i lagodzi konsekwencje ekonomiczno - społecznych słabości, ryzyk socjalnych, marginalizacji społecznych  Stymuluje i łagodzi dostosowywanie ludzi i grup społecznych do rozwoju gospodarczo - społecznego  Jest wspomagana przez organizacje pozarządowe POLITYKA SPOŁECZNA - rodziła się wraz z kapitalizmem
KWESTIA SPOŁECZNA - konflikty miedzy robotnikami a właścicielami fabryk; między ruchem robotniczym a rządzącymi; pomiędzy ideologią komunistyczną a państwem kapitalistcznym. Tygodniowy czas pracy - 78 godzin tygodniowo w latach 1860/70, a 1900/05 - 60 godzin…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz