Rola państwa w gospodarce rynkowej. Podstawowe elementy polityki gospodarczej państwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1106
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rola państwa w gospodarce rynkowej. Podstawowe elementy polityki gospodarczej państwa - strona 1

Fragment notatki:

Rola państwa w gospodarce rynkowej. Podstawowe elementy polityki gospodarczej państwa R. Milewski, „Podstawy ekonomii”, str. 385-420
definicja państwa - centralne lub lokalne instytucje i urzędy publiczne, których działalność związana jest z funkcjonowaniem danego systemu społeczno-gospodarczego
funkcje państwa w gospodarce
ekonomiczne
tworzenie odpowiedniego ładu instytucjonalno-prawnego, który umożliwia sprawne funkcjonowanie gospodarki
funkcja alokacyjna państwa
funkcja redystrybucyjna
funkcja stabilizacyjna państwa - podejmowanie przez państwo działań stabilizujących gospodarkę przez realizowanie takich celów jak: osiągnięcie i utrzymywanie w dłuższym okresie czasu wysokiego tempa wzrostu gospodarczego, wyeliminowanie lub ograniczenie do minimum inflacji i bezrobocia, zmniejszenie wahań koniunkturalnych i możliwie najlepsze wykorzystanie czynników produkcji
społeczne
polityczne - stwarzanie jak najlepszych politycznych właściwości systemu dla funkcjonowania gospodarki
polityka fiskalna - manipulowanie poziomem podatków płaconych przez społeczeństwo i wydatków państwa
polityka monetarna - manipulowanie przez bank centralny stopą wzrostu pieniądza
państwo
dóbr publicznych - państwo jako główny dostarczyciel i gwarant dóbr publicznych dla społeczeństwa
rozwojowe - związane z tworzeniem i rozwijaniem rodzimego handlu i przemysłu, dotowaniem przedsiębiorstw i zwalczaniu towarów z importu, lub ich ograniczaniu
stabilizacji makroekonomicznej - zapewnienie właściwych warunków dla rozwoju gospodarki
regulujące nieefektywności rynkowe - wyposażone w zakres silnych uprawnień do ingerencji w rynek celem zlikwidowania nieefektywności
sprawiedliwości społecznej - państwo dbające o równy rozkład dóbr i zapewnienie wszystkim swoim obywatelom jednakowych możliwości gospodarczo-ekonomicznych
socjalne - państwo zapewniające obywatelom dostęp do usług socjalnych, dbające o równy ich charakter dla wszystkich, interweniujące w gospodarkę celem przeciwdziałania negatywnym społecznie mechanizmom (bezrobocie)
funkcja redystrybucyjna państwa - działania zmierzające do zniwelowania zbyt dużych, nie akceptowanych społecznie różnic dochodowych i majątkowych oraz pomocy ludziom starym, upośledzonym i chorym, którzy nie są w stanie radzić sobie sami świadczenia pieniężne - renty, emerytury, zasiłki itp.
świadczenia w naturze - powszechna służba zdrowia, oświata
funkcja alokacyjna państwa - podejmowanie działań sprzyjających optymalnej alokacji zasobów gospodarczych
rozszerzanie prywatnej przedsiębiorczości i rynku
wybór adekwatnej formy własności i przekształceń własnościowych


(…)

państwa opiekuńczego na przykładzie Szwecji oraz Niemiec - szeroko rozwinięta funkcja socjalna, powszechne ubezpieczenia zdrowotne, wysoka granica obowiązkowej edukacji, płatne urlopy macierzyńskie, opieka państwa nad obywatelami znajdującymi się w trudnej sytuacji, ochranianie ich przez niesprawiedliwymi pracodawcami, 30-35% PKB przeznaczane na pomoc biednym i opiekę socjalną
koncepcje państwa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz