Wprowadzenie do polityki społecznej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1806
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wprowadzenie do polityki społecznej - strona 1 Wprowadzenie do polityki społecznej - strona 2

Fragment notatki:

Wprowadzenie do polityki społecznej
Rys historyczny
Rzym: rozdawnictwo zboża;
Średniowiecze: szkoły, przytułki, szpitale;
Renesans: 1601 r. Anglia „Poor Law” - pierwszy akt nowoczesnego ustawodawstwa społecznego (obowiązek gmin utrzymywania osób najuboższych, kształtowanie ich produktywności.
XIX w.: 1881-1883 r. Niemcy, Otto von Bismarck - ojczyzna nowoczesnej polityki społecznej (wprowadzenie ubezpieczeń społecznych w stosunku do robotników, później także dla innych grup)
XX w.: 1906-1914 r. Anglia. - reformy wprowadzające inne rozwiązania niż na kontynencie; 1942 (1945) Plan Beaveridge'a - szkolnictwo ponadpodstawowe, ubezpieczenia społeczne, komunalna polityka mieszkaniowa, pełne zatrudnienie.
USA 1931 r. „Social Security Act”
Etapy polityki społecznej
Działalność socjalna o charakterze charytatywnym;
Nadzór nad warunkami pracy;
Szkolnictwo publiczne.
Nurty (sposoby definiowania) polityki społecznej
Socjalno-bytowy;
Usuwanie, łagodzenie dolegliwości wynikających z kapitalistycznego systemu gospodarczego.
Socjologiczno-strukturalny;
Praktyczna (stosowana) socjologia, narzędzia poprawy stosunków społecznych.
Polityka społeczna powinna zmierzać do zmiany struktury społecznej - wyeliminowanie rozbieżności klasowych.
Polityka społeczna jest procesem długotrwałym wprowadzanym za pomocą ustawodawstwa.
Ekonomiczno-społeczny;
Działalność państwa i innych organizacji na rzecz rozwoju.
Polityka gospodarcza i społeczna powinny być wspólnymi politykami państwa.
Cele polityka gospodarczej:
Wzrost gospodarczy;
Spadek bezrobocia
Zachowanie odpowiedniego poziomu inflacji;
Łagodzenie nierówności społecznych.
Wybrane cele polityki społecznej:
Równość społeczna;
Sprawiedliwość społeczna;
Godność człowieka.
Psychologiczno-społeczny;
Polityka społeczna powołana do zaspakajania potrzeb ludzkich/społecznych.
Selekcja potrzeb (mieszkania, zasiłki, edukacja)
Makrospołeczny.
Celem polityki społecznej jest wszechstronne kreowanie postępu społecznego.
Postęp społeczny wg Jana Daneckiego:
Dobrobyt społeczny;
Równość społeczna;
Sprawiedliwość społeczna;
Podmiotowość społeczna (ludzie mają wpływ na decyzje ich dotyczące);
Ład społeczny (uznawanie różności bez konfliktów).
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz