Przedmiot, zakres i geneza polityki społecznej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 252
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przedmiot, zakres i geneza polityki społecznej - strona 1 Przedmiot, zakres i geneza polityki społecznej - strona 2 Przedmiot, zakres i geneza polityki społecznej - strona 3

Fragment notatki:

PRZEDMIOT, ZAKRES I GENEZA POLITYKI SPOŁECZNEJ Polityka społeczna może być rozpatrywana jako: -działalność; gdy jest prowadzona -nauka; powstała w połowie XIX wieku, ale rozwijała się już wcześniej. POLITYKA SPOŁECZNA to celowa działalność państwa, instytucji pozapaństwowych i związków zawodowych zmierzająca do zapewnienia minimalnych potrzeb życia społecznego ludzi (społeczeństwa). Polityka społeczna to celowe oddziaływanie państwa, związków zawodowych i organizacji pozarządowych zmierzające do łagodzenia skutków nierówności społecznych oraz usuwanie przeszkód w życiu społecznym. Polityka społeczna jako nauka zajmuje się teorią rozwoju społecznego i pozyskiwaniem optymalnych rozwiązań związanych z poziomem i warunkami życia społecznego; oraz wypracowywaniem koncepcji rozwoju społeczno-gospodarczego kraju oraz modeli pomocy społecznej (tworzenie teorii)
GENEZA POLITYKI SPOŁECZNEJ JAKO NAUKI Polityka społeczna powstała w drugiej połowie XIX wieku. Pierwszy raz użył tego sformułowania F. Forner (żył on w latach 1772-1836) ok. 1820 roku. Uważał on, iż polityka społeczna to: działalność państwa zmierzająca do rozwiązania tzw. kwestii robotniczej. Hipokrates- lekarz, patron służby zdrowia pierwszy raz sklasyfikował temperamenty ludzkie. Stwierdził, iż państwem mogą rządzić różne typy ludzi, ale wyłącznie pod rządami sangwinika i flegmatyka można uzyskać sukces. Heraklit z Efezu ( V i VI w p.n.e.) Platon- filozof grecki napisał traktat pod tytułem „ Państwo”; mówił w nim, że państwo powinno dbać o los swoich obywateli tak by życie było godne.Na przełomie wieków wprowadzono nakaz; regułę wspierania ubogich ( od I w n.e.) Karol Wielki, cesarz rzymski wprowadził swoim dekretem używanie dziesięciny (ofiarowanej kościołowi na ubogich); wprowadził też podatek dla ubogich. Płacili go wysocy urzędnicy, kościelni, rycerstwo na rzecz ubogich. Tomasz z Akwinu, filozof katolicki. Żył w XII w n.e. Uzasadniał potrzebę dawania jałmużny, datków na ludzi ubogich. Miało się to przyczynić do zbawienia duszy. Na przełomie XIV i XV wieku w Europie (Anglia, Francja) powstają pierwsze domy dla chorych, dziś są to szpitale. Domy te dawały przede wszystkim opiekę ludziom niewidomym, kalekim czy starym. Były one finansowane przez władców miast. Po XV w powstają domy pomocy społecznej (Anglia - Londyn; Francja - Lion) były one całodobowe bądź dzienne. Rozdawano w nich jedzenie ( dwa posiłki dziennie), bieliznę, schronienie. I ustawa została uchwalona w 1601 roku pod tytułem „ O prawie ubogich”. Regulowała ona to, że bezsilni, ubodzy, chorzy, niepełnosprawni mieli być lokowani w przytułkach stworzonych z myślą o tych ludziach. Otrzymywali tam opiekę. Na mocy tej ustawy powstają „Zamknięte domy poprawcze” dla mężczyzn dorosłych, szczególnie dla tych, którzy nie chcieli pracować. RUCH 02-2001 REWOLUCYJNY -I i II MIĘDZZYNARODÓWKA. 1864 rok to data powstania Pierwszego Międzynarodowego Stowarzyszenia Robotników ( powstało ono w Londynie). W roku 1889 w Paryżu powstaje II Międzynarodowe Stowarzyszenie Robotników. Domagali się oni: -ograniczenia czasu pracy do 10-8 godzin (pracowali 16-14 godzin)


(…)

… MIĘDZZYNARODÓWKA. 1864 rok to data powstania Pierwszego Międzynarodowego Stowarzyszenia Robotników ( powstało ono w Londynie). W roku 1889 w Paryżu powstaje II Międzynarodowe Stowarzyszenie Robotników. Domagali się oni: -ograniczenia czasu pracy do 10-8 godzin (pracowali 16-14 godzin)
-całkowitego ograniczenia pracy dzieci w zakładach -zlikwidowani pracy nocnej kobiet w celu zaprzestania wykorzystywania -wprowadzenia ośmiotygodniowego urlopu macierzyńskiego tylko dla kobiet -budowy tanich mieszkań zakładowych -równej płacy dla kobiet za pracę taką samą jak mężczyzn
-Powstania wolnych związków zawodowych -powołania inspekcji pracy ( Międzynarodowej Inspekcji Pracy) -wprowadzenia aktywnych środków przeciwdziałania bezrobociu - robót publicznych dla bezrobotnych Otto von Bismarck był prekursorem nowoczesnej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz