Bezpieczeństwo społeczne - wykłady

Nasza ocena:

3
Pobrań: 987
Wyświetleń: 5831
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bezpieczeństwo społeczne - wykłady - strona 1 Bezpieczeństwo społeczne - wykłady - strona 2 Bezpieczeństwo społeczne - wykłady - strona 3

Fragment notatki:

Prowadzonego na Uniwersytecie Gdańskim. Notatka zawiera 11 stron.

...Securitologia- nauka o bezpieczeństwie. Jako wyodrębniająca się dyscyplina naukowa podejmuje badania zagrożeń dla istnienia, rozwoju i normalnego funkcjonowania człowieka i organizacji społecznych.
Bezpieczeństwo to wolność od zagrożeń dla istnienia rozwoju i normalnego funkcjonowania człowieka i organizacji społecznych....

...ustalenie kryterium ubóstwa:
ocena poziomu zaspokojenia potrzeb wyłącznie przez pryzmat dochodów – wydatków
ustalenie progu ubóstwa który oddziela ubogich od reszty
miary ubóstwa:
absolutne (bezwzględne) minimum egzystencji elementarne warunki jakie muszą być spełnione aby jednak mogła przetrwać
minimum socjalne
próg interwencji socjalnej (PIS)
ubóstwo utrwalone (urzędowe , oficjalne)
ubóstwo relatywne (względne)
ubóstwo subiektywne...

BEZPIECZEŃTWO SPOŁECZNE 3.03.2012 Egzamin 30.06 - test jednokrotnego wyboru + 2 pojęcia do opisania, obecność na zajęciach
Literatura
M. Leszczyński „Bezpieczeństwo społeczne a bezpieczeństwo państwa” Kielce 2009
M. Szylko-Skoczny „Polityka społeczna. Podręcznik akademicki” Warszawa 2007
R. Jakubczak, R. Kalinowski, K. Loranty „ Bezpieczeństwo społeczne w erze globalizacji”
e-mail: sgs@umk.pl
dyżur: poniedziałki 13:00-14:30 p. 206
1 . wolność od zagrożenia:
Securitologia- nauka o bezpieczeństwie. Jako wyodrębniająca się dyscyplina naukowa podejmuje badania zagrożeń dla istnienia, rozwoju i normalnego funkcjonowania człowieka i organizacji społecznych.
Bezpieczeństwo to wolność od zagrożeń dla istnienia rozwoju i normalnego funkcjonowania człowieka i organizacji społecznych.
Wymiary bezpieczeństwa mogą być :
jednostkowe: wymiar - człowiek
lokalne- samorządowe
regionalne
globalne
Bezpieczeństwo państwa musi mieć charakter holistyczny , musi także przyjmować wymiar: - polityczny
- militarny
- ekonomiczny (gospodarczy)
- socjalny (społeczny)
- kulturalny
- informatyczny
- ekologiczny
-ideologiczny
bezpieczeństwo - podejścia i definicje:
Stan braku zagrożenia, spokoju, pewności.
(J. Stańczyk) Bezpieczeństwo jako proces zmiany przystosowania do naturalnych zmian uwarunkowań bezpieczeństwa.
Wolność od zagrożeń, strachu lub ataku państw i organizacji międzynarodowych w celu tworzenia pożądanego stanu bezpieczeństwa (Z. Stefanowicz)
Obiektywny stan polegający na braku zagrożenia odczuwaniu subiektywnie przez jednostki lub grupy ( L. F. Korzeniowski)
Zasadnicze powtarzające się komponenty definicji to : zagrożenie oraz pewność - rozwój jednostki, realizacja podstawowych potrzeb ,prowadzenie własnej egzystencji.
Bezpieczeństwo można postrzegać w sposób obiektywny i subiektywny, może przybierać takie postaci jak: - stan braku bezpieczeństwa
- stan fałszywego bezpieczeństwa
- stan bezpieczeństwa
3.Bezpieczeństwo społeczne : definicje i determinanty: - jednostkowy : człowiek
-zbiorowy: małe grupy społeczne, duże grupy społeczne, wielkie zbiorowości (ludzkość)
Bezpieczeństwo społeczne dotyczy utrzymania w zadowalających warunkach rozwoju tradycyjnych wzorców języka kultury i tożsamości religijnej i narodowościowej oraz zwyczajów.
Zagrożenia o charakterze społecznym wywołane :
-analfabetyzmem


(…)

… starych, osób niepełnosprawnych, samotnych matek, rodzin wielodzietnych
Ujęcie przedmiotowe - ważna jest odpowiedź na pytania :zaspokajanie jakich potrzeb jest przez kwestie społeczne blokowane ?
Według tego kryterium wyróżnia się m.in. ubóstwo, bezrobocia , oświaty, mieszkalnictwa, patologię społeczną, zdrowia
Fazy powstawania kwestii społecznych:
Faza identyfikacji - poprzez społeczność jakiegoś stanu…
… lub nie mają możliwości jej podjęcia
-osoby zatrudnione w przedsiębiorstwach w stanie likwidacji
-osoby zajmujące różne miejsce w hierarchii dochodów, prestiżu i wykształcenia
(kryterium demograficzne)
- rodziny wielodzietne
-osoby niepełnosprawne
-rodziny patologiczne
-osoby starsze utrzymujące się z emerytur i rent
-osoby żyjące z różnych przyczyn w środowiskach patologicznych
(warunki socjalno-bytowe)
-mieszkańcy…
… pozapaństwowe: - organizacje pozarządowe
-Kościół
-związki wyznaniowe
-związki zawodowe
- ruchy i stowarzyszenia
Zasady w polityce społecznej:
- przezorności
-samopomocy
-solidarności społecznej
- pomocniczości
-partycypacji
- samorządności
- dobra wspólnego
- wielosektorowości
Przedmioty polityki społecznej:
Tzw. Kwestie społeczne - w języku potocznym kwestia znaczy tyle co problem, sprawa ,zagadnienia do rozwiązania coś trudnego z czym należy się uporać
Kwestia społeczna - problem o szczególnie wysokim stopniu dotkliwości dla życia i współdziałania ludzi, np. kwestia ubóstwa, bezrobocia, mieszkania, zdrowia, oświaty, braku podmiotowości obywatelskich, dyskryminacji kobiet, itp.
Kwestie społeczne - przeszkody blokują możliwość zaspokajania podstawowych potrzeb człowieka, zbiorowości ludzkich, np. niski rozwój…

-zagrożenia typu terrorystycznego
- zagrożenia ekologiczne
-przenoszenie się w skali międzynarodowej pewnych negatywnych zjawisk różnej natury
Zagrożenia wg J. Supińskiej:
-przyroda - ekosfera
-technika
-system społeczny, system ekonomiczny i system polityczny
- zachowania patologiczne
-sama osoba jest zagrożona która staje się niekiedy zagrożeniem sama dla siebie
- organizm jednostki jako całości…
… z życiem na obszarze o wysokim stopniu zanieczyszczenia lub wysokim poziomem hałasu.
zdrowia - utrudniony dostęp do opieki zdrowotnej, zagrożenie chorobami zwiększona umieralność niektórych grup społecznych lub zagrożenie epidemiami oraz niepełnosprawnością
trudne dzieciństwo- w tym szczególnie dzieci porzuconych, zaniedbanych, będących ofiarami przemocy, wychowujących się w rodzinach patologicznych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz