Ubóstwo-referat

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1197
Wyświetleń: 3675
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ubóstwo-referat - strona 1 Ubóstwo-referat - strona 2 Ubóstwo-referat - strona 3

Fragment notatki:

UBÓSTWO
Wykonały:
Joanna Chuda
Oliwia Fankulewska
Paulina Masalska
Praca pod kierunkiem:
dr A. Siegień-Matyjewicz
Zjawisko ubóstwa i biedy towarzyszy człowiekowi od zawsze. Przez biegnące tysiąclecia wiele się nie zmieniło. Mimo postępu technicznego, medycznego, kulturowego, ubóstwo dotyka ogromnej rzeszy ludzi. W polskiej tradycji definiowana i analizowania kwestii socjalnych to bieda stanowiła podstawową kategorię.Często jest ono jednocześnie skutkiem błędów polityki społecznej prowadzonej zarówno w przeszłości, jak i obecnie. Dziś wiemy o tym bardzo wiele, od przyczyn, rozmiaru i struktury, po skutki i sposoby ograniczania.
Definicja ubóstwa
Zajmując się ustaleniem definicji ubóstwa, natykamy się na kilka propozycji wyjaśnienia tego terminu. „Pojęcie ubóstwa w świadomości społecznej funkcjonuje jako brak dostatecznych środków materialnych do życia, jako bieda, niedostatek. Ubóstwo można zdefiniować jako stan poniżej pewnego zmiennego w czasie progu dochodowego lub progu realizacji potrzeb  w odniesieniu do jednostki, rodzinnej lub grupy społecznej.” Według Rady Ministrów Wspólnoty Europejskiej ubóstwo odnosi się do osób, których środki materialne i socjalne są ograniczone w takim stopniu, że poziom ich życia obniża się poza akceptowane minimum socjalne w kraju zamieszkania.
Inną organizacją określającą ubóstwo jest ONZ. Tu jest to kondycja ludzka charakteryzująca się trwałym bądź chronicznym pozbawieniem środków, możliwości, prawa wyboru, bezpieczeństwa i mocy nabywczej niezbędnej do korzystania z adekwatnego poziomu życia oraz innego rodzaju praw z zakresu życia gospodarczego, politycznego i społecznego.
Zdaniem Frieske K. ubóstwo to często skutek a nie przyczyna. „To wcale nie tylko brak pieniędzy, to raczej takie szczególne okoliczności, które nie pozwalają ludziom nim dotkniętym na uczestnictwo w życiu zbiorowym i zwłaszcza w istotny sposób pomniejszają ich możliwości uczestnictwa w podstawowych instytucjach społecznych, od rodziny poczynając na wymiarze sprawiedliwości kończąc. Mówiąc inaczej ubóstwo to niezrealizowane warunki społecznej partycypacji, czyli niezaspokojone ludzkie potrzeby”. Rozpatrując ubóstwo według globalnego ujęcia widzimy iż jest ono najpowszechniejszym nieszczęściem człowieka. Rodzi wiele cierpień od głodu i chorób aż do konfliktów wewnętrznych i wojen.
Przybiera różnorakie formy, a powodować może bolesne zjawiska, między innymi takie jak:

(…)

… się w byłych PGR-ach. Nowa wiejska bieda występuje w regionach, które były biedne jeszcze przed okresem przemian, np. ściana wschodnia. W 2004 roku odsetek osób w sferze ubóstwa skrajnego i umiarkowanego w polskich województwach wyglądał następująco:
Województwo
Odsetek osób poniżej minimum egzystencji
Odsetek osób poniżej ustawowej granicy ubóstwa
Warmińsko- Mazurskie
18,2
27,0
Świętokrzyskie
15,2
25,5…
… minimum egzystencji jako dolną granicę ubóstwa, poniżej której zagrożona jest egzystencja człowieka, a linie minimum socjalnego można by uznać za górną granicę ubóstwa, poniżej której następuje deprawacja potrzeb człowieka i narasta zagrożenie ubóstwem.
Bieda, a wykluczenie społeczne
Wykluczenie społeczne jest powiązane w sposób istotny z występowaniem ubóstwa. Jednak nie da się postawić znaku równości…
…. znajdujących się poniżej minimum egzystencji) wzrósł o 1 pkt. proc. w stosunku do roku 2010 i wyniósł 6,7%. Na nieco niższym poziomie niż w poprzednim roku kształtowała się wartość wskaźnika zagrożenia ubóstwem relatywnym - 16,7% w 2011 roku w porównaniu z 17,1% w roku 2010, przy czym w tym czasie realna wartość relatywnej granicy ubóstwa nieznacznie spadła. Poniżej tzw. ustawowej granicy ubóstwa żyło 6,5…
… z informacji opublikowanych na stronach komórki ONZ zajmującej się wdrażaniem programów na rzecz rozwoju ludności na świecie. Liczba osób żyjąca poniżej tzw. granicy ubóstwa - czyli za mniej niż jednego dolara dziennie - wzrośnie o dodatkowe 53 miliony osób. ZAGROŻENIE UBÓSTWEM W POLSCE W LATACH 2000 - 2011 Średnioroczne wartości koszyków minimum egzystencji w 2011 r. wzrosły średnio od 5,8 do 6,1…
… i północnym, a w szczególności w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim i świętokrzyskim.
Wyżej przedstawiona mapa Polski przedstawia poziom ukształtowania się bezrobocia skrajnego w 2011 roku. Ten rodzaj bezrobocia najsilniej rozwinął się w północnej i wschodniej części kraju. W województwach: POMORSKIM, KUJAWSKO - POMORSKIM i WARMIŃSKO - MAZURSKIM wyniosło 9%, natomiast w LUBELSKIM…
… się na średnim poziomie 12,8%. Średni odsetek gospodarstw objętych ubóstwem skrajnym w całym kraju w 2011 roku wyniósł 16,7%.
Programy profilaktyczne
Aby podkreślić doniosłość problematyki ubóstwa i wykluczenia społecznego i zwrócić na nią większą uwagę europejskiej opinii publicznej, rok 2010 ustanowiono zgodnie z Decyzją Parlamentu i Rady Unii Europejskiej nr 1098/2008/WE z dnia 22 października 2008 r…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz