Bezpieczeństwo społeczne - Bemowo

Nasza ocena:

3
Pobrań: 574
Wyświetleń: 2247
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bezpieczeństwo społeczne - Bemowo - strona 1 Bezpieczeństwo społeczne - Bemowo - strona 2 Bezpieczeństwo społeczne - Bemowo - strona 3

Fragment notatki:

Odróżniać bezpieczeństwo społeczne i bezpieczeńśtwo socjalne oraz polityke społeczna Pojecie ryzyka socjalnego np. choroba, wypadek przy pracy. System zabezpieczenia społecznego. Czym jest polityka społeczna i kiedy jest nazywana socjalną Przykład transferu socjalnego ( np. renty,emerytury,zasiłki) Transfer to jest cos co jest bezzwrotne. Bezpieczenstwo socjalne jest o wiele mniejsze niż społeczne POLITYKA SPOŁECZNA,A SOCJALNA Bezpieczenstwo społeczności (społecznosciowe) societal security -Koncepcja , która wyrosła z debat nad bezpieczeństwem Europy po rozpadzie ZSRR i koncem `'zimnej wojny' 3 procesy: Uzyskanie niepodległości przez republiki bałtyckie ( litwa,łotwa,estonia) rozpad byłem Jugosławii(macedonia,serbia,chowacja,bosnia,czarnogóra,kosovo) Rozpad czechosłowacji Badacze stwierdzili,ze `naród i panstwo' nie oznaczają tych samych wartości dla większości państw,a wiec zakres pojęciowy terminu bezpieczeństwo narodowe staje się coraz bardziej nieodpowiedni dla podejmowania studiów nad bezpiecenstwem w postzimnowojennej Europie. Dlatego badacze zaproponowali nowy termin -societal security-bezpieczenstwo społeczności oraz skupienie się na niebezpieczeństwach (insecurities) dla społeczeństw, rozumianych jako zagrożenia o charakterze narodowościowym,etnicznym, religijnym. Takie założenie powoduje,ze pojecie państwo , społeczeństwo i naród staja się synonimami. - z drugiej strony, takie wydarzenia w Europie lat 90 jak etniczny separatyzm czy czystki etniczne w Jugosławii pokazały,ze potrzeby bezpieczeństwa i interesy państw oraz społeczeństw nie zawsze sa zbieżne. - Oke Weaver zdefiniował bezpieczeństwo społecznosciowe jako zdolność społeczeństwa do zachowania tożsamości narodowej.Zrównowazony rozwój, w możliwych do przyjęcia warunkach ewolucji,tradycyjnych wzorców jezyków,kultury,religii. Zagrożenia : migracje,ataki ksenofobiczne Naród homogeniczny : mały odsetek innych narodowości. Przykład Polska Dwa podejścia do bezpieczeństwa : dynamiczne i pozytywne W szkole kopenhaskiej społeczeństwa rozumiane jako proces negocjacji potwierdzania w sferze kulturowej i reprodukcji. Nie można oddzielać tożsamości od społeczeństwa. Podmiotem bezpieczeństwa społecznosciowego jest społeczeństwo,a nie państwo. Kolejna koncepcja,która idąc dalej twierdzi,ze głównym podmiotem bezpieczeństwa jest człowiek (jednostka) , jest human security MODELE POLITYKI SPOŁECZNEJ: Nadrzadziem osiągania bezpieczeństwa społecznego jest polityka społeczna. Narodziny nowoczesnej polityki społecznej-lata 80 XIX wieku w Niemczech kiedy wprowadzono ubezpieczenia społeczne. Obecnie mamy do czynienia z wieloscia i róznorodnoscia strategii polityki społecznej ile państw,tyle strategii. Modele polityki społecznej można rozpatrywać dwojako: 1.Moga one odnosci się do rzeczywistej polityki prowadzonej w różnych krajach 2.Moga powstawać w oderwaniu od praktyki, stanowiąc pewne konstrukcje logiczne pożądanych czy tez możliwych do zrealizowania strategii polityki społecznej.

(…)

… z 1964 roku (rewizja z 1990 roku) Każdy z dokumentów RE ustala określony poziom ochrony w zakresie zabezpieczenia społecznego, tzw. Standardy RE,okreslajace kierunki rozwoju polityki społecznej w zakresie zabezpieczenia społecznego. Europejska Karta Społeczna z 1961 roku Polska podpisała EKS w 1998 roku dokonoła ratyfikacji EKS określa katalog praw społecznych w Europie Słuzy ochronie tych prawi…
… i spoistości społeczeństwa;mamy z nim do czynienia,gdy polityka społeczna zapewni obywatelom byt biologiczny;powiązane z wykluczeniem społecznym;) W polskiej nauke obowiązuje podział na : -minimum egzystencji(minimum absoulutnie biologiczne np. dostep do zywnosci,wody pitnej) -minimum socjalne(minimum absolutnie biologiczne oraz minimum absolutnie społeczne; możliwość funkcjonowania w społeczeństwie np…
… -Według Raportu, w celu poprawy sytuacji na rynku pracy w Polsce należy podnieść jakość kształcenia, zwiekszyc zakres kształcenia praktycznego i skoordynować oraz upowszechnić kształcenie ustawiczne,a także przywrócić programowanie popyt na prace i wykorzystać to wybierając kierunek kształcenia. Milenijne Cene rozwoju zaproponowane przez byłego Sekretarza Generalnego ONZ Kofiego Annana, zostały przyjęte…
… ze szczególnych uwzględnieniem profilaktyki itd. Sporządzenie bilansu potrzeb gminy w zakresie p.społecznej. dożywianie dzieci, pielęgniarki srodowiskowe
Zadania własne: tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodzina,organizowanie bezdomnym pogrzebów, kierowanie do domów pomocy społecznej , pomoc dla byłych więźniów, notowanie tego się dzieje, zatrudnianie ludzi i wynagrodzenie…
… ograniczn,nałożonej przez stan technologii itd. Swiatowe konwencje na temat zrównoważone rozwoju : 1972 rok Raport Klubu Rzymskiego „granice wzrostu” 87 rok Raport Nasza wspolna przyszłośc po raz pierwszy zdefiniowana zrówowazony rozwój 92 agenda 21 w rio 2002 Swiatowy szczyt ziemi w Rio +10 2012 swiatowy szczyt w Rio. Szerokie ujecie bezpieczeństwa społecznego a polityka Polski Odniesienia do problematyki…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz