Wartości moralne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1960
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wartości moralne - strona 1 Wartości moralne - strona 2 Wartości moralne - strona 3

Fragment notatki:


"Wartość jest jednym z podstawowych pojęć używanych w etyce a także często spotykanym w życiu codziennym. Kłopot polega na tym, że słowo to ma kilka znaczeń i kilkadziesiąt odmian znaczeniowych. Najczęściej spotykane rozumienia wartości to: rzecz cenna, coś co jest przedmiotem dążenia, preferowany sposób zachowania, kryterium oceniania, a w filozofii pewien abstrakcyjny byt. Dyscyplina, która zajmuje się badaniem wartości to teoria wartości, filozofia wartości albo aksjologia."
"Określenie hierarchii wartości polega na przypisaniu wartościom stopnia ważności. Do ujawnienia takiej hierarchii dochodzi najczęściej w sytuacji konfliktowej. Na przykład dla kogoś wartość stanowi rodzina i kariera zawodowa, ale dopiero w sytuacji gdy osoba ta musi wybierać można stwierdzić co jest dla niej ważniejsze. Czy potrafisz wymienić wartości, które znajdują się na szczycie twojej hierarchii? "

Wartości i normy moralne
Wartość jest jednym z podstawowych pojęć używanych w etyce a także często spotykanym w życiu codziennym. Kłopot polega na tym, że słowo to ma kilka znaczeń i kilkadziesiąt odmian znaczeniowych. Najczęściej spotykane rozumienia wartości to: rzecz cenna, coś co jest przedmiotem dążenia, preferowany sposób zachowania, kryterium oceniania, a w filozofii pewien abstrakcyjny byt. Dyscyplina, która zajmuje się badaniem wartości to teoria wartości, filozofia wartości albo aksjologia.
Przykłady wartości: piękno, dobro, prawda, życie, sprawiedliwość, równość, wolność, godność, pokój, szczęście, bóg, rodzina, powodzenie materialne, miłość, przyjaźń, poczucie dokonania, kariera zawodowa. Podaj inne przykłady.
Osobisty system wartości to zbiór wartości, które jednostka uważa za szczególnie cenne. Jakie wartości znajdują się w Twoim osobistym systemie?
Określenie hierarchii wartości polega na przypisaniu wartościom stopnia ważności. Do ujawnienia takiej hierarchii dochodzi najczęściej w sytuacji konfliktowej. Na przykład dla kogoś wartość stanowi rodzina i kariera zawodowa, ale dopiero w sytuacji gdy osoba ta musi wybierać można stwierdzić co jest dla niej ważniejsze. Czy potrafisz wymienić wartości, które znajdują się na szczycie twojej hierarchii? Sytuacja, w której człowiek musi wybierać między wartościami, które uznaje za ważne stanowi dla niego dylemat etyczny. Rozstrzygnięcie dylematu etycznego wiąże się najczęściej z poświęceniem jednej wartości na rzecz innej. Dylemat whistle-blowera polega na konflikcie między lojalnością wobec firmy a wartością jaką stanowi życie i zdrowie. Dylemat pracodawcy może polegać na wyborze między zwolnieniem, długoletniego, zasłużonego dla firmy pracownika, ale aktualnie zbytecznego, mającego niewielkie szanse na znalezienie nowej pracy a zatrzymaniem go z niekorzyścią dla firmy. Podaj inny przykład. Jakie wartości znalazły się w konflikcie?
Ludzie odrzucający wszelkie wartości moralne nie mają dylematów etycznych. Osoby takie nazywamy nihilistami. Postawa nihilistyczna polega na odrzucaniu wszelkich przyjętych w danej grupie społecznej, epoce, narodzie wartości, zasad moralnych, estetycznych, obyczajowych. Należy odróżniać wartości zinternalizowane, tzn. takie, które jednostka, człowiek uznaje naprawdę za ważne od wartości deklarowanych, uroczystych. Ktoś oficjalnie potępia korupcję a sam bierze łapówki, ktoś nawołuje do podporządkowania się prawu a sam je łamie. Czy potrafisz podać inne przykłady ze swojego otoczenia?
Wartości, które są cenione przez wiele osób w grupie wyznaczają wartości grupy. Można także m

(…)

… (Kodeks etyki w działalności gospodarczej)
Dwie normy są sprzeczne wtedy gdy jedna z nich nakazuje (lub dopuszcza) to, czego zakazuje druga. Sprzeczność wynika analitycznie z ich sensu i nie musi być uzasadniana empirycznie. Przykład
”Korzystanie z telefonów komórkowych jest zabronione w czasie wykładu”. ”W ważnych sprawach można posługiwać się telefonem komórkowym w czasie wykładu.” Podaj przykład norm…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz