Wizerunek firm funkcjonujących na rynku polskim

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wizerunek firm funkcjonujących na rynku polskim - strona 1 Wizerunek firm funkcjonujących na rynku polskim - strona 2 Wizerunek firm funkcjonujących na rynku polskim - strona 3

Fragment notatki:

Etyczny wizerunek firm funkcjonujących na rynku polskim Przemiany społeczno-gospodarskie wpłynęły w ostatnich latach na funkcjonowanie polskich firm, przedsiębiorstw, organizacji. Przemiany te maja pozytywny i negatywny skutek. Przede wszystkim producenci w tych czasach zmuszeni są zabiegać o klientów, troszczyć się o nich. Pracownicy powinni rzetelnie wypełniać swoje obowiązki. Z drugiej strony w ciągu tych lat doszło do nadużyć, łatwego i szybkiego bogacenia się.
A oto opinia pracowników na temat firm w których pracują:
Czy zna pani/pan z kontaktów służbowych, osobistych lub ze słyszenia firmę godna zaufania, taka o której się mówi, że jest uczciwa, rzetelna ? Na pytanie ”Czy znane są Panu(i) uczciwe, rzetelne firmy? ” respondenci odpowiadali bardzo różnie. Blisko połowa ankietowanych (49%) uważa, iż są to firmy polskie i tylko 18% badanych osób-firmy zagraniczne. Firmy godne zaufania to zdaniem większości (57%)respondentów przede wszystkim firmy prywatne i tylko 13% badanych osób wyraża pogląd, że są to firmy państwowe. Najwięcej firm godnych zaufania stanowią firmy średnie (33%), następnie duże (29%), najmniej firmy małe (18%).Ze względu na kondycję ekonomiczna, jako najbardziej rzetelne postrzegane przez respondent ów są firmy stabilne (57%), a w następnej kolejności rozwijające się (30%).Na postrzeganie polskich firm ze względu na ich rzetelność miały wpływ zarówno pozytywne, jak i negatywne czynniki związane z procesem transformacji .Największa część respondentów (35%) miała trudności z określeniem, w jakim kierunku zmienia się liczba uczciwych firm, 33% uważało, że uczciwych firm przybyło, 6% - że jest ich tyle samo, a 265 badanych osób sądzi, że jest ich mniej. Poniższe wykresy obrazują opinie pracowników na temat firm, w których pracują: 1. Czy sądzi Pan(i), że obecnie w porównaniu z sytuacją sprzed roku 1989 firm uczciwych, przestrzegających zasad jest w Polsce? 2. Czy zgadza się pan(i) z następującą opinią: „Obecnie w Polsce, etyczne postępowanie w biznesie nie opłaca się”? 3. Czy zgadza się pan(i) z następującą opinią: „Obecnie w Polsce, etyczne postępowanie w biznesie nie opłaca się”? 4. Czy zgadza się pan(i) z następującą opinią: „W sytuacji wyboru między postępowaniem etycznym i zyskiem, polscy przedsiębiorcy wybierają zysk”? Badania dowodzą, iż wizerunek polskiego przedsiębiorcy nie jest korzystny. Prawie 93% spośród nich zgodziło się zdecydowanie, iż w sytuacji wyboru między postępowaniem etycznym i zyskiem, polscy przedsiębiorcy wybierają zysk.

(…)

… wyboru między postępowaniem etycznym i zyskiem, polscy przedsiębiorcy wybierają zysk. Programy etyczne firm funkcjonujących na polskim rynku
Odpowiedzi na pytania dotyczące potrzeby sfinalizowanych kodeksów etyki zawodowej przedstawione na wykresie wskazują, iż choć opinia pracowników na ten temat nie jest jednolita, podobnie jak to ma miejsce w przypadku opinii teoretyków, aż 70% badanych osób…
… właściwego postępowania związanego z wykonywaniem pracy zawodowej, kodeksy etyki zawodowej?
Analiza danych dotyczących programów etycznych w firmach funkcjonujących na polskim rynku mówi, że choć wiedza o programach etycznych firm dotarła już do wielu polskich przedsiębiorstw, na ogół uważają oni, iż w polskich przedsiębiorstwach jest jeszcze na nie za wcześnie. Rozkład odpowiedzi na pytanie o posiadanie przez firmę kodeksu etycznego wskazuje jeszcze rzadko taką praktykę w przypadku polskich firm.
Porównanie odpowiedzi na pytanie o istnienie w firmie kodeksu etyki zawodowej kierowników i zwykłych pracowników wskazuje, iż kierownicy częściej niż zwykli pracownicy potwierdzają istnienie sformalizowanych reguł etycznych. Pytając członków kadry zarządzającej, kierowników, specjalistów to, czy firma ma kodeks…
… zachowań w swoim otoczeniu. Jednym z obszarów zainteresowania etyki biznesu jako etyki zawodowej są zasady kierujące postępowaniem ludzi, których łączy praca w tej samej firmie czy organizacji. Zasady te wynikają ze wspólnej kultury i doświadczeń ludzi w danej społeczności (Japonia) lub są rezultatem specjalistycznej polityki firm, czyli wprowadzania tzw. programów etycznych złożonych z trzech…
… posiadanie takich standardów. Firmy te z kolei tego samego zaczną wymagać od swoich partnerów w Polsce, uruchamiając w ten sposób „łańcuch pozytywnych wymuszeń” . Zainteresowanie firm programami etycznymi, np. program Phare w ramach którego organizowane są konkursy Fair Play dla firm. Zwycięzcy takich konkursów nie tylko sami przekonują się, iż etyczne zachowanie się opłaca, ale może być zachętą do takich…
… do których firma zobowiązuje się:
szanować ich godność, indywidualność i prywatność,
dbać o dobre i bezpieczne warunki pracy,
zapewnić równość szans bez względu na płeć, narodowość, religię, rasę, poglądy polityczne, stopień niepełnosprawności,
stwarzać warunki stymulujące rozwój i doskonalenie umiejętności,
zapewnić godziwe wynagrodzenie odzwierciedlające indywidualne możliwości i wkład pracy.
Główne role kodeksów i zawarte w nich zobowiązania wobec poszczególnych grup interesariuszy:
dobrze zorganizowane kanały komunikacyjne między kierownictwem a pracownikami, wzajemna wymiana informacji i opinii na temat działalności firmy;
gotowość świadczenia usług i dostarczania produktów najwyższej jakości jako droga do długoterminowego kontaktu z klientem opartego na zaufaniu;
zapewnienie akcjonariuszom stałych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz