Etyka - wykłady -ETYKA A MORALNOŚĆ

Nasza ocena:

3
Pobrań: 511
Wyświetleń: 3339
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Etyka - wykłady -ETYKA A MORALNOŚĆ - strona 1

Fragment notatki:


Dostępne pliki to:
- 9 stron wykładów o tematyce: zakres przedmiotowy etyki oraz zjawisko moralności, struktura aksjologiczna człowieka, charakterystyka kodów etycznych , charakterystyka społecznych wartości etycznych i właściwym im postaw moralnych, etyka zawodowa;

- 17 stron przybliżających takie pojęcia jak: kodeks norm; podziały etyki; pojęcia i kategorie moralne; sankcja moralna; relatywizm etyczny; etyka produktywności;

- 38 stron wykładów, na temat: etyka jako dziedzina filozofii; podstawowe zasady formułowane w kodeksach etycznych; badanie diagnostyczne, warunki badania, stosowanie technik diagnostycznych; zasady udzielania informacji zwrotnych po diagnozie; pomoc psychologiczna; podstawowe problemy etyczne w psychoterapii; wypalenie zawodowe i jego konsekwencje.

Zakres przedmiotowy etyki oraz zjawisko moralności ( wykład z 25 marca)
Odmienność pomiędzy etyką, a moralnością.
MORALNOŚĆ- sfera zjawisk, zachowań wraz z cennością tych wyrazów, działań. Sfera moralna jest sferą realizowaną w stosunkach międzyludzkich ze względu na obecność w nim wartości etycznych wraz z ich deficytem. Obecność w kontekście zjawisk moralnych nakłada na nas obowiązek dokonania oceny skutków działań fundowanych zjawiskami etycznymi -„Postępowanie dobre moralnie”, Brak motywu etycznego w działaniach, wtedy jesteśmy zobowiązani do wyrażania oceny moralnej negatywnej -„Postępowanie moralnie złe”.
Wymóg ocenności: -czy możemy nie podejmować oceny?
-Tylko wtedy gdy nie znamy okoliczności działania.
Moralność jest powinnością konieczną w znaczeniu dokonywania ocen, ale najważniejsze znaczenie ma kierowanie się wartościami etycznymi. Etyk jest bardzo wiele.
Widok etycznych środowisk zależy od różnorodności społeczeństw. Moralność wyraża najważniejszy zespół regulatywny będący w sobie, a poza sobą (poza nami) to prawo w filozofii moralnej od XVIII w.
Prawo moralne wymaga stosowania. Zakres jego stosowania jest determinowany przez otoczenie zewnętrzne.
Dobro i zło - kierując się nimi poruszamy się konkretnych zjawiskach, zdarzeniach. W działaniach ukierunkowanych na byt pozaludzki warunkiem ważnym jest motyw etyczny.
Moralność - fundowana przez wiedzę o przedmiocie swoich działań oraz przez określoną etykę przedmiotową właściwą dla owych działań. Wyposażenie etyczne jest podstawowym generatorem motywacyjnym będący wyrazem dobrej woli działań ludzkich. Jedną z podstawowych cech osobowości człowieka jest jego świadomość moralna wyznaczona przez wiedzę etyczną. Moralność jest kryterium dojrzałości społeczeństwa człow., której wyrazem jest zdolność do ponoszenia odpowiedzialności za swoje czyny w charakterze moralnym (skutki negatywne) Aby dojrzeć społecznie musi zajść proces socjologiczny. Wychowanie etyczne jest ważne.
Etyka - dziedzina wiedzy teoretycznej, filozoficznej. Różnorodność etyczna jest kolizyjna. Nie ma jednej etyki, są różne działania, różne motywacje przez co ich oceny są odmienne. Różnorodność wartości etycznych w wielu etykach (m.in. przedmiotowych) wynika z przyjętych przesłanek pojmowania dobra i pojmowania zła. Różnorodność ujawnia się gdy mamy stan rzeczy dylematyczny, złożony, nie dający się zweryfikować jako dobry bądź zły moralnie. Wartości etyczne o charakterze pragmatycznym i uniwersalistycznym. Te obecne w świadomości ludzi są pragmatyczne są dyrektywalne do działań naszych. Etyka stosowana jest dominująca.
Dlaczego określane stany rzeczy są dobre bądź złe?
W. uniwersalistyczne ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz