Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

note /search

Fizjografia - wykład 2

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Fizjografia
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1610

Wykład 2 - 28.09.2011 Formy strukturalne: tektoniczne i wulkaniczne - tektoniczne mega formy w obrębie kontynentów to: niziny, wyżyny i góry Kryteria hipsometryczne -niziny - od poz. Morza do 300m.n.p.m. niziny płaskie niziny faliste ( do 30m) niziny pagórkowate (do 60m) -wyżyny - od 300m do 45000 ...

Istota analizy ekonomicznej przedsiębiorstw

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 665
Wyświetleń: 3535

Tematem notatek jest istota analizy ekonomicznej przedsiębiorstw, podstawowe metody, warunki i zasady interpretacji i prezentacji, źródła informacji. Dr Olga Stefko p.518 pon.10-11, wt.13-14; 7 wykładów i egzamin; I Istota analizy ekonomicznej przedsiębiorstw, podstawowe metody, warunki i zasad...

System finansowy

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Finanse publiczne
Pobrań: 1288
Wyświetleń: 4977

Zagadnienia w nich omawiane dotyczą m.in. systemu finansowego, finansów publicznych, gospodarki finansowej, Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, budżetu, deficytu i długu publicznego, samorządu terytorialnego, zadań gminy, źródeł dochodów JST, instrumentów rynku pieniężnego, rynku kapitałowego. Fina...

Matematyka finansowa - wykłady - Funkcja wypukła

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Matematyka finansowa
Pobrań: 266
Wyświetleń: 3780

MATEMATYKA WYKŁADY prof. dr hab. Bronisław Ceranka Literatura: 1. Krysicki, Włodarski „Analiza matematyczna w zadaniach” część 1 i 2. 2. Antoniewicz, Misztal „Matematyka dla studentów ekonomii”. 3. Klepacz „Matematyka zbiór zadań z rozwiązaniami dla studentów uczelni ekonomicznych”. 4. Ostoj...

Kolokwium mikrobiologia

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Mikrobiologia
Pobrań: 2135
Wyświetleń: 8197

"3. Escherichia coli w barwieniu metodą Grama wybarwi się na: a) niebiesko b) fioletowo c) czerwono" "6. Zjawisko atrakcji polega na…występuje w barwieniu negatywowym (które pozwala rozróżnić bakterie gram + i gram -) Tylko bakterie gram + ulegają zjawisku atrakcji, które pol...

Krajobraz kulturowy - wykłady 1-5

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Krajobraz kulturowy
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1393

Wykład 5 3.04.2013 1.W GP trzeba uwzględnić : obiekty chronionej przyrody i zabytki 2.Formy: -wpis do rejestru -uznanie za pomnik historii przez prezydenta na wniosek ministra - park kulturowy (Mużakowskich - najstarszy park kulturowy) ustala rada gminy - miejscowy plan zagospodarowania 3.Genera...

System podatkowy

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • System podatkowy
Pobrań: 735
Wyświetleń: 3388

Prowadząca to dr Małgorzata Dolata. Notatki liczą 16 stron. Dzięki notatkom możemy dowiedzieć się więcej o takich pojęciach, jak: dobra publiczne, system podatkowy, podatki podstawowe, metody unikania podwójnego opodatkowania,opodatkowanie ryczałtowe osób fizycznych prowadzących działalność gospoda...

Etyka ogólna oraz szczegółowa. Bioetyka

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Etyka
Pobrań: 917
Wyświetleń: 6090

...Bioetyka do lat 60 XX w. nazywana – etyką środowiska naturalnego. Dziś nazywana bioetyką zieloną lub etyką środowiskową. Bioetyka obecnie postrzegana jest jako interdyscyplinarna dziedzina nauki, która identyfikuje i krytycznie analizuj...

Szkoła Paula

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Historia sztuki
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2996

SZKOŁA TRADYCYJNA Opierała się na etyce i psychologii Stopnie formalne lekcji Proces nauczania polegał na pamięciowym przyswajaniu wiedzy Autorytet nauczyciela i podręcznika (wiedza przekazywana przez nauczyciela, uczeń jest bierny) Klasa szkolna oparta była na zewnętrznej dyscyplinie, rygo...

Narządy zmysłu

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Biologia
Pobrań: 917
Wyświetleń: 3472

.. Notatka składa się z 3 stron. Każdy posiada pięć zmysłów, które odbierają bodźce informacyjne. Wyróżniamy pięć podstawowych zmysłów: smak, słuch, dotyk, węch i wzrok. Wszystkie są kontrolowane przez korę mózgową, a do odbioru bodźców są przystosowane receptory, które odbierają wrażenia zmysło...