szkoła Paula

Nasza ocena:

5
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2842
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
szkoła Paula - strona 1 szkoła Paula - strona 2 szkoła Paula - strona 3

Fragment notatki:SZKOŁA TRADYCYJNA
Opierała się na etyce i psychologii
Stopnie formalne lekcji
Proces nauczania polegał na pamięciowym przyswajaniu wiedzy
Autorytet nauczyciela i podręcznika (wiedza przekazywana przez nauczyciela, uczeń jest bierny)
Klasa szkolna oparta była na zewnętrznej dyscyplinie, rygorze
Uczniowie nie mają wpływy na dobór treści nauczania

SZKOŁA PROGRESYWISTYCZNA
Treści nauczania podzielone na interdyscyplinarne bloki
Uczniowie mają wpływ na dobór treści nauczania
Uczniowie samodzielnie zdobywają wiedzę, nauczyciel jedynie obserwuje pracę uczniów
Szkoła stanowi główne lecz nie jedyne miejsce uczenia się
Współpraca uczniów
Niezbyt częsta kontrola wyników nauczania
Silny nacisk na samorzutną twórczość uczniów
Duża aktywność uczniów
Nauczanie zorganizowane z godnie z etapami wyznaczanymi przez składniki pełnego aktu myślenia...

ANTYSZKOŁA
Przyczyną jej pojawienia się było ulepszanie szkoły jako głównej instytucji edukacyjnej i zapewnienie równości szans oświatowych dzieciom i młodzieży wywodzącym się z różnych klas i warstw społecznych
Pojawia się termin descholaryzacja (odszkolnienie) – uwolnienie społeczeństwa od szkoły, pojęcie to pochodzi od Ivana Ilcha
Przedstawiciele antyszkoły apelowali do nauczycieli, aby zachęcali uczniów do autorefleksji, wrażliwości na uczucia innych, do współpracy przy zdobywaniu wiedzy i do położenia kresu pogoni za ocenami i konkurencji w uzyskiwaniu tych ocen
Pojawiła się w latach 60. I pierwszej połowie lat 70. ubiegłego wieku...


SZKOŁA TRADYCYJNA
Opierała się na etyce i psychologii
Stopnie formalne lekcji
Proces nauczania polegał na pamięciowym przyswajaniu wiedzy
Autorytet nauczyciela i podręcznika (wiedza przekazywana przez nauczyciela, uczeń jest bierny)
Klasa szkolna oparta była na zewnętrznej dyscyplinie, rygorze
Uczniowie nie mają wpływy na dobór treści nauczania
SZKOŁA PROGRESYWISTYCZNA
Treści nauczania podzielone na interdyscyplinarne bloki
Uczniowie mają wpływ na dobór treści nauczania
Uczniowie samodzielnie zdobywają wiedzę, nauczyciel jedynie obserwuje pracę uczniów
Szkoła stanowi główne lecz nie jedyne miejsce uczenia się
Współpraca uczniów
Niezbyt częsta kontrola wyników nauczania
Silny nacisk na samorzutną twórczość uczniów
Duża aktywność uczniów
Nauczanie zorganizowane z godnie z etapami wyznaczanymi przez składniki pełnego aktu myślenia
SZKOŁA USTAWICZNIE DOSKONALONA
Opiera się na systemie klasowo-lekcyjnym, na przedmiotowym podziale treści nauczania
Kierownicza rola nauczyciela Funkcja opiekuńcza szkoły
Narzucane uczniom treści, podające metody nauczania
Kary za słabe postępy w nauce np. drugoroczność
Proponowano przedłużenie czasu pracy szkoły, a nawet przekształcenie jej w szkołę całodzienna lub w szkołę-internat
Zamierza się objąć kontrolą zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne łącząc je w możliwie spójną całość
SZKOŁA ALTERNATYWNA
Otwarcie na otaczającą rzeczywistość
Pobudzanie uczniów do samodzielnej działalności poznawczej
Rozwijanie zainteresowań uczniów
Uczeń jest jednocześnie podmiotem i przedmiotem nauczania-uczenia się
Nauka odbywa się w szkole i poza nią, połączona jest także z pracą (praca odbywa się również w grupach kilkuosobowych)
Uczniowie mają pewien wpływ na dobór treści, metod i środków nauczania
SZKOŁA ZINTEGROWANA
Indywidualne traktowanie dziecka
Nabywanie kompetencji przez aktywne działanie
Dziecko jest w centrum uwagi
Odejście od encyklopedyzmu w nauczaniu
Przekazywanie uczniom spójnej wizji świata
Położenie nacisku w nauczaniu na os

(…)

… ze środowiskiem lokalnym
Wszechstronny rozwój uczniów
Przejście od podstawowej specjalizacji nauczycieli do szerszego przygotowania pedagogicznego i zawodowego
SZKOŁA ESENCJALISTYCZNA
Kluczową rolę w wychowaniu i nauczaniu odgrywał nauczyciel, dopuszczano możliwość zapewnienia uczniom pełnej swobody np. przy wyborze zajęć fakultatywnych
Uczenie i nauczanie dominowały nad uczeniem się
Przy opracowywaniu planów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz