Porównanie szkoły tradycyjnej i progresywistycznej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 6104
Wyświetleń: 13286
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Porównanie szkoły tradycyjnej i progresywistycznej - strona 1 Porównanie szkoły tradycyjnej i progresywistycznej - strona 2

Fragment notatki:

systemy dydaktyki tradycyjnej (J. F. Herbart), system dydaktyki
progresywistycznej (J. Dewey), modele szkoły współczesnej (założenia);
KRYTERIA
HERBART
DEWEY
WSPÓŁCZESNOŚĆ
Sposoby
poznania
Poznanie werbalne
Poprzez działanie
zmysłowe
Oparte na
doświadczeniu, działaniu
i poznanie umysłowe
Nauczanie,
uczenie
Nacisk na nauczanie
Nacisk na uczenie się
Nauczanie = uczenie się
Treści
nauczania
Narzucone treści
podzielone na
przedmioty
Treści podzielone na
bloki zgodnie z
zainteresowaniami
Program i narzucone
treści + zainteresowania
Przedmioty
nauczania
Podział na przedmioty
Zależy od wieku
Formy
organizacyjne
Nauczanie masowe
Nie ma podziału wiedza
z różnych dziedzin
interdyscyplinarne
bloki
Nauczanie
indywidualne i w
grupach
Rola
nauczyciela
Autorytet, naucza i
kieruje
Obserwator nie narzuca
treści, czuwa nad
całością
Autorytet, ale i
wspomaga – facylitator
Nauka
Oparta na pamięci
Na poznaniu i działaniu
Na pamięci i działaniu
Teoria
nauczania
Jasność, kojarzenie,
spójność, metoda
Ogniwa nauczania
Kary
Zakazy, nakazy, kary
cielesne, rygoryzm
Stopnie formalne:
odczucie trudności i
wykrycie jej, wnioski,
działanie zgodnie z
hipotezą
Brak systemu kar i
dyscypliny
Masowe, w grupach i
indywidualne
Uwagi, złe oceny –
dyscyplina, brak kar
Herbart – podstawy usystematyzowanej wiedzy
Dewey - uwzględnianie potrzeb i zainteresowania dziecka
- postulat aktywizowania dzieci i młodzieży
krytyczna ocena szkoły aktywnej i tradycyjnej, ich dorobek
i spuścizna
Szkoła tradycyjna
Szkoła alternatywna
Wadynadmierny rygoryzm
zapamiętywanie mechaniczne
przeładowanie pamięciprzerost wiedzy praktycznej
przesadny pajdocentryzm
brak dyscyplinybrak stymulacji intelektualnej
program nie uwzględnia postępu
technicznego
uczeń jest zestresowany,
bezkrytyczny, niesamodzielny
przekazywane informacje są jedynie
teoretyczne
względne ubóstwo metod i środków
uczeń mało aktywny
wiedza encyklopedyczna
Zalety
dyscyplina
małe koszty utrzymania szkoły
trwałość wiedzy
podział treści na przedmioty
system klasowo lekcyjny
stopnie za osiągnięcia w nauce
prace domowe
środki dydaktyczne


Spuściznawiedza podporządkowana praktyce
wysokie koszty środków i pomocy
dydaktycznych
na skutek swobody uczniów
utrudniona realizacja zadań
dydaktycznych
rozwijanie osobowości ucznia
rozbudowane środki dydaktyczne
zajęcia w plenerze
rozwijanie form twórczości uczniów
preferowanie samowychowania
nauka nie odbywa się schematycznie
nauczanie uwzględnia aspekty
społeczne
uwzględnianie odrębności uczniów
praca w różnych pracowniach
możliwość nauczania w terenie
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz