Systemy dydaktyczne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1442
Wyświetleń: 6419
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Systemy dydaktyczne  - strona 1 Systemy dydaktyczne  - strona 2 Systemy dydaktyczne  - strona 3

Fragment notatki:

Wykład VII:
Systemy dydaktyczne Systemy dydaktyki tradycyjne Jan Fryderyk Herbart (1775-1841)
Główny cel wychowania i kształcenia jest kształcenie moralnego charakteru. Do realizacji tego celu służą środki: kierowanie uczniami, karność i nauczanie wychowujące (polega na łączeniu przekazywanej wiedzy z rozwojem strony wolicjonalno - emocjonalnej)
Cechy dydaktyczne Analiza czynności nauczyciela, podający tok nauczania według stopni formalnych herbartystów.
Narzucanie uczniom treści, organizacji i metod pracy, centralna pozycja nauczyciela w procesie dydaktycznym.
Faworyzowanie sztucznych metod uczenia się („nauki książkowej”) poznawania pośredniego.
Zasady podziału treści nauczania na poszczególne przedmioty szkolne
Zastrzeżenia wysyłane wobec szkoły tradycyjnej: - wychowanie powierzchowne, oparte na represji,
- werbalizm w nauczaniu,
- preferowanie metod służących przekazywaniu uczniom „gotowej wiedzy do zapamiętania”,
- ujmowanie rozwoju myślenia jako incydentu w procesie przekazywania uczniom wiadomości,
- niedostateczne respektowanie potrzeb i zainteresowań poznawczych dzieci i młodzieży,
- odizolowanie treści i procesu kształcenia od rzeczywistych potrzeb społecznych. 2. System dydaktyki progresywistycznej John Dewey (1859 - 1952) Pełny akt myślenia: Odczuwanie trudności
Wykrycie jej i określenie,
Nasuwanie się możliwego pomysłu rozwiązania (formułowanie hipotezy)
Wprowadzenie przez rozumowanie wniosków z przypuszczalnego rozwiązania (logiczna weryfikacja hipotezy)
Dalsze obserwacje i eksperymenty prowadzące do przyjęcia lub odrzucenia hipotezy (J. Dewey: Jak myślimy, Warszawa 1957, 57)
Cechy dydaktyki progresywistycznej Organizacja samodzielnego uczenia się zgodnie ze stopniami formalnymi „pełnego aktu myślenia”.
Centralne miejsce ucznia, uwzględnianie jego potrzeb i zainteresowań w doborze treści metod.
Eksponowanie metod naturalnych, tj. bezpośredniego poznawania rzeczywistości.
„Nauczanie całościowe” uwzględniające konkretne, życiowe potrzeby umysłowe i zainteresowania. Zarzuty stawiane szkole prog resywistycznej: Wychowanie jednostronne, oparte na nieuzasadnionych nadziejach co do wpływu spontanicznej działalności uczniów na ich rozwój intelektualny, emocjonalny i wolicjonalny.
Przerost zajęć praktycznych, często przypadkowych pod względem treści, nad zajęciami „umysłowymi”, zapewniającymi uczniom podstawy usystematyzowanej wiedzy.
Jednostronne faworyzowanie nieekonomicznego „uczenia się przez zadanie”.
Ujmowanie zdobywania wiedzy jako czynności incydentalnych w procesie rozwoju myślenia.


(…)

… się
- współczynniki: treści, zasady, metody, organizacja, środki, baza materialna.
Wzajemna zależność elementów: nauczyciel organizuje całokształt działalności dydaktycznej, kieruje uczeniem się uczniów poprzez nauczanie, aby osiągnąć określone cele za pomocą treści, postępując według zasad kształcenia, posługując się świadomie i celowo metodami i środkami dydaktycznymi oraz formami organizacyjnymi nauczania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz