Przedstawiciele i twórcy polskiej dydaktyki XX wieku

Nasza ocena:

5
Pobrań: 973
Wyświetleń: 5285
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przedstawiciele i twórcy polskiej dydaktyki XX wieku - strona 1 Przedstawiciele i twórcy polskiej dydaktyki XX wieku - strona 2 Przedstawiciele i twórcy polskiej dydaktyki XX wieku - strona 3

Fragment notatki:

Wykład II:
Przedstawiciele i twórcy polskiej dydaktyki XX wieku Lucjan Zarzecki Główne tezy: Dydaktyka (O pojęciu wykształcenia jako celu nauczania, zasady nauczania, metody nauczania - erotematyczne, akromatyczne, heurystyczne, typy i rodzaje szkół, treści nauczania, plan szkolny i jego budowa, organizacja nauczania w szkole, system szkolny)
Wychowanie (charakter w historii myśli, charakter ze stanowiska wychowawczego, składowe charakteru - doświadczenie czynne, samowiedza, wyrobienie duchowe, idea jako ośrodek osobowości - metody badań pedagogicznych) Publikacje: Dydaktyka ogólna czyli kształcenie charakteru przez nauczanie, Książnica Polska Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych, Lwów-Warszawa 1920.
Charakter i wychowanie, Gebethner i Wolff, Warszawa-Kraków-Łódź-Poznań O wychowaniu narodowym, Gebethner i Wolff, Warszawa-Kraków-Łódź-Poznań Kazimierz Sośnicki Główne tezy: Wychowanie państwowe (cele wychowania, pojęcie etosu, typ etosu, etos grupy, etos państwowy, wychowanie państwowe, środki wychowania państwowego).
Dydaktyka (Stanowisko dydaktyki wśród innych nauk pedagogicznych, cele nauczania, środki nauczania, treści nauczania, rozkład pracy uczenia się, metody nauczania - uczenia się, formy nauczania, zagadnienia uczenia się, zagadnienia oceny uczenia się.
Publikacje: Podstawy wychowania, Książnica - Atlas, Lwów-Warszawa
Dydaktyka ogólna, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1959.
Ogólne założenia podręczników szkolnych, Warszawa 1962, PZWS
Istota i cele wychowania, Nasza Księgarnia, Warszawa 1964.
Bogdan Nawroczyński Główne tezy: Dydaktyka - (działy dydaktyki, cele nauczania, nauczanie ćwiczące, nauczanie kształcące i wychowujące, uczeń, zasada poglądowości, nauczyciel, uczenie się i nauczanie, formy nauczania, tok nauczania, plan nauczania a potrzeby społeczne, plan nauczania a potrzeby młodzieży, synteza nauczania)
Publikacje: Zasady nauczania, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków
Wincenty Okoń Główne tezy: Dydaktyka (przedmiot i metody badań dydaktycznych, rozwój systemów dydaktycznych, główne pojęcia dydaktyki, cele kształcenia, treści kształcenia, proces dydaktyczny, zasady kształcenia, proces samokształcenia, problemowe nauczanie - uczenie się, nauczanie programowane, metody i organizacja kształcenia, powodzenia i niepowodzenia szkolne, osobowość i zawód nauczyciela, organizacja i planowanie pracy szkolnej)
Publikacje: Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, PWN, Warszawa 1987.
U podstaw problemowego uczenia się, PZWS, Warszawa 1964.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz