Dydaktyka ogólna

note /search

Dydaktyka ogólna cz.1

 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie
 • Dydaktyka ogólna
Pobrań: 1666
Wyświetleń: 8456

Przedmiot wykładany przez dr Urszulę Dernowska na Wyższej Szkole Pedagogicznej ZNP w Warszawie. Notatka zawiera informacje takie jak: pojęcie informacji dydaktycznej, romantyzm- naturalizm pedagogiczny, indeterminizm środowiskowy, transmisja kulturowa- behawioryzm, progresywizm. Dodatkowo moż...

Podstawy dydaktyki - zagadnienia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dydaktyka ogólna
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1596

Audiowizualne materiały dydaktyczne - wszelkie słuchowo-wzrokowe pomoce naukowe: przeźrocza, foliogramy, filmy, nagrania magnetyczne, płyty, taśmy itp., służące nauczycielom i uczniom do upoglądowienia programu nauczania, ułatwienia przekazu informacji lub opanowania umiejętności. Audiowizualne

Przedstawiciele i twórcy polskiej dydaktyki XX wieku

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dydaktyka ogólna
Pobrań: 448
Wyświetleń: 3577

Wykład II: Przedstawiciele i twórcy polskiej dydaktyki XX wieku Lucjan Zarzecki Główne tezy: Dydaktyka (O pojęciu wykształcenia jako celu nauczania, zasady nauczania, metody nauczania - erotematyczne, akromatyczne, heurystyczne, typy i rodzaje szkół,

Przedmiot i zadania dydaktyki

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dydaktyka ogólna
Pobrań: 273
Wyświetleń: 3738

Wykład III: Przedmiot i zadania dydaktyki Dydaktyka ogólna, dydaktyki szczegółowe Dydaktyka ogólna - Zajmuje się wszystkimi przedmiotami nauczania, na wszystkich szczeblach systemu szkolnego i wszystkich typach szkół Dydaktyki szczegółowe (me...

Metody kształcenia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dydaktyka ogólna
Pobrań: 455
Wyświetleń: 2660

Wykład IV: Metody kształcenia Pojęcie i rozwój metod kształcenia Pojęcie methodos (greckie) oznacza badanie Okoń: metoda to wypróbowany i systematycznie stosowany układ czynności nauczyciela i uczniów, realizowanych świadomie w celu spowodowania zmian w osobowości uczniów. Inne definicje: Metod...

Cele kształcenia - Cele nauczania

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dydaktyka ogólna
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1554

Wykład V: Cele kształcenia Cele kształcenia ogólnego Cele kształcenia określamy jako zamierzony wynik ucznia, a metody i organizacja pracy nauczyciela są podporządkowane tak rozumianym celom. Cele kształcenia obejmują dwie strony: - rz...

Treści kształcenia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dydaktyka ogólna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1645

Wykład VI: Treści kształcenia Czynniki determinujące dobór treści kształcenia Wymagania społeczne - przygotowanie do pełnienia ról społecznych; - przygotowanie specjalistyczne, rozwijanie podstawy innowacyjnej; - wychowanie aktywnych odbiorców i twórców dóbr kulturalnych; - rozwój wartościowy...

Systemy dydaktyczne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dydaktyka ogólna
Pobrań: 665
Wyświetleń: 4473

Wykład VII: Systemy dydaktyczne Systemy dydaktyki tradycyjne Jan Fryderyk Herbart (1775-1841) Główny cel wychowania i kształcenia jest kształcenie moralnego charakteru. Do realizacji tego celu służą środki: kierowanie uczniami, karność i nauczanie wychowujące (polega na łączeniu przekazywanej wie...

Koncepcje Tarnowskiego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dydaktyka ogólna
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1904

PERSONALIZM W WYCHOWANIU WG. J. TARNOWSKIEGO KATEGORIE PSEUDOWYCHOWANIA: TRESURA- nakłanianie osób pod groźbą kary lub obietnicą nagrody do pożądanych sposobów zachowania się ADMINISTROWANIE - złagodzona forma tresury. Odwołuje się do nadkontroli,...

Dydaktyka ogólna cz.2

 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie
 • Dydaktyka ogólna
Pobrań: 805
Wyświetleń: 4459

Tematy, jakie zostały poruszone podczas wykładów to m.in.: system dydaktyczny wg Jana Fryderyka Herbarta, apercepcja, poznanie bezpośrednie, poznanie pośrednie, szkoła tradycyjna herbartowska, orientacje dydaktyczne, trzy typy teorii psychologicznych, interioryzacja, 3 aspekty personalizacji wi...