Dydaktyka ogólna

note /search

Podstawy dydaktyki - zagadnienia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dydaktyka ogólna
Pobrań: 553
Wyświetleń: 2625

Audiowizualne materiały dydaktyczne - wszelkie słuchowo-wzrokowe pomoce naukowe: przeźrocza, foliogramy, filmy, nagrania magnetyczne, płyty, taśmy itp., służące nauczycielom i uczniom do upoglądowienia programu nauczania, ułatwienia przekazu informacji lub opanowania umiejętności. Audiowizualne

Przedstawiciele i twórcy polskiej dydaktyki XX wieku

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dydaktyka ogólna
Pobrań: 1022
Wyświetleń: 5509

Wykład II: Przedstawiciele i twórcy polskiej dydaktyki XX wieku Lucjan Zarzecki Główne tezy: Dydaktyka (O pojęciu wykształcenia jako celu nauczania, zasady nauczania, metody nauczania - erotematyczne, akromatyczne, heurystyczne, typy i rodzaje szkół,

Przedmiot i zadania dydaktyki

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dydaktyka ogólna
Pobrań: 917
Wyświetleń: 4991

Wykład III: Przedmiot i zadania dydaktyki Dydaktyka ogólna, dydaktyki szczegółowe Dydaktyka ogólna - Zajmuje się wszystkimi przedmiotami nauczania, na wszystkich szczeblach systemu szkolnego i wszystkich typach szkół Dydaktyki szczegółowe (me...

Metody kształcenia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dydaktyka ogólna
Pobrań: 1477
Wyświetleń: 4739

Wykład IV: Metody kształcenia Pojęcie i rozwój metod kształcenia Pojęcie methodos (greckie) oznacza badanie Okoń: metoda to wypróbowany i systematycznie stosowany układ czynności nauczyciela i uczniów, realizowanych świadomie w celu spowodowania zmian w osobowości uczniów. Inne definicje: Metod...

Cele kształcenia - Cele nauczania

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dydaktyka ogólna
Pobrań: 574
Wyświetleń: 2464

Wykład V: Cele kształcenia Cele kształcenia ogólnego Cele kształcenia określamy jako zamierzony wynik ucznia, a metody i organizacja pracy nauczyciela są podporządkowane tak rozumianym celom. Cele kształcenia obejmują dwie strony: - rz...

Treści kształcenia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dydaktyka ogólna
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2443

Wykład VI: Treści kształcenia Czynniki determinujące dobór treści kształcenia Wymagania społeczne - przygotowanie do pełnienia ról społecznych; - przygotowanie specjalistyczne, rozwijanie podstawy innowacyjnej; - wychowanie aktywnych odbiorców i twórców dóbr kulturalnych; - rozwój wartościowy...

Systemy dydaktyczne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dydaktyka ogólna
Pobrań: 1848
Wyświetleń: 7476

Wykład VII: Systemy dydaktyczne Systemy dydaktyki tradycyjne Jan Fryderyk Herbart (1775-1841) Główny cel wychowania i kształcenia jest kształcenie moralnego charakteru. Do realizacji tego celu służą środki: kierowanie uczniami, karność i nauczanie wychowujące (polega na łączeniu przekazywanej wie...

Koncepcje Tarnowskiego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dydaktyka ogólna
Pobrań: 819
Wyświetleń: 3087

PERSONALIZM W WYCHOWANIU WG. J. TARNOWSKIEGO KATEGORIE PSEUDOWYCHOWANIA: TRESURA- nakłanianie osób pod groźbą kary lub obietnicą nagrody do pożądanych sposobów zachowania się ADMINISTROWANIE - złagodzona forma tresury. Odwołuje się do nadkontroli,...