Dydaktyka ogólna - strona 2

note /search

Kierowanie procesem uczenia się uczniów - praca zaliczeniowa

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Dydaktyka ogólna
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2604

Praca przedstawia metody wykorzystywane w procesie uczenia się, cele kształcenia, sześć typów uczenia się Roberta Gagné, oraz zasady wykorzystywane przez nauczycieli w pracy dydaktycznej. (…) …. Proces kształcenia ( czyli proces nauczania - uczenia się) wymaga wspólnego zaangażowania nauczyci...

Opracowane zagadnienia na egzamin - aksjologia wychowania

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Dydaktyka ogólna
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2086

1. Pedagogika jako filozofia wychowania. Istotna jest tu AKSJOLOGIA wychowania, zajmująca się teorią wartości edukacyjnych. Pedagogika - nauka o wychowaniu i nauczaniu. Pedagogika wyrosła na gruncie filozofii . Dopiero od XVII wieku , głównie dzięki J. A. Komeńskiemu pedagogika stała się odrębną i ...

Zagadnienia i opracowania do egzaminu

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Dydaktyka ogólna
Pobrań: 1848
Wyświetleń: 6321

analiza taksonomiczna treści kształcenia, i poziomy taksonomii celów poznawczych wg B. Blooma, przykłady celów na poszczególnych poziomach, taksonomia celów nauczania i wychowania wg B. Niemierki, współczesne koncepcje podziału metod nauczania...

Dydaktyka przygotowania zajęć z Przysposobienia Obronnego z wykorzyst...

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Dydaktyka ogólna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2128

Opracowanie składa się z 10 slajdów, poruszono w nim następujące zagadnienia: charakterystyka grupy metod słownych - ich wady i zalety, opis - cechy charakterystyczne, opowiadanie - specyfika, cechy szczególne, wykład - na czym polega, jego cechy szczególne, rozróżnienie kilku typów wykładu,