Cele kształcenia - Cele nauczania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1827
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cele kształcenia - Cele nauczania - strona 1 Cele kształcenia - Cele nauczania - strona 2 Cele kształcenia - Cele nauczania - strona 3

Fragment notatki:

Wykład V:
Cele kształcenia Cele kształcenia ogólnego Cele kształcenia określamy jako zamierzony wynik ucznia, a metody i organizacja pracy nauczyciela są podporządkowane tak rozumianym celom.
Cele kształcenia obejmują dwie strony:
- rzeczową - wiąże się z poznaniem świata obiektywnego i nabywania sprawności pozwalających brać udział w jego kształtowaniu.
- osobowościową - wiąże się z poznawaniem samego siebie i nabywanie sprawności umysłowych umożliwiających doskonalenie własnej osobowości.
Wykształcenie ogólne rozpatrywane od strony rzeczowej obejmuje:
opanowanie przez uczniów podstaw wiedzy naukowej
ogólne przygotowanie do działalności praktycznej
kształtowanie u uczniów naukowych przekonań i opartego na nich poglądu na świat
Wykształcenie ogólne rozpatrywane od strony osobowościowej obejmuje:
ogólny rozwój sprawności umysłowych i zdolności poznawczych
kształtowanie potrzeb, motywacji, zainteresowań i zamiłowań uczniów
wdrożenie do samoedukacji. Zasadniczym celem kształcenia ogólnego jest opanowanie przez uczniów podstaw usystematyzowanej wiedzy o przyrodzie, społeczeństwie technice i kulturze w zakresie umożliwiającym rozumienie najważniejszych rzeczy, zjawisk i procesów.
Celem jest ogólne przygotowanie do działalności praktycznej uczniowie zdobywają poprzez ćwiczenie, jak też przez bezpośredni udział w przekształcaniu przyrody, życia społecznego, w zajęciach technicznych i artystycznych. Celem jest kształtowanie naukowego poglądu na świat.
- wiedza o świecie
- uczuciowy stosunek do świata
- działanie oparte na wiedzy.
Rozwój sprawności umysłowych i zdolności poznawczych
Kształtowanie potrzeb, motywacji, zainteresowań i zamiłowań
Wdrażanie uczniów do samoedukacji (samokształcenia)
- poprzez wyrabianie pozytywnych przyzwyczajeń
- poprzez pouczanie, jak się uczyć (opanowanie technik samokształcenia)
- poprzez pobudzanie do poszukiwania i rozwijania indywidualnych form pracy umysłowej.
2. Cele kształcenia zawodowego Strona rzeczowa - opanowanie wiedzy z zakresu wyuczonej specjalności zawodowej
- przygotowanie do pracy wytwórczej - praktyczne opanowanie metod i form działania typowych dla danego zawodu
- kształtowanie przekonań naukowych - ze szczególnym uwzględnieniem dziedziny życia związanej z przyszłym zawodem
Strona osobowościowa - rozwinięcie specjalnych uzdolnień niezbędnych wykonywania danego zawodu
- rozwijanie potrzeb, motywacji i zainteresowań związanych z danym zawodem w celu osiągnięcia identyfikacji zawodowej


(…)

… fizyczne
- ruchy wyćwiczone
- komunikowanie się bezsłowne 8. Taksonomia celów nauczania Bolesława Niemierki
Poziom wiadomości
- zapamiętanie wiadomości (np. terminy, fakty, prawa i teorie naukowe, zasady działania)
- zrozumienie wiadomości (wiadomość prezentowana w innej formie, uporządkowanie, powiązanie z innymi wiadomościami)
Umiejętności
- zastosowanie wiadomości w sytuacjach typowych (posługiwanie…
… identyfikacji zawodowej
- wdrażanie do ciągłego udoskonalenia klasyfikacji zawodowych poprzez samokształcenie. 3. Kategoryzacja celów kształcenia
Cele operacyjne zaproponował po raz pierwszy Robert Mager w książce pt. Przygotowanie celów nauczania. Książka dla nauczycieli i kandydatów na nauczycieli… dla wszystkich zainteresowanych przekazywaniem umiejętności i wiedzy innym (1962)
Źródłem celów są następujące…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz