Po co do szkoły - światopogląd - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Po co do szkoły - światopogląd - omówienie - strona 1 Po co do szkoły - światopogląd - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Po co do szkoły?
Światopogląd [→ ocena wypływająca z własnych przekonań i wartości; rozpoznawany po zachowaniu]
Zdolności poznawcze (rozwijanie ich)
Wiedza
Umiejętność samokształcenia
Rozwój zainteresowań i zdolności twórczych
Przygotowanie do działania
Rzeczowa strona celów kształcenia (wg. Okonia):
Ogólna znajomość przyrody, społeczeństwa, techniki i sztuki.
Ogólne przygotowanie do działalności praktycznej.
Ukształtowanie poglądu na świat.
Osobowościowa strona celów kształcenia:
Ogólny rozwój sprawności umysłowej.
Rozwój zainteresowań twórczych.
Wdrożenie do samokształcenia.
Ogólne sformułowanie celów jest typowe dla programów nauczania.
Wychowanie wszechstronne:
intelektualne → nawyki → umiejętności (teoretyczne i praktyczne) →wiedza
moralno-estetyczne
fizyczne
Taksonomiczne ustawienie celów - polega na ich uszczegółowieniu i przedstawieniu hierarchicznym, takim, w którym osiągnięcie danego celu jest niemożliwe bez uprzedniego osiągnięcia celu usytuowanego niżej w hierarchii.
Cele muszą być sformułowane tak, aby ich osiągnięcie było wymierzalne.
Taksonomia Blooma
Taksonomia prof. Niemierko („Taksonomia ABC”)
POZIOM KATEGORIA
I. WIADOMOŚCI
II. UMIEJĘTNOŚCI
A. Zapamiętanie wiadomości
B. Zrozumienie wiadomości
C. Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych
D. Stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych
Operacjonalizacja - Aby cel spełniał wymóg operacjonalizacji musi być sformułowany tak, aby jego osiągnięcie było wymierzalne. → Musi zawierać kategorię zachowania, jakie chcemy uzyskać u ucznia i miarę owego zachowania.
Etapy operacjonalizacji:
I.
Zapisanie celu w postaci ogólnej.
Intuicyjny obraz ucznia osiągającego cel.
Luźny zapis celów operacyjnych (brain-storming).
Selekcja luźnych zapisów.
Klasyfikacja luźnych zapisów (→ taksonomia).
Sformułowanie celów operacyjnych.
Ewentualne powtórzenie etapów 2-7.
wg. Blooma
II.
Podać opis zachowania końcowego.
Podać opis warunków, w jakich zachowanie to ma mieć miejsce.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz