Dydaktyka

note /search

Cel kształcenia - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Dydaktyka
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1456

Cel kształcenia Z czym kojarzy się słowo „cel” Motywacja marzenia, dążenie, osiągnięcie, skutek, efekt W jakim stosunku do działania jest cel; czyli co cel robi z działaniem? Napędza, porządkuje, nadaje sens, motywuje, co robić/ po co? Cel ukierunkowuje działalnie. Cel „telos” - pojęcie z j. st...

Demokracja a edukacja - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Dydaktyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 917

Demokracja a edukacja Czy możliwa i czy potrzebna demokracja w edukacji W jaki sposób ma być sprawowana władza nad nami? Co decyduje o tym, kto sprawuje władzę? Demokracja bezpośrednia i przedstawicielska. Sposoby wyłaniania władz...

Szkoła tradycyjna i twórcy nowego wychowania - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Dydaktyka
Pobrań: 1169
Wyświetleń: 4466

Szkoła tradycyjna -- Herbart Stworzył z dydaktyki dyscypliny naukową, opierał swą koncepcję na psychologii (wprowadzane do rozumu informacje łączą się z informacjami już zawartymi informacyjne i tam się układają. ) Im więcej wiedzy zostanie prze...

Wymagania egzaminacyjne z dydaktyki

 • Uniwersytet Gdański
 • Dydaktyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 868

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: Oddanie pracy Napisanie 2 kolokwium Pierwsze 10 kwietnia A.S. Neill, Summerhill, „Alamaprint”, Katowice 1991r lub A. Janoski „Poznawanie uczniów”, WSiP, Warszawa 1991r. Drugie 22 maja Ken Ernst, Szkolne gry uczniów, WSiP, Warszawa 1991 D. C. Phillips, J....

Dydaktyka w szkole wyższej

 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Dydaktyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Dydaktyka w szkole wyższej Przedmiotem badań dydaktyki jest proces nauczania – uczenia się. Dydaktyka to teoria nauczania – uczenia się, teoria kształcenia. Do jej szczegółowych zagadnień należą: - wybór celów kształcenia - dobór treści nauczania - dobór metod nauczania i określonych środków dy...

Ćwiczenia z dydaktyki kształcenia językowego

 • Uniwersytet Gdański
 • Dydaktyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 3108

jpg. Dokładna tematyka zawarta w notatce jest następująca: kultura żywego słowa, scenariusz lekcji: koza, kózka i wilk, techniki, metody, zasady dydaktyki ogólnej, Okoń, Krysiewicz, Kruszewski, przykładowe ćwiczenie i lekcja. Notatka zawiera takż...

Dydaktyka w pigułce

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dydaktyka
Pobrań: 1162
Wyświetleń: 3689

Omów przedmiot badań, funkcje i zadania dydaktyki ogólnej Przedmiot badań Jednym z elementów przedmiotu badań dydaktyki jest samokształcenie. W procesie tym nauczyciel nie kieruje się bezpośrednio pracą ucznia, lecz czyni to pośrednio. Dydaktyka ogólnie zajmuje się analizą wszelakiego uczenia się i...

Cechy współczesnego kształcenia - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dydaktyka
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1568

cechy współczesnego kształcenia (dydaktyka współczesna) Czym charakteryzuje się dydaktyka współczesna? przezwyciężenie jednostronności w analizie genezy, źródeł, mechanizmów i celów poznania wielostronne spojrzenie dziecko może myśleć abstrak...

Definicje dydaktyki - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dydaktyka
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1792

DEFINICJE DYDAKTYKI (KOMEŃSKI, DEWEY) HISTORYCZNA - dydaktyka, sztuka nauczania, umiejętność praktyczna KOMEŃSKI sztuka nauczania wszystkich wszystkiego + wychowanie wszystkich chłopców, dziewczęta, niemowlę, staruszka uniwersalna sztuka HERB...

Edukacja - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dydaktyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 784

Edukacja - - ogół procesów oświatowo-wychowawczych obejmujących kształcenie, wychowanie oraz szeroko pojętą edukację. System oświatowy (edukacyjny): system szkolny system wychowania rodzinnego system wychowania przedszkolnego system wychowania równoległego system wychowania pozaszkolnego [Sys...