Dydaktyka w pigułce

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1099
Wyświetleń: 3584
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dydaktyka w pigułce - strona 1 Dydaktyka w pigułce - strona 2 Dydaktyka w pigułce - strona 3

Fragment notatki:

Omów przedmiot badań, funkcje i zadania dydaktyki ogólnej Przedmiot badań Jednym z elementów przedmiotu badań dydaktyki jest samokształcenie. W procesie tym nauczyciel nie kieruje się bezpośrednio pracą ucznia, lecz czyni to pośrednio. Dydaktyka ogólnie zajmuje się analizą wszelakiego uczenia się i nauczania organizowanego w sposób świadomy systematyczny i planowy. Proces jest rozumiany jako zbiór powiązanych ze sobą czynności uczniów i nauczyciela, warunkujących się wzajemnie i podporządkowanych realizacji wspólnego celu, którym jest wywołanie u dzieci, młodzieży itd. zamierzonych i względnie trwałych zmian. Przedmiotem badań dydaktyki ogólnej jest proces nauczania/ uczenia się łącznie z czynnikami, które go wywołują, warunkami w jakich przebiega, a także rezultatami do których prowadzi. W toku realizacji procesu nauczania- uczenia się zawsze zmierzamy do osiągnięcia określonego celu. Ponadto występują pewne treści, metody, formy organizacyjne i środki. Dydaktyka korzysta z pomocy takich nauk jak: psychologia, socjologia, logika, filozofia. Dydaktyka ogólnie mówiąc zajmuje się analizą i opisem systemów dydaktycznych charakterystycznych dla szkolnictwa różnych krajów. Przedmiotem badań dydaktyki jest wyraźna zdeterminowana działalność społeczna(działalność dydaktyczna) mająca na celu kształcenie i przekształcanie innych ludzi stosownie do zmieniających się historycznie ideałów i celów, potrzeb społecznych. Na działalność społeczną składają się: czynności nauczyciela, ucznia, które wywołują określone skutki czyli racjonalne uczenie się w rezultacie uczeń opanowuje określone wiadomości, umiejętności, nawyki, kształtuje przekonania i poglądy oraz buduje własny system wartości. Funkcje dydaktyki: - funkcja poznawcza (teoretyczna) - polega na tym, że dydaktyka jako nauka rozpatruje działalność dydaktyczną z różnych stron, odkrywa lub tylko ustala fakty bezpośrednio lub pośrednio z nią związane, systematyzuje i uogólnia te fakty, tłumaczy je, ustala jakościowe i ilościowe związki między nimi.
- funkcja praktyczna (empiryczna) - polega na tym, że dydaktyka spełnia służebną rolę wobec życia społecznego, dostarczając nauczycielom (oraz innym osobom zajmującym się kształceniem i działalnością oświatową) norm praktycznych, których zastosowanie w działalności praktycznej podnosi efektywność działania. c) zadania dydaktyki Do zadań dydaktyki ogólnej należą: - analiza naukowa i formułowanie celów nauczania i uczenia się wraz z ich szczegółową charakterystyką, - ustalenie zasad doboru treści nauczania i uczenia się, - badanie procesu kształcenia dla odsłonięcia rządzących nieprawidłowości, - formułowania (opartych na pewnych prawidłowościach) zasad procesu nauczania i uczenia się, - badanie wartości dydaktycznej poszczególnych metod nauczania, formułowania reguł, ich doboru i poprawnego procesu dydaktycznego, ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz