Cel kształcenia - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1337
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cel kształcenia - wykład - strona 1 Cel kształcenia - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Cel kształcenia
Z czym kojarzy się słowo „cel”
Motywacja marzenia, dążenie, osiągnięcie, skutek, efekt
W jakim stosunku do działania jest cel; czyli co cel robi z działaniem? Napędza, porządkuje, nadaje sens, motywuje, co robić/ po co?
Cel ukierunkowuje działalnie. Cel „telos” - pojęcie z j. starogreckiego - oznacza bardzo wiele różnych rzeczy. Najważniejszym znaczeniem słowa „telos” jest kres, koniec. Arystoteles stwierdził, że cel to nie tylko to co końcowe/kres, ale też to co jest najlepsze/ jest to rezultat, który jest dobry. Cel jest dobry coś do czego możemy dążyć. Cel jest tym ze względu na co podejmujemy działanie - cel jest tym o co mi chodzi, dlaczego ja tutaj jestem, powodem działania.
Cel jest również powodem, intencją. W dydaktyce: dopełnienie intencjonalności kształcenia Cel jest zasadniczo tym co Grecy nazywają „arche”, czyli źródło, zasada. Jest jakiś początek, na początku była jedna rzecz z której wyłoniło się wszystko to co widzimy. Ta pierwotna rzecz musi w tym różnorodnym świecie gdzieś być., musi istnieć. Co to jest cel kształcenia? Czy nauka „tabliczki mnożenia” może być celem kształcenia? Po co się uczymy? Aby znać matematykę, aby zdać, po wszyscy się tego uczą/nie wyróżniać się, aby mama była dumna Cele ogólne - np. przygotowanie do dorosłości
Cele szczegółowe - np. umiejętność pisania, czytania, mnożenia, mówienia Cele ogólne dzielą się na szczególne, aby osiągnąć cel ogólny musimy osiągnąć cel szczegółowy. Operacjonalizacja celu -uszczegółowianie, dąży się do tego aby określić konkretne czynności po których poznamy, że cel został osiągnięty. Dokładnie pokazuje jakie czynności mają wskazywać na jakiego osiągnięcie. Wyróżnienie podziału na cel ogólny i szczegółowy prowadzi do zaniku treści kształcenia. Zanika pytanie „po co”. Treść kształcenia to co robimy, co uczymy się w trakcie zajęć np. wiedza, umiejętności, kompetencje Gdzie znajdziemy cele kształcenia?
1. Źródłem celu jest socjologicznym obrazem społeczeństwa. Jeśli ustalamy cel kształcenia to musimy ustalić to co jest dobre dla wszystkich. Skąd wiedzieć co jest dobre dla wszystkich? Z obserwacji, ze społeczeństwa. Lecz społeczeństwo się zmienia, a kształcenie nie.
2. Cel kształcenia bierze się z silnych strukturach normatywnych np. etyka, religia, -- ujednolicenie wszystkich ludzi Herbart uważała, że pedagogika składa się etyki oraz psychologia.

(…)

…> oraz psychologia. Wg. Muszyńskiego -- naczelnym celem wychowania jest szczęście i dobro człowieka. <socjalistyczny system> wychowanie to urabianie człowieka. chodziło o utworzenie jednego modelu, który miał dotyczyć wszystkich i być niezmienny - totalitaryzm. Jeśli wiemy co jest dobrem dla wszystkich to urabiamy jednostkę. - zamach na wolność jednostki.
Dzisiaj źródłem jest struktura normatywna - jakaś ideologia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz