Edukacja - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Edukacja - omówienie - strona 1 Edukacja - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Edukacja -
- ogół procesów oświatowo-wychowawczych obejmujących kształcenie, wychowanie oraz szeroko pojętą edukację. System oświatowy (edukacyjny):
system szkolny
system wychowania rodzinnego
system wychowania przedszkolnego
system wychowania równoległego
system wychowania pozaszkolnego
[System wychowania równoległego - instytucje, do których się uczęszcza w czasie trwania nauki szkolnej (zajęcia muzyczne, kółka szachowe itd.)]
W II połowie XX wieku w krajach wysoko rozwiniętych wyraźnie zauważalne tendencje:
umasowienie pełnowartościowej (daje dokument uprawniający do studiów wyższych) szkoły średniej
upowszechnienie szkoły wyższej
W krajach rozwijających się:
wciąż walka z analfabetyzmem!
1947 r. - Sejm Polski uchwala ustawę o likwidacji analfabetyzmu
[„Przyjaciółka” - pismo dla kobiet wiejskich, aby doskonaliły zdolności czytania - po przejściu kursu dla analfabetów]
1973 r. - Sejm podejmuje uchwałę o upowszechnieniu pełnowartościowej szkoły średniej; nie wprowadzono 10-ciolatki, ale wprowadzono nowy program nauczania, tyle że rozciągnięto go
na 12 lat; „zerówka” nie obowiązkowa;
1999 r. - obecna reforma edukacji 6 + 3 + 3 [6+3 - obowiązek szkolny (→ przedłużony o 1 rok!)], głównie z myślą o dzieciach
wiejskich;
II poł. XX wieku - niespotykany wcześniej okres zmian w życiu społeczno-politycznym, gospodarczym i kulturowym.
PRZEMIANY W ŻYCIU POLIT. I SPOŁ.
początek XX wieku - 50 mln km2 terenów kolonialnych, potem dekolonizacja
wzrost kontaktów międzynarodowych (komunikacja samolotowa powoduje zdecydowane zbliżenie); rozwój stosunków handlowych, turystyki itp.
demokratyzacja różnych form życia społecznego (demokracja jako udział jednostki w podejmowaniu decyzji istotnych dla życia społ., odpowiedzialność za te decyzje)
PRZEMIANY W ŻYCIU GOSP.
niespotykany wcześniej wzrost produkcji dóbr wszelakich i towarzyszący temu wzrost konsumpcji
wzrost roli ekspertów, wzrost roli wykształcenia
szybkie wdrażanie osiągnięć nauki do życia, tak społeczeństwa, jak i jednostki
PRZEMIANY W ŻYCIU KULT.
ludzie są zasypywani lawiną informacji, łatwość rozprzestrzeniania informacji (→ Internet) → programy edukacyjne nie mogą być stałe i niezmienne
wzrost czasu wolnego (czas wolny - czas poza pracą zawodową, pracą zarobkową) ­­ → trzeba ludzi przygotować do racjonalnego spędzania czasu wolnego


(…)

… ludzkiego
dezaktualizacja wiedzy → nauczyć ludzi, żeby chcieli się uczyć, by cały czas dążyli do wiedzy
wzrost oddziaływania środków masowego przekazu
Po tych wszystkich przemianach szkoła przestaje wystarczać!
DESKOLATORZY: szkoła zła, trzeba zlikwidować, pogłębia nierówności społeczne!
ADMINISTRACJA SZKOLNA: szkoła dobra, tylko trzeba wrzucić w nią trochę pieniędzy i będzie O.K.
Szkoła musi zostać…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz