Pedagogika ogólna - ćwiczenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 448
Wyświetleń: 3472
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pedagogika ogólna  - ćwiczenia - strona 1

Fragment notatki:

Harrow, taksonomia celów W. Okonia, cechy celów kształcenia, operacjonalizacja celów kształcenia.


(…)

…. Dlatego też jej zadaniem jest kształtować u każdego wychowanka kwalifikacje, które odpowiadają jego zdolnościom.
2.    Znaczenie celów kształcenia w procesie edukacyjnym.
-         Stanowią podstawowy czynnik wyznaczający rozwiązania innych elementów procesu kształcenia. Są wyznacznikiem doboru i układu treści kształcenia, podstawowym kryterium w doborze metod, form organizacyjnych i środków dydaktycznych.
-         Stanowią podstawę planowania i organizowania działań uczestników procesu kształcenia
-         są kryterium oceny efektywności procesu dydaktycznego
3.    Rodzaje celów kształcenia.
Wg czasu: potencjalne ( funkcjonują do momentu rozpoczęcia procesu dydaktyczno - wychowawczego); aktualne ( symbolizują rozpoczęcie procesu edukacyjnego)
wg przedmiotu i podmiotu kształcenia: rzeczowe (przedmiotowe…

1.Cele kształcenia - podział, opercjonalizacja celów. ( W.Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej)
1.    Pojęcie celów kształcenia.
Cele kształcenia to kierunkowskazy, świadomie założone skutki, które chcemy osiągnąć w procesie kształcenia; działania które mogą doprowadzić do danego stanu rzeczy. Edukacja szkolna ma na względzie zarówno cele społeczne jak i jednostkowe. Cele społeczne wiążą…
… kształcenia np. uczeń umie nazwać, rozpoznać, zastosować, przeanalizować itp. • Wymieniają warunki ograniczające, które muszą być spełnione np.: ograniczenie czasu, ograniczenie liczby błędów, ograniczenie dotyczące tego, co może być stosowane jako pomoc przy wykonaniu zadania itp. • Reprezentują różne typy zachowania ucznia
l Operacjonalizacja celów kształcenia.
Operacjonalizacja celów kształcenia to zmiana…
… na podstawie częściowych danych
-   ewaluacja- ocena na podstawie kryteriów wewnętrznych i zewnętrznych
-   sfera emocjonalna
-   recepcja - świadomość, chęć odbierania, uwaga skierowana bądź wybiórcza.
-   działanie (reagowanie) - akceptacja, chęć działania, satysfakcja z działania
-   wartościowanie - akceptacja wartości, wybór wartości, zaangażowanie w wartości wybrane
-   organizacja - pojęciowe ujęcie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz