Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie

note /search

Edukacja zdrowotna wykłady + ćwiczenia

  • Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie
Pobrań: 742
Wyświetleń: 5544

Poruszane zagadnienia to m.in.: edukacja zdrowotna wg T. Wiliams, edukacja zdrowotna wg M. Demel, edukacja zdrowotna wg socjologa J. Baric, etapy edukacji zdrowotnej zgodnie z dydaktyką polską, cele edukacji zdrowotnej, koncepcja salutogenezy wg Aarona Antonovskyego, metoda Recera, podział meto...

Etyka zawodowa - opracowane pytania na egzamin

  • Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie
Pobrań: 1561
Wyświetleń: 7595

Informacje zawarte w pliku poruszają kwestie takie jak: etyka i jej działy, stosunek moralności do innych forma świadomości człowieka, podziały charakteryzująca różnorakie uprawnienie etyki, stoicyzm, epikureizm. Dodatkowo opisuje kwestie ta...

Patologie społeczne wykłady

  • Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie
Pobrań: 1491
Wyświetleń: 10220

Michałowska w Wyższej Szkole Pedagogicznej ZNP w Warszawie. Prezentowane zagadnienia to m.in.: definicja patologii, dewiacje, kariera dewiacyjna, subkultura negatywizmu, subkultura przestępcza, subkultura konfliktu, subkultura wycofania, kryminologia, kontrola społeczna, społeczna percepcja dewiacj...

Wstęp do teorii komunikacji wykłady i ćwiczenia

  • Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2093

Porusza kwestie takie jak: komunikacja, empatia, struktura, gwiazda komunikacji J. Adain,osoba nadawcy informacji, prawo Yerkesa Dodsona, reguły tekstowe. Dodatkowo można znaleźć informacje takie jak: skuteczna argumentacja, komunikacja niewerbalna, dominacja, rywalizacja. Dobrze opracowana...

Psychologia rozwoju człowieka slajdy

  • Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie
Pobrań: 798
Wyświetleń: 6510

Poruszone zagadnienia to m.in.: definicja rozwoju, psychologiczne teorie rozwoju, rozwój poznawczy, stadia rozwoju poznawczego, epistemologia genetyczna, rozwój emocjonalny, definicja i cechy przywiązania, czteroczynnikowa teoria rozwoju, kierunki rozwoju czynności, adolescencja, wczesna dorosł...

Logika notatki

  • Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie
Pobrań: 742
Wyświetleń: 4711

Są to absolutne podstawy logiki, minimum wiedzy jaką musi posiąść student. Wykłady prowadzone przez dr Martę Balińska na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Warszawie. Kwestie poruszane w notatce to: rodzaje zbiorów, suma zbiorów, związki międz...

Pedagogika ogólna - ćwiczenia

  • Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie
  • Pedagogika ogólna
Pobrań: 490
Wyświetleń: 3710

Harrow, taksonomia celów W. Okonia, cechy celów kształcenia, operacjonalizacja celów kształcenia. (…) …. Dlatego też jej zadaniem jest kształtować u każdego wychowanka kwalifikacje, które odpowiadają jego zdolnościom. 2.    Znaczenie c...