Psychologia rozwoju człowieka slajdy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 742
Wyświetleń: 6440
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychologia rozwoju człowieka slajdy - strona 1

Fragment notatki:Poruszone zagadnienia to m.in.: definicja rozwoju, psychologiczne teorie rozwoju, rozwój poznawczy, stadia rozwoju poznawczego, epistemologia genetyczna, rozwój emocjonalny, definicja i cechy przywiązania, czteroczynnikowa teoria rozwoju, kierunki rozwoju czynności, adolescencja, wczesna dorosłość.

WYKŁAD 1
Rozwój to:
- łańcuch procesów, złożony z wielu ogniw (proces długotrwałych zmian)
- dokonuje się w sposób ciągły
- prowadzi do zapewnienia jednostce co raz lepszej równowagi z otoczeniem, doskonalszej regulacji stosunków z otoczeniem
Zmiany rozwojowe:
- zwiększają równowagę między jednostką a jej otoczeniem
- cechuje je kierunkowość, konsekwencja, progresywność, nieustanny charakter
Psychologiczne teorie rozwoju:
1. Teoria poznawczo-rozwojowa (J.J Rousseau, J. Piaget)
- Rozwój przebiega zgodnie z wrodzonymi mechanizmami, wpływ środowiska - niewielki
- Zachowanie dziecka odzwierciedla organizację jego systemu poznawczego
- Rozwój poznawczy to proces nabywania serii jakościowych, intelektualnych osiągnięć, które umożliwiają dziecku stworzenie pojęć niezbędnych do osiągnięcia dojrzałości intelektualnej
- Na różnych poziomach wieku ujawniają się różne poziomy rozumienia i rozumowania
2. Teorie uczenia się (J. Locke, J.B. Skinner, A. Bandura)
- Rozwój dokonuje się w wyniku oddziaływań środowiska (rola gromadzenia doświadczeń, nie-biologii)
2.1 Teoria behawioralna
- Za zachowania odpowiada interakcja z otoczeniem, które jest źródłem wzmocnień, nagród i kar
- Najsilniejszy mechanizm rozwoju to uczenie się (warunkowanie instrumentalne, sprawcze)
- Rozwój to wynik kształtowania zachowań przez warunkowanie (tworzenie łańcuchów S-R przekształcających się w oczekiwaną formę zachowań metodą kolejnych przybliżeń - aż do formy pożądanej zachowania)
2.2 Teoria uczenia się społecznego Alberta Bandury
- Nie badania laboratoryjne, ale obserwacja w różnych sytuacjach (naturalnych i wywoływanych eksperymentalnie)
- Najważniejsze dla rozwoju jest uczenie się przez naśladownictwo zachowań modela
- Eksperymenty nad agresją - modelowanie zachodzi bez stosowania wzmocnień, dzięki obserwacji zachowań modela
3. Teoria etologiczna (K. Darwin, K. Lorenz, J. Bowlby)
- Zakładanie istnienia biologicznych wzorców, mechanizmów zachowań
- Wzorce te są wzbudzane przez specyficzne, określone dla danego gatunku bodźce zew. (np. twarz niemowlęcia wzbudza zachowanie opiekuńcze)
- Wzorce te mogą być uaktywniane i zmieniane przez doświadczenie
- Określone zdarzenia wywierają największy wpływ na rozwój w określonym czasie
- Osobowość i związki społeczne mają dziedzictwo ewolucyjno-genetyczne.
WYKŁAD 2 ???
J. Piaget
Rozwój poznawczy polega na zmianach jakościowych od manipulowania przedmiotami do samej dedukcji w umyśle
Rozwój ma charakter ciągły, ale stadialny.
W każdym stadium jest faza przygotowawcza i faza utrwalania nowej organizacji poznawczej.
Struktury poprzednie zostają włączone i zintegrowane w nową całość.


(…)

…. Zdolność do samodzielnego kształtowania własnego życia
Fazy adolescencji - wczesna (dorastanie) 11-16 r.ż.
- późna (wiek młodzieńczy) 17-20/24
Pubertacja (pubescencja)- pokwitanie, okres dojrzewania fizycznego (gł. płciowego), prowadzący do przekształcenia ciała dziecka w ciało dorosłego (możliwe staje się posiadanie dziecka)
1. Skok pokwitaniowy
2. Aktywność hormonalna
- zmiana sylwetki i wyglądu…
…:
Nauczenie się wyższego cenienia mądrości niż siły i atrakcyjność fiz.
Zmiana kryteriów oceny drugiej płci (kategorie cech osobowości zamiast kategorii obiektów seksualnych)
Elastyczność emocjonalna (zmiana obiektu zaangażowania emocjonalnego - zmiana ludzi lub rodzaju aktywności)
Elastyczność umysłowa i podatność na nowe idee i sposoby działania
Późna dojrzałość Późna dorosłość (wiek starzenia…
… ORGANIZMU
- Mózg - maleje liczba połączeń między neuronami; między 20 a 90 r.ż. ciężar mózgu maleje o 5-10%
- Wzrok - mętnieje soczewka, gorsza ostrość i postrzeganie barw
- Słuch - cieńsza błona bębenkowa, niszczenie kosteczek ucha środków.
- Serce - mięsień sercowy włóknieje, spada częstotliwość uderzeń - gorsze dotlenienie organizmu
Naczynia krwionośne - tracą elastyczność i stają się coraz węższe…
…)
Skóra - wiotczeje, wysusza się i pokrywa zmarszczkami z powodu utraty włókien kolagenowych.
Zmiany funkcji poznawczych
Podwyższanie progów wrażliwości zmysłu wzroku, słuchu, smaku (wyjątek ból),
Osłabienie selektywności i koncentracji uwagi
Spowolnienie czasu reakcji
Spowolnienie tempa czynności
Pogorszenie zapamiętywania
- spadek pamięci mechanicznej
- gorsza pamięć krótkotrwała (rola, uwagi, emocji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz