Edukacja zdrowotna wykłady + ćwiczenia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 602
Wyświetleń: 5096
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Edukacja zdrowotna wykłady + ćwiczenia - strona 1

Fragment notatki:Poruszane zagadnienia to m.in.: edukacja zdrowotna wg T. Wiliams, edukacja zdrowotna wg M. Demel, edukacja zdrowotna wg socjologa J. Baric, etapy edukacji zdrowotnej zgodnie z dydaktyką polską, cele edukacji zdrowotnej, koncepcja salutogenezy wg Aarona Antonovskyego, metoda Recera, podział metod dydaktycznych wg W. Okonia.

1 zjazd Edukacja Zdrowotna ćwiczenia
Edukacja zdrowotna (wg T. Wiliams) - jest to proces, w którym ludzie uczą się dbać o zdrowie własne i społeczności, w której żyją.
Treści: odżywianie, uzależnienie, higiena pracy przy komputerze, edukacja seksualna, radzenie sobie ze stresem.
Metody: praca w grupie, uczestniczące, filmy.
KONFUCJUSZ: „Słyszałem i zapomniałem Widziałem i zapamiętałem
Zrobiłem i zrozumiałem”
Uczenie aktywne - przez doświadczenie
Doświadczenie
Refleksja, dyskusja
Pogłębianie, porządkowanie, korekta wiedzy (teorii)
Własne eksperymentowanie
Ad 1. Ćwiczenia, w których uczący się jest aktywny, wykonuje zadanie sam lub w małej grupie.
Ad 2. Autorefleksja i dyskusja w grupie.
Ad 3. Wykład tekstów.
Ad 4. Uczący planuje wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności w praktyce i podejmuje taką próbę - eksperymentuje.
1 wykład
Edukacja zdrowotna (wg M. Demel) - jest integralną częścią kształcenia „pełnej osobowości”. Polega ono na kształtowaniu nawyków, sprawności, postawy wobec zdrowia umożliwiających jego ochronę i doskonalenie oraz pobudzenie pozytywnego zainteresowania sprawami zdrowia.
Edukacja zdrowotna (wg socjologa J. Baric) - jest to proces przekazywania i/lub nabywania wiedzy i umiejętności, niezbędnych do przeżycia i poprawy jakości życia.
Edukacja zdrowotna obejmuje przekazywanie i nabywanie bądź zwiększanie lub korektę:
- świadomości i rozumienie zdrowia,
- wiedzy o zdrowiu,
- postawa wobec zdrowia,
- umiejętności niezbędnych dla kształcenia zachowań prozdrowotnych.
Edukacja do zdrowia jest podstawowym prawem każdego dziecka. Powszechnie uważa się, że prowadzenie jej przez szkołę może być najbardziej skuteczne. Nadanie jej priorytetu w szkole leży nie tylko w interesie zdrowia, lecz także edukacji - zdrowe dziecko lepiej się uczy.
Koncepcja wszechstronnej edukacji zdrowotnej w szkole rekomendowane przez UNESCO, UNICEF.
- uwzględnia holistyczne podejścia do zdrowia i czynników, które je warunkują,
- dąży do harmonizowania informacji, które uczeń otrzymuje od różnych źródeł np. reklamy, rodziny, szkoły, rówieśników, służby zdrowi,
- zachęca uczniów do zdrowego stylu życia i tworzenie w szkole do tego warunków,
- dąży do wykorzystania wszystkich okoliczności do edukacji do zdrowia tzn. zintegrowanie jej z różnymi przedmiotami nauczania, korzystania z pomocy innych osób w szkole i poza nią.
Etapy edukacji zdrowotnej zgodnie z dydaktyką Polską:
Heteroedukacja - przewaga, dziecko jest przedmiotem opieki szczególnie matki, od niej przejmuje pierwsze nauki w zakresie edukacji zdrowotnej.


(…)

…” w: Czechosłowacji, Polsce, na Węgrzech (WHO)
1992 Powstanie Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie (WHO), Rada Europy, Komisja EWG
Europejska Sieć Szkół promujących zdrowie ESSzPZ powstała we wrześniu 1992.
Kierują nią:
Światowa Organizacja Zdrowia
Rada Europy
Komisja Wspólnot Europejskich
Szkoła promująca zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:
dobremu samopoczuciu społeczności…
… życie emocjonalne,
- relacje interpersonalne,
- główne aktywności życiowe,
- filozofia życiowa. Dojrzały poziom poczucia koherencji ustala się ok. 30 r. ż.
Zdrowie = proces poszukiwania i utrzymywania równowagi wobec zagrożeń.
Promocja zdrowia jest to proces umożliwiający ludziom zwiększenie kontroli nad swoim zdrowiem oraz jego poprawą.
(Karta Ottawska, 1986)
Obszary promocji zdrowia:
Budowanie…
… służby zdrowia mógł przebadać ciśnienie, zalecić dietę.
cd. 2 wykładu
Reaktywowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej usytuowanej w środowisku nauczania i wychowania jest inicjatywą na rzecz promocji zdrowia społeczeństwa.
(cure) chory leczyć
Pomoc-leczenie (protect) chronić
Profilaktyka pierwotna (szczepienie) (prevent) zapobiegana Promocja zdrowia (promote) promować
3 wykład Edukacja do odpowiedzialnego rodzicielstwa.
Płodność rozpoznawana - nowoczesne metody rozpoznawania płodności (95 % skuteczności):
METODA RECERA (99,8 % skuteczności, w praktyce 99, 1 %) - metoda polega na codziennej obserwacji cyklu. Metoda wielo wskaźnikowa, należy badać: śluz szyjkowy (poziom estrogenów we krwi kobiety); podstawowa temperatura ciała PTC (poziom progesteronu we krwi kobiety); autobadanie szyjki macicy
….
Środki antykoncepcyjne, które są bardziej skuteczne, to mają zły wpływ na zdrowie.
Unikanie zagrożeń:
Przyjmowanie kwasu foliowego przez kobietę i przez mężczyznę (3 miesiące przed poczęciem).
Zrezygnowanie z palenia papierosów (6 miesięcy przed poczęciem mężczyzna, a przede wszystkim kobieta).
4 wykład
Edukacja zdrowotna (T. Wiliams) jest to proces w czasie, którego wszyscy ludzie uczą dbać…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz