Patologie społeczne wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1456
Wyświetleń: 10143
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Patologie społeczne wykłady - strona 1

Fragment notatki:

Michałowska w Wyższej Szkole Pedagogicznej ZNP w Warszawie. Prezentowane zagadnienia to m.in.: definicja patologii, dewiacje, kariera dewiacyjna, subkultura negatywizmu, subkultura przestępcza, subkultura konfliktu, subkultura wycofania, kryminologia, kontrola społeczna, społeczna percepcja dewiacji, alkoholizm z perspektywy różnych koncepcji teoretycznych, uzależnienia, rodzina z problemem alkoholowym, narkotyki, przemoc seksualna wobec dziecka.

PATOLOGIE SPOŁECZNE
Zaliczenie: Test (ok. 15 pytań i tylko 1 dobra odpowiedź).
----------------------
Zjazd 1 - Wykład:
Żyjemy w kraju patologii !!!
Patologia - dewiacja, problemy społeczne, zjawiska dysfunkcjonalne, dezorganizacja społeczna - są to synonimy używane w celach określenia rozmaitych form zła społecznego. Ich funkcją jest wyodrębnianie i określanie jakiegoś elementu. Te stygmaty tych pojęć są zmienne w czasie i przestrzeni, oraz manipulowane (czyli podatne) na włączanie i usuwanie ze świadomości społecznej.
Socjolog Podgórecki:
1969 r. - Przez patologię społeczną należy rozumieć ten rodzaj zachowania, ten typ instytucji, ten typ funkcjonowania społecznego, który pozostaje z zasadniczej, niedającej się pogodzić, sprzeczności ze światopoglądami, wartościami, które w danej społeczności są akceptowane.
1976 r. - Uznał, że ona jest nauką indyscyplinarną, która prowadzi naukę z zakresu socjologii kryminologii , socjologii prawa. Stworzył pojecie ETYKI GLOBALNNEJ, która pozwala nam stwierdzić, co jest patologią, a co nie.
Socjolog Jacek Wódz:
1976 r. - Za zjawiska patologiczne w konkretnej społeczności znajdującej się w okresie zmiany społecznej należy uznać:
Te zjawiska społeczne, które są niezgodne ze wzorami zachowań zawartymi w systemach normatywnych badań społecznych.
Te zjawiska społeczne, które występują w zwiększającym się nasileniu ilościowym.
Te zjawiska, które są dysfunkcjonalne i mają zakłócający wpływ na poszczególne, istotne w danej zbiorowości, elementy dokonujących się zmian społecznych.
Socjolog Jan (Holec albo Malec ?!):
1986 r. - Zachowania patologiczne to te, które:
wywołują szkody, np. śmierć ludzi, osłabienie ich odporności psychicznej i fizycznej, wzrost zachorowalności i chorobowości, nasilenie stresów),
internalizacja wadliwych norm moralnych,
straty w mieniu.
Myślał, że kryminologia powinna również zajmować się alkoholizmem, prostytucją itp.
Socjolog Jerzy Jasiński:
1986 r. - Zachowania dewiacyjne, czyli niezgodne z przyjętymi przez społeczeństwo normami postępowania. To zachowanie musi spełniać trzy kryteria:
Kryterium masowości - czyli występują takie zachowania na dużą skalę.
Kryterium szkodliwe - czyli to zachowanie uważane jest przez członków społeczeństwa za szkodliwe.
Są godne potępienia - czyli społecznie potępione.
Uzależnienia od substancji toksycznych, naruszanie zakazów (przestępczość, prostytucje i samobójstwa), naruszanie nakazów (pasożytnictwo społeczne).
J. Kwaśniewski:
Twierdzi, że zło społeczne, patologia, czy dewiacja nie mają bytu obiektywnego (nie istnieje obiektywnie prostytutka, przestępca, traktowanie odmienności jako przykładów dewiacyjności), czyli obiektywnej inności tych jednostek jest błędem metodologicznym. Patologia nie ma charakteru obiektywnego, ale zobiektywizowany społecznie. Powinniśmy badać w jaki sposób tworzą się w społeczeństwie takie, a nie inne oceny zjawisk społecznych.


(…)

… /np. diazepan, relanium/
- kwas gamma-hydroksymaslowy /pigułka gwałtu, kiedyś stosowany przy znieczuleniach i operacjach/
-----------------------
Zjazd 7 - Wykład:
Temat: Handel ludźmi.
Rozmiary zjawiska handlu ludźmi można porównać do góry lodowej.
Oficjalne statystyki oddają tylko niewielką jej część.
- przypadki zakończone prawomocnym wyrokiem
- przypadki które znalazły swój finał w sądzie, jednak z różnych powodów nie skazano sprawców
- śledztwa prowadzone przez policję lub prokuraturę, nie zakończone aktem oskarżenia
- osoby, które uciekły i nigdy nie ujawniły faktu bycia ofiarami handlu ludźmi
- osoby, które pogodziły się z sytuacją i prostytuowały się
- osoby, które deportowano, nie dając im szansy zeznań
- osoby, które pozbawiono życia
Handel ludźmi polega na :
- werbowaniu
- transporcie…
… rodziny
- pozytywne uczucia oprawcy wobec ofiary - czasami
Ofiary nie składają zeznań, gdy ofiara nie zna języka, poczucie bezradności z powodu izolacji, strach przed zemstą sprawców, obawa przed wtórną wiktymizacją na skutek przewodu sądowego. Warunkiem koniecznym odpowiedzialności karnej jest to, aby sprawca działał umyślnie.
Przeciwdziałania
Ochrona ofiar handlu ludźmi
- ofiara ma prawo do utajnienia…
… się postępowanie
Działania prewencyjne
- tworzenie warunków społecznych i gospodarczych, które były by pomocne w zwalczaniu handlu ludźmi
- nagłaśnianie problemu
Współpraca międzynarodowa
- policja internetowa itp.
Handel dziećmi
To jakiekolwiek działanie lub transakcja w drodze, której dziecko przekazywane jest przez jakąkolwiek osobę lub grupie osób, innej osobie lub grupie osób, za wynagrodzeniem…
… samospełniającego się proroctwa, czyli dewiant zinternalizuje rolę i następuje wtórnie nasilenie zachowań dewiacyjnych.
6 szczebel - tożsamość dewiacyjna umacnia się i dewiant przyłącza się do subkultury.
Sutherland
Sądził, że dewiację rodzi konflikt kultur. Twierdził, że są dwie kultury: przestępcza
kultura postępowania zgodnie z prawem
Ludzie zaś wybierają zachowania nonkonformistyczne, ponieważ w ich środowisku…
… alkoholowe, delirium
Padaczka alkoholowa
Choroba somatyczna (marskość wątroby, polineuropatia)
Krańcowe załamanie się fizjologiczne funkcji organizmu
Najważniejsze problemy osoby uzależnionej
- nie jest w stanie kontrolować picia
- nie wie jak poradzić sobie z głodem alkoholowym
- nie radzi sobie z kłopotami, które ma z powodu picia
- nie potrafi utrzymywać długotrwałej abstynencji od alkoholu
- nie potrafi…
… rodzinny, kozioł ofiarny, niewidzialne dziecko, błazen.
Osoba współuzależniona :
- bierze na siebie odpowiedzialność za picie partnera
- przyjmuje jego obowiązki wewnętrzne
- reprezentuje uzależnionego „na zewnątrz”
- chroni uzależnionego ukrywając chorobę
- próbuje kontrolować picie uzależnionego
- nie radzi sobie z kontrolowanie wewnętrznego układu
- jest przepojona brakiem wiary i nadziei
- zaniedbuje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz